Антонова Вікторія Юріївна

Освіта. У 2003 році з відзнакою закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка за спеціальністю «історик».

У 2020 році закінчила магістратуру за спеціальністю 061 «Журналістика» Харківського національного економічного університету ім. С. Кузниця.

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова». У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.

 

Основні дисципліни, що викладає: філософію, етнокультурологію, етику журналістської, рекламної та PR-діяльності, етику та естетику.

 

Сфера наукових інтересів: історія філософії та філософія глобальних проблем сучасності, культурологія, соціальні комунікації, етика журналістської діяльності.

Профіль у Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=TfYJAlUAAAAJ&hl=ru&authuser)

Профіль в ORCID (https://orcid.org/0000-0003-0244-4142)

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

З 2015-2016 рр. - заступник головного редактора фахового міжвузівського збірника наукових праць «Філософія, культура, життя».

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У наукових виданнях, включених до переліку науково-метричних баз Web of Science, Scopus

 

 1. Становлення ідеї «Self-made-man» в контексті християнського Середньовіччя / В.Ю. Антонова, О.М. Корх // Антропологічні виміри філософських досліджень. Вип. 19, 2021. С.117-126. – Режим доступу: // http://ampr.diit.edu.ua/article/view/236055/235989

У наукових виданнях, включених до переліку та наукових фахових видань України

 

 1. Методичний аспект аналізу етнічного / В.Ю. Антонова, О.М. Корх // Епістетемологічнідослідження в філософії, соціальних та політичних наука. Вип. Т.3, № 2. 2020. С.3-9. – Режим доступу: // https://doi.org/10.15421/342027
 2. Образ ведучого телевізійної розважальної програми у світлі архетипіки й етики / В.Ю. Антонова, В.М. Дрешпак //Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Вип.Том 32 (71), № 4, частина 3,2021. С.147-154. – Режим доступу: // www.philol.vernadskyjournals.in.ua
 3. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації// Філософія. Культура. Життя. – 2016. – № 43.- С.5-17.
 4. Антонова В.Ю. Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності // Філософія. Культура. Життя. – 2015. – № 42.- С.5-22.
 5. Стаття Український етнос в умовах міграційних процесів сучасної цивілізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 40.- С.61-76
 6. Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 41.- С.52-70

 

Монографії

 1. «Український етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філософський аналіз)» / В.П.Капітон, О.В. Капітон, В.Ю. Федюк // Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.-15,9 дрк.арк.
 2. «Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації» / В.П.Капітон, О.В. Капітон, В.Ю. Федюк, Т.С. Коршун // . Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 390 с.
 3. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication //"Modern Approaches to Knowledge Management Development" / Chechelnytska,H., Antonova, V. –  Колективна монографія. - Collective monograph. - Slovenia. Publishing Ljubljana School of Bussines, 2020. - С. 299-333 -1,5 др.арк. - Режим доступу: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419

 

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / В.Ю. Антонова, О.М.Корх. - Дніпро, УМСФ, 2021. 26 с.
 2. Етика та естетика: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. - Дніпро, УМСФ, 2021. 23 с.
 3. Крос-культурні комунікації: культурологія; крос-культурні комунікації: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / В.Ю. Антонова, О.М. Ятчук. - Дніпро, УМСФ, 2020. 40 с.
 4. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Прикладна культурологія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 31 с.
 5. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етика журналістської діяльності” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 24с.
 6. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етнокультурології” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 30с.
 7. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Філософія» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 26с.
 8. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни “Філософія” підготовки бакалаврів галузі знань 23 «соціальна робота» спеціальності 232 «соціальне забезпечення» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 25с.
 9. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Історія державності та фінансів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти “Бакалавр” спеціальності 081 «право», спеціальність 262 «правоохоронна діяльність», спеціальність 292 «міжнародна підприємницька діяльність», спеціальність 125 «кібербезпека», спеціальність 242 «туризм», спеціальність 241 «готельно-ресторанна справа», спеціальність 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальність 121 «інженерія програмного забезпечення», спеціальність 122 «комп’ютерні науки», спеціальність 075 «маркетинг», спеціальність 275 «транспортні технології (автомобільний транспорт)», спеціальність 035 «філологія», спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 051 «економіка», спеціальність 232 «соціальне забезпечення», спеціальність 291 «міжнародні відносини»/ укл. Антонова В.Ю., Чечельницька Г.В., Морозов О.В.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, –   83с.
 10. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціальності 125 «Кібербезпека», галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.3 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 43 с.
 11. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 43 с.
 12. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Історія та культура України” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / укл. Пуларія Т. В., Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 41 с.
 13. Навчально – методичний комплекс нормативної дисципліни «Політологія» підготовки фахівців ОКР «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /укл. В.Ю. Антонова, Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.
 14. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань
  07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», галузі знань 23 «Соціальна робота», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. –31  с.
 15. Навчально – методичний комплекс з нормативної дисципліни “Філософія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти («бакалавр») у галузі знань 081 «Право» / укл. к. філос. н., доц. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 28 с.
 16. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Соціологія» підготовки ОКР «Бакалавр» галузі знань 0304 Право напряму 030401 Право / укл. к.філос.н., доц. В.Ю. Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 22 с.
 17. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / укл. В. Ю.Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 29 с.
 18. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 91 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Антонова В.Ю. Багатогранність рефлексії етнічного (методологічний аспект). The 6th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (January 20-22, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. 992 p. – С.290-299. - Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 2. Антонова В.Ю. Smart-технології як джерело формування нової «медійної реальності». The 2nd International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 640 p. – С. 420-426. - Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 3. Антонова В.Ю. Мoрaльна самосвідомість та відповідальність журнaлiстa. The 6 th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. 545 p. – С. 379-385. – Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 4. Антонова В.Ю. Моральність як ідеальний образ журналістського буття. The 8 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 p. – С. 202-209. – Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 5. Антонова В.Ю. Морально-ціннісні аспекти спортивної журналістики. The 9th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (April 11-13, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 623 p. – С.444-450. – Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 6. Антонова В.Ю. Журналістська етика: питання моралі. The 7th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (March 24-26, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 903 p. – С.765-772. – Режим доступу: // https://sci-conf.com.ua
 7. Антонова В.Ю. Історико-аксіологічні аспекти соціальних комунікацій із молоддю //ХХІІ міжнародна науково-практична конференція “Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice”, 22-23 червня 2020 р., Гельсінкі, Фінляндія /Чечельницька Г.В., Антонова В., Бондик О.П. – С. 295-300. - Режим доступу:https://isg-konf.com.
 8. Антонова В.Ю. Морально-етичні аспекти професійного вибору та відповідальності журналіста // ХXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theoretical and practical foundations of social process management”, 29-30 червня 2020 р., Сан-Франциско, США /Антонова В.Ю., Скрипник С.В. – С.136-140. - Режим доступу: // https://isg-konf.com.
 9. Антонова В.Ю. Освітні медіатехнології для дистанційного навчання // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Вип. 65). 27 листопада 2020 р., Переяслав. / К.Бодю. – Режим доступу: // http://confscientific.webnode.com.ua
 10. Антонова В.Ю. Історико-філософський аналіз поняття природного та культурного в людині // III Международная научно-практическая конференція «World science: problems, prospects and innovations». 25-27 ноября 2020 года Торонто, Канада / В.Лаптєва, О.Марочко. – Режим доступу: sci-conf.com.ua
 11. Antonova V. Ukraine in a globalized world // I Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 28-30 ноября 2020 года Рим, Италия / Samarets Yelyzaveta , Vanzha Ilona. – Режим доступу: sci-conf.com.ua
 12. Антонова В.Ю. Проблема національної ідентичності українців в умовах формування світового комунікативного простору // The 12th International conference «Science and society” (June 7, 2019) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 429 p. – С.265-276.
 13. Антонова В.Ю. Концепція духовно-культурного відродження українського народу у творчості шістдесятників // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.556-568.
 14. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах формування європейської культурної ідентичності // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.1295-1307.
 15. Антонова В.Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 40. С.605-611.
 16. Антонова В.Ю. Соціальна реклама як ефективний механізм формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018.  Вып. 40.  С.608-611.
 17. Антонова В.Ю. Особливості взаємовпливів сучасних культур в глобалізованому світі // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 39.  С. 474-481.

 

Участь у професійних об’єднаннях. З 2019 р. по теперішній час член громадської організаці «Асоціація журналістів України «Ажур»

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком:

2018 р.- до сьогодні – керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми історичного та філософського дискурсу».

2019-2020 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Соціальні комунікації в контексті сучасних наукових досліджень».