Спеціальність «Психологія»

 Психологія

Об’єктом вивчення є психічні явища, їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.

Цілі навчання: сформувати необхідні компетенції для виконання професійної діяльності, професійного досконалення, пов’язаних з наданням психологічної допомоги.

Теоретичний зміст предметної області: система психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань, формування фахових компетентностей для реалізації професійних завдань.

 

Важливo!

Предмети ЗНО для вступу:

Бюджетно-контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Біологія або іноземна мова

 Виключно контрактна форма навчання:

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Біологія або іноземна мова

Можливий вступ на рівень бакалавра (ліцензійний обсяг):

50 осіб


Вартість навчання 2018-2019 н.р.