Вимоги роботодавців до випускників ВНЗ – молодих спеціалістів

 

 img vimogi

Роботодавці висувають такі вимоги до спеціалістів:1) банківської сфери:
- вища фінансово-економічна освіта;
- досвідчений користувач ПК (програми MS Office);
- вміння організувати пошук, залучення та обслуговування клієнтів;
-вміння вести переговори, розуміння кредитної технології банку;
- вміння аналізувати кредитоздатність позичальників, проводити моніторинг стану кредитного портфелю;
- знання бухгалтерських стандартів й вимог до позичальників;
- знання банківських продуктів;

2) фінансистів:
- вища фінансова освіта;
- досвідчений користувач ПК (програми MS Office);
- стратегічне мислення, здатність до прогнозування; добре розвинуті аналітичні
здібності: уміння отримувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її;
- лідерські й організаторські навички; упорядкованість(здатність до планування організаторської діяльності, прагнення до порядку, технологічності і нормативності);
- критичність (уміння знайти і виразити значимі для діяльності відхилення від установлених норм);
- здатність до абстрагування (можливість планувати діяльність і працю на дорученій ділянці, прогнозувати і передбачати її результати);
- високий рівень понятійного мислення;
- уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
- здатність керувати собою (здатність до саморегуляції і рефлексії);
- розвиті організаторські здібності (які включають як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т.д.);
- розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини,розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.);
- здатність керувати;
- уміння виявляти ділові якості підприємця (постановка і з'ясування перспективних цілей, оцінка обстановки, ухвалення рішення, уміння використовувати сприятливі можливості, вчасно змінювати організаційну структуру підприємства).

3) податківців:
- вміння розбиратися в професійних аспектах як економічної, так і правової сфери; -володіння навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України;
- знання методів управління фінансовим станом підприємства;
- розуміння сутності податкових ризиків;
- вміння здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік;
- розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому;
- аналіз стандартних та нетипових податкових схем;

4) аудиторів:
- високий рівень розвитку пам'яті (короткочасної і довгострокової);
- високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
- здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами і цифрами);
- гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на іншій); - аналітичне мислення; - логічне мислення;

5) економістів:
- вміння досліджувати економічні відносини (відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва);
- вміння організувати та проводити збір, обробку, упорядкування інформації про економічні явища і процеси(длядосягненнянайвищихрезультатівпідприємстві організацій);
- вміння аналізувати хід і результат економічної діяльності та оцінювати її успішність; - вміння планувати діяльність підприємства;
- вміння розраховувати потреби підприємства, організації в кадрах;
- добре знання програми MS Office для виконання роботи, пов'язаної з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах;
- вміння складати економічні обґрунтування, довідки, періодичну звітність, анотації і огляди; - гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на інший); - високий рівень розвитку пам'яті;
- високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
- здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації;
- здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами, текстами і цифрами);
- аналітичне мислення;

6) менеджерів з персоналу:
- вища освіта - психологія, управління персоналом;
- знання кадрового діловодства;
- знання методик відбору персоналу за допомогою сучасних методів:
а) методика assessment centre;
б) методика STAR (Situation Target Action Result);
в) методика «CASE-інтерв’ю» (ситуаційне інтерв’ю);
- знання сучасних методів організації розвитку персоналу, атестації персоналу, оцінювання ефетивності навчання персоналу: а) метод 360°; б) психометричні тести здібностей – VMG, NMG; в) професійне особистісне опитування – OPQ, MQ; г) інтерв’ю за компетенціями(СВІ);
- володіння методами мотивування персоналу;
- знання маркетингу, вміння застосовувати маркетингові методи в управлінні персоналом.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами