Спеціальність «Філологія»

Об’єктом вивчення та подальшої професійної діяльності є мови (у теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному аспектах); українська та зарубіжна художня література й усна народна творчість (у теоретичному та історико-культурному аспектах); жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілями навчання очікується, що випускник зможе використовувати набуті компетентності в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної області становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Здобувач вищої освіти за спеціальністю «Філологія» має оволодіти загальнонауковими методами дослідження та спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоїти основні методи і методики дослідження мови і літератури.

 

 

Працевлаштування випускників:

 

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик); у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Наші контакти:

 

кафедра іноземних мов та професійної мовної підготовки

вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 323; №326;

тел. 756-05-59

завідувач кафедри – д.пед.н., професор Павленко Олена Олександрівна

Важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

    Українська мова та література

    Іноземна мова

    Історія України або географія

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами