В рамках практичної підготовки та вивчення дисципліни «Внутрішній аудит на підприємстві» 24 березня 2021 року викладачі кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування й здобувачі вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» взяли участь в онлайн-зустрічі з фахівцями Міжнародної аудиторської компанії «PWC».
 
В рамках заходу представниками аудиторської компанії розглядалися актуальні питання щодо особливостей проведення внутрішнього аудиту на підприємствах та можливостей отримання студентами міжнародної кваліфікації «Дипломований внутрішній аудитор» (CIA – Certified Internal Auditor).
 
Фахівцями з внутрішнього аудиту були наведені приклади практичних ситуацій та завдань, при вирішенні яких студенти проявили зацікавленість і показали високий рівень знань у сфері аудиту.
 
Студенти отримали слушні поради щодо професійного розвитку майбутніх фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування.
 
Цінуємо такі зустрічі, коли «з перших вуст» можна почути найактуальніші фахові коментарі, поради і секрети професійного успіху!
Вже не один рік кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування активно і плідно співпрацює з ТОВ «Техноцентр Маяк». Товариство є провідною компанією з супроводу послуг автоматизації бухгалтерського обліку та розробником програмних рішень в області електронної звітності та обміну електронними документами, таких як M.E.Doc та 1:С Підприємство. Між Університетом митної служби та фінансів України та ТОВ «Техноцентр Маяк»укладений договір про співробітництво.
 
22 - 23 березня 2021 року студенти 4–го курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та викладачі кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткуaвання пройшли онлайн - курс із практики застосування програми M.E.Doc. Мета курсу – переконати студентів у необхідності використання інформаційної системи M.E.Doc, показати її простоту та ефективність та набути студентами та викладачами навичок з використання технологій M.E.Doc на практиці. Програма M.E.Doc є практичним доповненням до теоретичного матеріалу дисциплін «Автоматизація обліку» та «Інформаційні системи обліку і аудиту», які викладаються за Освітньо-професійною програмою бакалавра з обліку і оподаткування. Студенти отримали загальне уявлення про те, з якими завданнями в реальності стикаються сучасні представники їхньої майбутньої професії і як інформаційна система M.E.Doc може допомогти майбутнім фахівцям у навчанні та подальшій роботі.
 
Студенти та викладачі курсу пройшли експрес-тестування на виявлення засвоєних знань та  отримали офіційні сертифікати користувача-спеціаліста програмного забезпечення з формування обміну електронними фінансовими звітами «M.E.Doc».
18 березня 2021 р. компанією PWC проведено вебінар-практикум щодо питань актуалізації управлінського обліку для прийняття ефективних рішень під час управління бізнесом для студентів 4 курсу спеціальності "Облік і оподаткування". PricewaterhouseCoopers - одна з чотирьох міжнародних компаній «Великої четвірки», що надають аудиторські та консалтингові послуги.
 
На вебінарі обговорювались вимоги до професійних знань і компетентностей претендентів на здобуття міжнародного диплому СІМА (Chartered Institute of Management Accountants - Міжнародна асоціація спеціалістів з управлінського обліку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, заснована у 1919 році).
 
Диплом СІМА «Управління бізнесом»призначено для тих, хто бажає отримати навички використання фінансової та нефінансової інформації з метою прийняття управлінських рішень. Під час заходу студенти дізналися важливу й актуальну інформацію щодо перспектив та можливостей особистого професійного зростання у сфері управлінського обліку, оподаткування, аудиту тощо.
Короткострокове навчання персоналу не тільки формує додатковий дохід підприємства, а й  розвиває сучасні фахові компетентності самого працівника, формує новітні знання та уміння. Якщо  підприємство йде в ногу з часом, то такі заходи співробітники відвідують регулярно, і в цьому їм допомагають викладачі кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів.
 
Заступник завідувача кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування доцент Бабенко Людмила Володимирівна, в межах співпраці з партнером УМСФ –  консалтинговою компанією «Елькон» (https://www.lcon.com.ua/), провела бізнес-тренінг для практикуючих бухгалтерів підприємств різних форм власності та бухгалтерів-підприємців з актуальних питань бухгалтерського обліку.
 
Бабенко Л.В. має досвід практичної роботи, а стаж викладання –  більше 30 років. Вона є автором та співавтором більше 70 наукових праць, має досвід адміністративної роботи та практичної діяльності в сфері управлінського і бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів. Людмила Володимирівна є членом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА). Завдяки таким своїм діловим якостям яквідповідальність, комунікабельність, порядність, уміння працювати в команді та організовувати персонал Людмила Володимирівна вміло передає свої знання студентам Університету митної справи та фінансів та практикуючим бухгалтерам підприємств і організацій. 
 
Так, на тренінгу, який закінчився 28.02.2021 р., слухачі розширили знання у сфері податкового та бухгалтерського обліку, обліку зовнішньоекономічної діяльності, завдяки чому суттєво підвищили  свій професійний рівень. 
 
При проведенні заходу були дотримані всі протиепідеміологічні вимоги. За результатами тренінгу слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.
24 листопада 2020 року доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Тополенко Надія Михайлівна провела відкриту онлайн лекцію з дисципліни “Облік і оподаткування в бюджетних установах” для студентів 4 курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (гр. ЕО17-1, ЕО17-2) на тему: “Облік і оподаткування розрахунків із заробітної плати в бюджетних установах”. Лекцію супроводжував мультимедійний презентаційний матеріал.

 

Під час лекції студенти розглянули особливості праці в бюджетних установах, облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу, системи, форми та види оплати праці в бюджетних установах, порядок документального оформлення нарахування заробітної плати та утримань із нарахованих сум, синтетичний та аналітичний облік заробітної плати і пов’язаних із нею розрахунків. Також в ході лекції було висвітлено порядок нормування праці таких категорій працівників бюджетних установ, як професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, вчителів старших класів загальноосвітніх шкіл, вихователів дошкільних дитячих закладів, лікарів-стоматологів державних стоматологічних кабінетів. Було приділено увагу особливостям заробітної плати працівників митних органів.
  
На лекції були присутні завідуюч кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування О. М. Вакульчик, проф. В.В. Фесенко, доценти кафедри Л.В. Бабенко, В.Г. Васильєва, Т.С. Єдинак, О.О. Книшек та ін. 

 

Лекторкою було підібрано цікавий матеріал, що дозволив застосовування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування та підтримання  стійкої уваги студентів протягом всього заняття. Окрім того, викладач залучала студентів до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

 

Присутні на відкритій лекції студенти та викладачі позитивно оцінили зміст проведеного заняття, відзначили, що заняття було проведене на високому науковому і навчально-методичному рівні, одержало позитивні відгуки, відзначено професіоналізм лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу. Викладання змісту лекції було аргументованим, логічним і доступним для сприйняття студентами. Лекторка продемонструвала вміння зацікавити студентів актуальним та цікавим матеріалом, вдало використала технічні засоби онлайн навчання.
 
Лекцію було обговорено на засіданні кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, на якому було відзначено актуальність теми відкритої лекції та високий професійний рівень лекторки Тополенко Надії Михайлівни.
12 листопада 2020 року відбувся останній - четвертий  вебінар в рамках Всеукраїнського Освітньо-кар’єрного  заходу «UGEN Challenge Audit», в якому за ініціативою кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів взяли участь найкращі студенти старших курсів спеціальності «Облік і оподаткування».
На вебінарі  від міжнародної аудиторської компанії KPMG, що входить до «великої четвірки» найбільших в світі аудиторських фірм, було розглянуто тему «Фінансове модулювання на прикладі конкретного проєкту».
Гліб Антонов – менеджер відділу аудиту, навів приклад  економічної моделі динаміки вартості підприємства з конкретними розрахунками на перспективу. При цьому спікер використовував англійську професійну термінологію.
В рамках проведеного вебінару розбирались також актуальні питання щодо особливості аудиторської діяльності в компанії KPMG.
11 листопада 2020 р. відбулася третя частина масштабного проекту «UGEN Challenge Audit» (освітній простір UGEN – платформа для об’єднання освітян і бізнесу).
Кафедрою обліку, аудиту, аналізу і оподаткування УМСФ були запрошені більше 30 кращих студентів бакалаврату та магістратури спеціальності «Облік і оподаткування» до участі у вебінарі на тему: «Ризик-орієнтоване мислення аудитора: основні принципи та практична реалізація», який проводили представники компанії MAZARS. 
Компанія має свої представництва у 92 країнах світу, налічує 4400 кваліфікованих співробітників та надає аутсорсингові послуги з ведення бухгалтерського обліку, а також з аудиту та податкових консультацій.
Директор відділу аудиту Юлія Кравчук  розповіла про особливості формування висновку аудитора, а саме – визначення суттєвості ризику конкретного підприємства та процедури оцінки величини ризику за трьома основними параметрами. Також спікер ознайомила учасників вебінару з особливостями корпоративної культури компанії MAZARS, основними етапами кар’єрного зростання у сфері аудиту та можливостями проходження стажування і працевлаштування в компанії при дистанційній формі роботи.

Страница 1 из 6

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    Вы здесь: Головна Новини кафедри Інше