Університет митної справи та фінансів оголошує прийом на навчання за освітньо-професійною підготовкою магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

31

Ліцензійний обсяг за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем «магістр» - 100 осіб, в т.ч. 50 осіб - денна форма навчання, 50 осіб - заочна форма навчання.
Форма навчання: денна, заочна
Форма оплати: кошти фізичних та юридичних осіб, державне замовлення
Термін навчання: за денною формою – 18 місяців , за заочною – 30 місяців.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як oдин рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою - 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) формою - 45 років.

Особи, які відповідають зазначеним вище вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

Поза конкурсом (у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання) приймаються особи, які стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання за договором. На навчання за договором на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають «вищу освіту» (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра). Університет митної справи та фінансів у межах ліцензованого обсягу за акредитованою освітньою програмою спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснює прийом на навчання за денною (очною), заочною формами навчання усіх категорій осіб, у тому числі державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Етапи вступної кампанії
Термін прийому документів з 1 квітня до 24 липня 2017 р.
Вступні випробування 25-27 липня 2017 р.
Оприлюднення рейтингового списку 28 липня 2017 р.
Зарахування слухачів на навчання до 25 серпня 2017 р.
Початок занять з 01 вересня 2017 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу:

  1. Заява про вступ до Університету;
  2. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  3. Копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;
  4. Копія трудової книжки;
  5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків **(копія довідки про присвоєння ідентифікаційного

номера).

Всі копії засвідчуються в установленому порядку, або приймальною комісією Університету на основі пред’явлених оригіналів.

Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.


* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» (1556-18), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податківта повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

Зазначені документи подаються особисто до приймальної комісії за адресою: 49000, м.Дніпро, вул. Узвіз Крутогірний (вулиця Рогальова), 8, к.106,

тел. (056) 756-05-74 

       (0562) 47-18-82 

       (098) 451-01-82

 

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

Адреса приймальної комiсiї:
49000, м.Дніпро,
Узвіз Крутогірний
(вулиця Рогальова) , 8, ауд. 303

    Зв'яжіться з нами

    Ви тут: Головна Абітурієнтам Вступ 2017 Публічне управління та адміністрування