Навчальна лабораторія міжнародного бізнесу та туризму

Навчальна лабораторія міжнародного бізнесу та туризму Університету митної справи та фінансів призначена для проведення тренінгів, семінарів, круглих столів у галузі міжнародних відносин, туризму та сфери обслуговування з обов’язковим використанням інноваційних інструментів та методик оцінки бізнесу, в тому числі туристичного бізнесу.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
20210126 160000 20210126 155918
 

Метою діяльності навчальної лабораторії є здобуття здобувачами вищої освіти Університету митної справи та фінансів практичних навичок щодо організації міжнародного бізнесу, організації туризму. Навчальна лабораторія була створена у відповідь на виклики сьогодення, пов’язані з підготовкою якісних кадрів у сфері міжнародного бізнесу та туризму. Завданнями її діяльності є:

 1. забезпечення умов для надання якісних освітніх послуг;
 2. проведення аналітичних досліджень з питань міжнародного бізнесу та туризму, адаптація міжнародного досвіду з цих питань та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин, туризму та сфери обслуговування.

 

Матеріально-технічна база навчальної лабораторії міжнародного бізнесу та туризму складає: мультимедійну аудиторію; аудиторію, облаштовану для проведення практичних занять, семінарів, тренінгів тощо; інформаційний сектор.

 

Окремі напрями роботи навчальної лабораторії:
 1. проведення згідно з діючими навчальними планами занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму;
 2. супровід практичних занять та виконання курсових і дипломних робіт;
 3. впровадження методичного забезпечення до виконання практичних завдань за дисциплінами кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму;
 4. забезпечення проведення лекцій за допомогою сучасного мультимедійного обладнання;
 5. супровід засідань постійно діючих студентських наукових гуртків кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму тощо.
 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ТУРИЗМ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

Одне з приміщень навчальної лабораторії являє собою інсталяцію офісу туристичного агентства, де здобувачі освітньої програми «Туризм», під час тренінгів та практичних занять, можуть відпрацьовувати професійні навички, так звані «hard skills», наприклад, моделювати ситуацію надання консультацій відвідувачам щодо обрання ними виду та маршруту туристичної подорожі залежно від класу обслуговування, виду відпочинку та характеру розміщення, як за кордоном, так і на теренах України і Дніпропетровської області, як для співгромадян, так і для іноземних гостей.

 

Особливу увагу приділено набуттю навичок з консультування потенційних туристів щодо правил перетину митного кордону України та інших держав. Для цього використовуються представлені в лабораторії настінні карти – туристична карта України та карта «Культура народів світу», а також друкована та інша сувенірна туристична продукція.

 

Лабораторію оснащено двома портативними стерео-мікрофонами-гучномовцями Takstar, за допомогою яких здобувачам освітньої програми «Туризм» можна відпрацьовувати професійні навички роботи гідів-екскурсоводів з туристами, як під час практичних занять з обов’язкової дисципліни «Організація екскурсійної та анімаційної діяльності», так і під час проходження навчальної екскурсійної практики.

 

Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час підготовки фахівців при викладанні таких обов’язкових компонент освітньої програми «Туризм»:
 • географія туризму;
 • туристичне країнознавство
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • туроперейтинг;
 • комунікаційні та інформаційні технології в туризмі.
Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час проведення навчальної практики для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Туризм».

 

Використання навчального обладнання у навчальному процесі підготовки здобувачів освітньої програми «Туризм»
Вид обладнання Обов’язкові освітні компоненти

Настінні карти світу та України

Буклети, каталоги, навчальна література

 • географія туризму;
 • туристичне країнознавство

Портативний пристрій підсилення звуку Takstar E180

Буклети, каталоги, навчальна література

 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • навчальна практика

Програмні системи: система «Оверія-туризм» та хмарна система для туристичних агенцій «All-Inclusive CRM»

Буклети, каталоги, навчальна література

 • туроперейтинг;
 • комунікаційні та інформаційні технології в туризмі
 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КРАЇНОЗНАВСТВО» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час підготовки фахівців при викладанні таких обов’язкових компонент освітньої програми «Країнознавство»:
 • фізична географія країн світу;
 • економічна та соціальна географія країн світу;
 • країнознавство;
 • регіоналістика та методологія країнознавчих досліджень.
Використання навчального обладнання у навчальному процесі підготовки здобувачів освітньої програми «Країнознавство»
Вид обладнання Обов’язкові освітні компоненти

Настінні карти світу та України

Буклети, каталоги, навчальна література

 • фізична географія країн світу;
 • економічна та соціальна географія країн світу;
 • країнознавство;
 • регіоналістика та методологія країнознавчих досліджень
 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»  

Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час підготовки фахівців при викладанні таких обов’язкових компонент освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»:
 • країнознавство;
 • міжнародний бізнес.
Використання навчального обладнання у навчальному процесі підготовки здобувачів освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»
Вид обладнання Обов’язкові освітні компоненти

Настінні карти світу та України

Буклети, каталоги, навчальна література

 • країнознавство;
 • міжнародний бізнес.
 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 304, н.к. №2, каб. № 8а.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами