Бочаров

Ректор Університету митної справи та фінансів                                 

Анкетні дані

 • Бочаров Дмитро Олександрович 
 • Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 • Вчене звання: доцент
 • Телефон: (056) 756-55-96

Освіта

Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство»

Трудова діяльність

З 1998 по 1999 рр.– юрисконсульт юридичного бюро АО «Серп і молот» (м. Харків);
З 1999 по 2000 рр. – експерт із правового забезпечення угод ТБ «Катеринославська» (м. Дніпропетровськ);
З 1999 по 2000 рр. – юрисконсульт 1 категорії Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ); у подальшому – провідний юрисконсульт, начальник юридичного відділу (за сумісництвом);
З 2000 по 2002 рр.– викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України;
З 2002 по 2007 рр.– старший викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України;
З 2007 по 2012 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Академії митної служби України;
З 2012 по 2016 рр. - декан юридичного факультету Академії митної служби України;
З 2016 по 2018 рр. - завідувач кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи та фінансів;
З 2018 – ректор Університету митної справи та фінансів.

Наукова і суспільна діяльність

Кандидат юридичних наук (2007), доцент (2011). Є автором численних наукових публікацій. 2011–2016 рр.: участь у виконанні науково –дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права на тему: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U0111U003353); 2012 – 2013 рр.: співвиконавець Будапештського проекту: участь у міжнародному освітньо-науковому проекті «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS», Open Society Institute, OSI (Budapest).

Основні публікації
1. Бочаров Д.О. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція // Право України. – 2011. – № 2. – С. 186–192.
2. Бочаров Д.О. У пошуках Химери або дещо про “об’єктивні властивості” доказів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 159–163.
3. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів // Право України. – 2012. – № 7. – С. 127–133.
4. Бочаров Д.О. Уроборос або Символічна реальність і право // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Четвертого всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 28 – 29 листопада 2008 р.). – Л., 2009. – С. 31–39.
5. Бочаров Д.О. Метафори “свідомість – це дзеркало” і “розуміння – це бачення” в юридичній гносеології // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Л., 2010. – С. 73–84.
6. Бочаров Д.О. Проблема тлумачення юридичних текстів у контексті концепту “смерті Автора” // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 4 – 5 грудня 2009 р.). – Л., 2009. – С. 56–65.
7. Бочаров Д.О. Правовий акт як відкритий/закритий твір // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. восьмого Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 7 – 8 грудня 2012 р.). – Л., 2013. – С. 51–75.
8. Бочаров Д.О. Суд – не на осуд, а на розсуд… Справедливий розсуд // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 394–396.
9. Бочаров Д.О. Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв: точки перетину // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 293 – 299.
10. Бочаров Д.О. Уроборос II або пролегомени до семіотики права // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 392–395.
11. Бочаров Д.О. Проблемы доказывания с помощью литературных примеров // Право и литература: материалы VIII философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Сост. и отв. ред. Графский В.Г. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2013. – С. 17–20.
12. Бочаров Д.О. Дещо про “фактичні дані” й “відомості” у контексті визначення поняття доказів // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 94–98.
13. Бочаров Д.О. Феномен “правової позиції” як точка зближення сучасних правових систем // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 90–91.
14. Бочаров Д.О. Історія митної діяльності : навчальний посібник / авт. кол.: К.М. Колесников (кер.авт.кол.), Д.В. Архієрейський, Д.О. Бочаров, О.О. Дячок, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк; за ред. Л.В. Деркача, Д.В. Табачника В.В. Ченцова. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013.

Основні публікації за напрямом
1. Бочаров Д.О. Естетика перспективізму в сучасному правознавстві // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1 – 2. – С. 369 – 380. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua
2. Бочаров Д.О. «Візуальна метафора» в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1 – 2. – С. 70 – 83. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/.
3. Бочаров Д.О. Вчення про знак як методологічна основа теорії доказів // Право України. – 2014. – № 4. – С. 166 – 173. Режим доступу до журналу: http://pravoua.com.ua/ru/store/pravoukr/.
4. Бочаров Д.О. Концепція «перспективізму» Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2014. – № 2. – С. 24 – 33.
5. Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) / Д. О. Бочаров // Правова позиція. – 2016. – № 1. –С. 24 – 33.
6. Bocharov D. The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2015. – № 2. – С. 12 – 17.
7. Bocharov D. Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science // Правова позиція. – 2016. – № 1. – 140 – 148.

 


Chencov

Перший проректор Університету митної справи та фінансів                                

Анкетні дані

 • Ченцов Віктор Васильович
 • Науковий ступінь: доктор історичних наук, доктор наук з державного управління
 • Вчене звання: професор
 • Телефон: (056) 745-55-96
  (0562)756-05-14
 • Графік особистого прийому
 • Щовівторка
 • Години прийому: 16.00-17.00

Освіта

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «історія», кваліфікація «історик, викладач історії та суспільствознавства».

Закінчив Університет митної справи та фінансів за спеціальністю «право», кваліфікація «юрист».

Трудова діяльність

З 1978 по 1983 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті.

З 1983 по 1987 рр. викладач історії і економічної географії, суспільних дисциплін Дніпропетровського технікуму електрифікації сільського господарства.

З 1987 по 1997 рр. проходив службу в органах державної безпеки.

З 1997 по 1998 рр. доцент кафедри державного та конституційного права Академії митної служби України.

З 1998 по 2005 рр. начальник факультету післядипломної освіти Академії митної служби України.

З 2005 по 2006 рр. перший проректор Академії митної служби України.

З 2006 по 2010 рр. Ректор Академії митної служби України.

З 2010 по 2011 рр. директор інституту післядипломної освіти Академії митної служби України.

З 2011 року професор кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України.

2013-2014 - виконуючий обов'язки ректора Академії митної служби України.

2014-2015 - виконуючий обов'язки ректора Університету митної справи та фінансів

З 01.09.2015-перший проректор Університету митної справи та фінансів

Наукова і суспільна діяльність

Кандидат історичних наук (1992), доцент (2001), доктор історичних наук (2000), професор (2003), доктор наук з державного управління (2013);

Академік Академії політичних наук України та Української академії наук з державного управління

Автор більш ніж 280 публікацій з проблем історії та сучасної діяльності спеціальних та митних служб світу, механізмів державного управління.

Голова та член редакційних колегій 5 наукових журналів, у т.ч. міжнародних. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Керівник декількох докторських та кандидатських дисертацій.

Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, Нагороджений почесною грамотою Всесвітньої митної організації за створення в Україні європейського навчального центру ВМО, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами Держмитслужби України, Служби безпеки України, відзнаками різних відомств, органів місцевого самоврядування, нагородами Української православної церкви.

Державний радник митної служби 3 рангу, Почесний митник України.

Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався і не займається, безпартійний.

Основні публікації

·           Світова  економіка в умовах COVID -19 (2020)

·         Impact of politically generated shocks on monetary performance: a cross-country comparison (2019);

 • The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective (2018);
 • Правове регулювання інституційної реформи митної служби України: хронологія законодавчих змін та подальша перспектива (2018);
 • Legal regulation of the institutional reform of the Customs Service of Ukraine: chronology and perspective (2018);
 • Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні (2017);
 • The principles of public administration mechanisms modernization in the field of Customs affairs (2016);
 • Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою (2015);
 • Історія митної діяльності (2013);
 • Механізми державного управління митною справою (2012);
 • Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті (2010);
 • Таможенный контроль: на пути к международным стандартам (2009);
 • Психологія управління в митних органах (2008);
 • Митна служба України в системі державного управління (2008);
 • Митне право України (2007);
 • Історія митної справи в Україні (2004);
 • Коментар до Митного кодексу України (2004);
 • Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2002);
 • Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (2010);
 • Політичний терор і тероризм в Україні (2002);
 • Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки (2000);
 • Жандармерия и охранка конца XIX – начала ХХ века (1996).

Член редакційних колегій з видань за програмою «Реабілітовані історією», у т.ч.:

 • Реабілітовані історією. Дніпропетровська область. Науково-документальна серія книг у 27 томах;
 • Відроджена пам’ять. Книга нарисів;
 • Свідчення з минувщини. Збірник документів;
 • Повернені імена. Мартиролог у 4-х книгах;
 • Важкий шлях до правди. Наукове осмислення репресивної політики радянського тоталітаризму на Дніпропетровщині;
 • «За відсутністю складу злочину….» (до історії політичних репресій 20-х – початку 50-х рр. у Дніпропетровському гірничому інституті). Збірник документів та матеріалів.
 • Історична пам’ять Дніпропетровщини: події, факти, імена. Криворіжжя у тенетах політичних репресій
 • Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій. Репресії проти національних меншин на Дніпропетровщині.

Cерії книг «Митна справа в Україні», «Податкова та митна справа в Україні», «Митна політика» в т.ч.:

2002

 • Основи митної справи в Україні
 • Митний контроль та митне оформлення

2003

 • Таможенное оформление морских грузов
 • Основы таможенного дела в Украине
 • Митний контроль на автомобільному транспорті

2004

 • Митний контроль на залізничному транспорті
 • Митне оформлення автотранспортних засобів
 • Основи митної справи в Україні
 • Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування
 • Митний контроль на повітряному транспорті
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Коментар до митного кодексу України

2005

 • Порядок заповнення вантажної митної декларації

2006

 • Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей
 • Історія митної справи в Україні
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2008

 • Основи митної справи

2009

 • Таможенный контроль: на пути к международным стандартам
 • Таможенный контроль в морских пунктах пропуска
 • Митне оформлення енергоносіїв
 • Митна безпека
 • Міжнародні перевезення товарів автомобільним транспортом: теорія і практика

2010

 • Святий Матфей. Митар. Апостол.Євангеліст.
 • Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті

2011

 • Митні інформаційні технології
 • Особливості митної класифікації товарів

2012

 • Митний кодекс України / Коментар до ст. 6
 • Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення та шляхи забезпечення

2013

 • Актуальні питання теорії та практики митної справи
 • Історія митної діяльності
 • Механізми державного управління митною справою
 • Формування системи митного аудиту

2014

 • Митна енциклопедія т.1-3

2015

 • Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири
 • Митна справа

2016

 • Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу
 • Правове забезпечення фінансової безпеки України

2017

 • Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі
 • Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку
 • Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змін
 • Митна справа України 
 • Аналіз ризиків у митній справі 

2018

 • Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорті
 • Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні
 • Митна логістика
 • Управління ризиками в сфері митного контролю
 •  Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні засади контролю в Україні та міжнародна практика 
 • Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митними правопорушеннями 

2019

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України
 • Європейський вектор розвитку української митниці
 • Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торгівельних мережах

2020 

 • Митна статистика України
 • Митне право
 • Організація пост-митного контролю та аудиту

Sample image

Проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів                                 

Анкетні дані

 • Гармаш Євген Васильович
 • Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 • Вчене звання: доцент
 • Телефон: (056) 756-05-27

Освіта

Закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «правознавство», Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Трудова діяльність

22.05.2003 – 12.02.2004 – викладач кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України;
12.02.2004 – 01.08.2004 – викладач кафедри основ митної справи Академії митної служби України;
01.08.2004 – 01.09.2005 – викладач кафедри загально професійної підготовки Академії митної служби України;
01.09.2005 – 01.02.2006 – викладач кафедри організації митного контролю Академії митної служби України;
01.08.2006 – 01.02.2008 – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін інституту післядипломної освіти Академії митної служби України;
01.02.2008 – 01.09.2010 – старший викладач державної служби та митної справи Академії митної служби України;
01.09.2010 – 07.04.2011 – доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України;
2011 – 2012 - проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України;
2012 - директор Центру митної справи Академії митної служби України;
2013 – в.о. першого проректора Академії митної служи України;
2014 – 2015 – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Академії митної служби України;
2015 – проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів.

З 23.06.2015- проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів

Наукова і суспільна діяльність

Кандидат юридичних наук (2010), доцент (2014). Має понад 40 публікацій, із них 37 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей в наукових фахових виданнях України) присвячених проблемам управлінської діяльності та державного регулювання в сфері митної справи. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу Customs Scientific Journal. Член редакційної колегії Науково-практичного коментаря до Митного кодексу України (2012). Залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання. Радник митної служби України 1 рангу, нагороджений відзнакою митної служби «Відмінний митник» 1-го ступеню. Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався, безпартійний.

Основні публікації
1. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі (2005)
2. Управління в митній службі (2006).
3. Правове положення суб’єктів, які приймають управлінські рішення в митній службі (2006)
4. Деякі аспекти зниження ступеню управлінських ризиків в митній службі (2007)
5. Інформаційне забезпечення адміністративних рішень в митній службі як складова національної безпеки держави (2008)
6. Діяльність вантажних митних комплексів в Україні та країнах Європи (2011).
7. Переваги та перспективи розвитку контрейлерних перевезень в Україні (2012).
8. Міжнародне співробітництво з питань митної справи (2013)
9. Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави (2013)
10. Трансграничное сотрудничество Украины (2014).


Primachenko

Проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів                                

Анкетні дані

 • Приймаченко Дмитро Володимирович
 • Науковий ступінь: доктор юридичних наук
 • Вчене звання: професор
 • Телефон:(056) 756-05-04, (056) 756-05-04

Освіта

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «правознавство».

Трудова діяльність

З 1992 по 1997 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті.

З 1995 по 1997 рр. займався юридичною практикою.

З 1997 по 2001 рр. викладач, старший викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України.

З 2001 по 2012 рр. очолював кафедру адміністративного та митного права Академії митної служби України (начальник кафедри, завідуючий кафедрою).

З 2012 по 2014 рр. професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2014 по 2015 рр. професор кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України.

З 23.06.2015- проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів

Наукова і суспільна діяльність

Кандидат юридичних наук (2002.), доцент (2004), доктор юридичних наук (2008), професор (2011).
Автор більше ніж 100 публікацій з проблем публічного адміністрування в галузі митної справи, адміністративної діяльності митних органів, адміністративно-деліктного права.
Під його керівництвом були захищені докторські та кандидатські дисертації з юридичних наук.
Неодноразово залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання.
Включений до складу Наукової ради МОН України (секція «право»).
Член редколегій 8 наукових журналів, у т.ч. тих, що включені до міжнародних науко метричних баз даних.
Залучений до роботи двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.,
Лауреат премії Кабінету міністрів України, нагороджений відзнаками Державної митної служби України.
Радник митної служби 1 рангу, Почесний митник України.


Основні наукові праці:
1. Приймаченко Д.В. Теорія держави та права (Навчально-методичний комплекс дисципліни) / Укладач Д.В. Приймаченко. – Дніпропетровськ. АМСУ, 2000. – 156 с.
2. Приймаченко Д.В. Адміністративне право: Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 82 с.
3. Приймаченко Д.В. Дізнання та адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів // Практикум з митного права: Навчально-методичний посібник / За ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 113 с.
4. Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 332 с.
5. Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів: проблеми теорії та практики: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 290 с.
6. Приймаченко Д.В. Митні органи як суб’єкти митного права // Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Ченцова, Д.В. Приймаченка. – К.: Істина, 2008. – 328 с.
7. Приймаченко Д.В. Порядок провадження у справах про порушення митних правил // Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К. Юстиніан, 2004. – 736 с.
8. Приймаченко Д.В. Структура та організація діяльності митної служби України // Митний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців Правова єдність, 2008. – 757 с.
9. Приймаченко Д.В. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Навч. посібник / За заг.ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2010. – 208 с.
10. Приймаченко Д.В. Адміністративно-правові основи мотивації діяльності спеціальних категорій державних службовців // Управління правоохоронними органами: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.О. Проценка, С.В. Пєткова / Авт. кол. Приймаченко Д.В., Шамрай В.О. та ін. – К.: Основа, 2010. – 714 с..
11. Приймаченко Д.В., Бурцева О.В. Адміністративно-правове забезпечення прав фізичних осіб у провадженні у справах про порушення митних правил: монографія /Д.В. Приймаченко, О.В. Бурцева. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 272 с.
12. Приймаченко Д.В. Оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів, організацій їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − Т. 1. – 362 с.
13. Приймаченко Д.В., Ігонін Р.В. Літера «П» // Адміністративне право України: словник термінів / за заг.ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2014. – 520 с.
14. Приймаченко Д.В. План як інструмент діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 568 с.
15. Приймаченко Д.В., Миронюк Р.В. Провадження в справах про адміністративні проступки // Адміністративна відповідальність: навч. посібник / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2014. – 497с.


Zhir

Проректор з організаційно-гуманітарної роботи Університету митної справи та фінансів                                

Анкетні дані

 • Жир Сергій Іванович
 • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 • Вчене звання: доцент
 • Телефон: (056) 756-05-69

Освіта

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальностями «Виробництво літальних апаратів», «Математика»

Трудова діяльність

З 1979 по 1985 рр. навчався у Дніпропетровському державному університеті

З 1985 по 1987 рр. – інженер Інституту технічної механіки АН УРСР

З 1987 по 1999 рр. працював на різних посадах в технікумі, а потім коледжі автоматики та телемеханіки, пройшовши шлях від викладача до заступника директора коледжу

З 1990 по 1996 рр. навчався в Дніпропетровському державному університеті (друга вища освіта, заочна форма)

З 1999 по 2009 рр. – викладач, ст. викладач кафедри статистики

З 2009 по 2015 рр. – доцент кафедри вищої математики та інформатики

З 01.06.2015- проректор з організаційно- гуманітарної роботи Університету митної справи та фінансів

Наукова і суспільна діяльність

Кандидат фізико-математичних наук (2009р.) за спеціальністю 01.01.01. «Математичний аналіз», доцент кафедри вищої математики та інформатики (2014р.).

Науковий напрямок дослідження: «Поліноміальна апроксимація цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній площині».

Викладацька діяльність стосується таких навчальних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Статистика», «Митна статистика», «Теорія розпізнавання та ідентифікація образів», «Ризикологія: кількісний аналіз», «Вища математика», «Фінансова математика», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Міжнародна економічна статистика».

Засновник та незмінний керівник народного ансамблю фольклорного танцю «Веселка» - переможця багатьох міжнародних (Болгарія, Іспанія, Литва, Грузія, Молдова) та всеукраїнських хореографічних конкурсів, лауреат IV Всеукраїнського конкурсу народної хореографії ім. П. Вірського, а також керівник єдиного в м. Дніпропетровську колективу барабанщиць.

Основні наукові та навчально-методичні праці


Гуменюк В

Проректор з адміністративно-господарської діяльності Університету митної справи та фінансів                                 

Анкетні дані

 • Гуменюк Валерій Євгенович
 • Військове звання: полковник
 • Телефон: 756-05-80

Освіта

1988-1992 рр. - курсант вищого військового училища;

2005 р. – магістратура Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту за спеціальністю «Промислово-цивільне будівництво»;

2009 р. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність

1992-2001 рр. - проходив військову службу в Збройних силах України на посадах командира взводу, роти та батальйону;

2001-2009 рр. - проходив службу на кафедрі військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту на посадах викладача, старшого викладача, заступника начальника кафедри;

2009-2010 рр. - начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

2010-2012 рр. - начальник факультету міліції громадської безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

2012-2018 рр. - проходив службу на керівних посадах в органах МВС та Національної поліції.

З 2019 р. - проректор з адміністративно-господарської діяльності Університету митної справи та фінансів.

Наукова і суспільна діяльність

Брав участь в розробці типових дій працівників ОВС України, має багато наукових друкованих статей відновлювально-будівельної та правової спеціалізації. За сумлінне виконання службових обов’язків нагороджувався Міністром оборони та Міністерством внутрішніх справ України. Має подяки міського голови, голови ОДА, КМУ. Також неодноразово нагороджувався орденами УПЦ.

 


 

 
Бочаров Дмитро Олександрович

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Про нас Головна інформація Керівництво Українська мова Главная(новости)