22 червня 2020 року в Університеті митної справи та фінансів на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму пройшла онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» зі стейкхолдером з Угорщини Віктором Чайковичем, гідом-екскурсоводом у м. Будапешт, угорсько-українсько-російським перекладачем зі стажем роботи понад 15 років.
 
Лекція проведена стейкхолдером відбулась у рамках дисципліни «Географія туризму».
Здобувачі вищої освіти дізналися відповіді на такі питання як:
- ліцензія гіда в Угорщині: процес навчання, отримання ліцензії;
- історія становлення як гіда заявленого стейкхолдера;
- робота гіда в умовах карантину в Угорщині;
- країнознавча інформація про Угорщину/Будапешт;
- географія основних видів туризму в Угорщині.
 
Такі зустрічі є добрим прикладом щодо підтвердження залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в Університеті митної справи та фінансів за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа».
 
У рамках проведеної лекції здобувачі вищої освіти дізнались багато цікавого і корисного про свою майбутню професію.
 
Дякуємо Віктору Чайковичу за таку корисну зустріч. Сподіваємося на подальше співробітництво!
Протягом 2019/2020 навчального року на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму відбувались засідання студентських наукових гуртків:
 
1.«Туризмознавець» з питань модернізації екскурсій по Університету митної справи та фінансів, функціонування Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), модернізації та удосконалення справжнього know how гуртка, результатів дистанційної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український туризм в умовах корона- та посткоронавірусного періоду: антикризові сценарії, міжнародний досвід, кращі практики», обговорення результатів участі членів гуртка у першому форумі з туризму та гостинності "Dnipro Expo-2020" тощо.
 
2. «Краєзнавець» з питань техніки безпеки в туризмі (туристичному поході), фізичної підготовки у туризмі, визначення місця нашого краю на географічній карті, розробки туристичного маршруту територією рідного краю тощо.
3. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства» з питань стану розвитку готельно-ресторанного господарства України та світу, сучасних тенденцій розвитку індустрії туризму в Україні та світі, покращення функціонування та розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства України в умовах карантину, впливу туризму та готельно-ресторанного господарства на соціально-економічний розвиток країни тощо.
4. «Гостинність в туризмі» з питань формування асортиментної політики готельного бізнесу, готельних продуктів та особливостей їх впровадження на ринок, розвитку індустрії гостинності в Україні, організації підприємств громадського харчування при готелях, державного регулювання розвитку гостинності на сучасному етапі тощо.
5. «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» з питань впливу технологій штучного інтелекту на світову економіку та ринок робочої сили, сучасних тенденцій розвитку світових ринків товарів та послуг тощо.
6. «Політичні проблеми міжнародних систем: регіональні студії» з питань аналізу стану міжнародних відносин України в контексті формування регіональної системи безпеки в Європі, регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації тощо. Поряд з цим відбувсядиспут-обговорення за темою «Від Європи держав до Європи регіонів».
7. «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України в цих процесах» з питань участі України у євроінтеграційних процесах, аналізу соціально-політичних процесів, що відбуваються в регіоні та світі тощо.
8. «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» з питань досліджень міжнародної безпеки у працях представників неореалістичної течії у теорії міжнародних відносин, застосування наукових методів у вивченні політики, розвитку міжнародних відносин на початку ХХІ ст.
 
На останніх засіданнях наукових гуртків було обговорено результатиїх роботи за 2019-2020 навчальний рік, окреслено напрями діяльності гуртків на майбутнє тощо.
 
Учасниками гуртків були здобувачі вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 292 «Міжнародні економічні відносини», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також були запрошені здобувачі вищої освіти інших спеціальностей.
 
Керівники гуртків відзначили наукові успіхи їх учасників, підкреслили важливість науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти, відзначили значну кількість статей та тез, опублікованих учасниками гуртка у співавторстві з науковим керівником або самостійно.
 
У поточному навчальному році учасниками студентських наукових гуртків було опубліковано 8 статей у наукових фахових виданнях України,               
 
4 розділи у колективних монографіях, понад 50 тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях. Поряд з цим учасники гуртків брали участь у наукових виставках, форумах, фестивалях, дебатах, конкурсах студентських наукових робіт, приймали участь у науково-дослідних темах.
 
Засідання наукових гуртків видаються кориснимита захопливими для майбутніх фахівців з міжнародних відносин, туризму та готельно-ресторанної справи.
На кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму відбулась онлайн зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» у рамках дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» з кваліфікованим ліцензованим гідом по Австрії, її містах, курортах, парках та інших цікавих місцевостяхЛєною Долеші. До зустрічі також приєднались здобувачі вищої освіти спеціальності241 «Готельно-ресторанна справа».
 
Лєна Долеші має досвід роботи у сфері туризму понад 20 років та є випускником Віденського університету.
 
Багатогранність, привабливість та перспективність туризму навіть в сучасних умовах пандемії коронавірусу у світі останнім часом підтверджується як висновками багатьох експертів, так і реальними практичними прикладами конкретних подорожей. Трансформація рекреаційних потреб та запитів та їх новітня реалізація лише збагачує сучасний туризм новими напрямками, шляхами та формами організації, оперативно реагуючи на виклики сьогодення. Ці тези довела і онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти з Леною Долейши. Цікава лекція була присвячена формам, видам і місцям для відпочинку в Австрії. Під час лекції та відповідей на питання здобувачів вищої освіти спікер зупинилась як на формах екскурсійного та супровідного обслуговування туристів в Австрії, поділившись особистим багатим досвідом, так і на окремих місцевостях цієї дивовижної альпійської країни, пристосованих для реалізації різноманітних рекреаційних потреб – пізнавальних, оздоровчих, лікувальних, розважальних тощо.
 
Здобувачі вищої освітитакож ознайомились у загальних рисах з принадами видатних історичних міст на чолі з Віднем та Зальцбургом, гірськолижних курортів на чолі з Іннсбруком, водних курортів на чолі з Бадгастайном, паркових зон на чолі з розкішним Шеннбруном, відпочинкових комплексів на озерах та у горах тощо, а також дізнались про особливості національної кухні та готельної бази Австрії.
 
Дякуємо шановній Лєні Долеші за корисну зустріч та сподіваємось на подальшу співпрацю. Не виключаємо можливості відвідування цієї найближчої до України держави Західної Європи у найближчі часи.
Згідно із сучасними вимогами до наявності системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті митної справи та фінансів протягом другого семестру 2019/2020 н.р. відбувались збори усіх академічних груп здобувачів вищої освіти спеціальностей:
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»),
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Країнознавство»),
242 «Туризм» (освітня програма «Туризм»),
241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»)
щодо представлення та подальшого вибору дисциплін на наступний навчальний рік.
 
Гаранти освітніх програм розповідали здобувачам вищої освіти про перелік вибіркових компонент та доводили існуючий порядок вибору дисциплін здобувачами вищої освіти Університету митної справи та фінансів з метою подальшого формування індивідуальної освітньої траєкторії.
 
На конференціях були присутні гаранти освітніх програм, члени груп забезпечення спеціальностей, викладачі вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти змогли отримати відповіді на поставлені ними питання стосовно змісту та порядку вибору дисциплін.
 
 
У формуванні індивідуальної освітньої траєкторії зацікавлені всі учасники освітнього процесу. У здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів є можливість вибору широкого переліку дисциплін з різних освітніх програм.
 
Подальше навчання у змішаних групах дозволяє здобувачам вищої освіти отримати неформальний досвід від студентів з інших освітніх програм. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими здобувачами вищої освіти.
20 червня 2020 р. доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Горб Костянтин Миколайович і директор Центру розвитку туризму та гостинності Університету митної справи та фінансів, аспірант кафедри Сайгак Єлизавета Леонідівна пройшли практичне стажування у сфері обслуговування туристів, виконавши роботу гідів-супроводжуючих туристичної групи під час реалізації туристичного продукту одного з партнерів нашого університету – туристичного центру «Риба Андрій».
 
Результати стажування та відповідні навички виявляться корисними при викладанні дисциплін «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної та анімаційної діяльності», «Туроперейтинг», «Безпека туризму» тощо, а також при організації та проведенні навчальних практик студентів першого й другого курсу спеціальності 242 «Туризм».
 
Автобусний тур «Перлини Слобожанщини» включав відвідування трьох об’єктів – залишків старовинних садиб та маєтків з прилеглими парковими та частково лісопарковими зонами Шарівка і Наталіївка, а також Краснокутського дендропарку в Харківській області. Враховуючи сучасні реалії та вимоги щодо безпеки в туризмі, перед початком туру наші стажисти провели температурний скринінг кожного туриста, усі туристи виявилися здоровими.
 
Під час тривалого переїзду від міста Дніпра до місць призначення та безпосередньо на них наші викладачі у якості стажистів надавали туристам загальну дорожню інформацію, враховуючи пізнавальний профіль туру та окремі цікаві екскурсійні об’єкти.
 
Безперечно, протягом усього туру Костянтину Миколайовичу та Єлизаветі Леонідівні вдалося забезпечити дружні стосунки та загальний позитивний настрій у туристичній групі з паралельним контролем дисципліни та врахуванням усіх індивідуальних побажань і забезпечення задоволеності туристів належною якістю оплаченого пакету послуг, беручи до уваги національні та міжнародні стандарти. Не менш важливим виявились налагодження та підтримка добрих стосунків з усіма надавачами окремих послуг протягом туру – водієм автобуса та двома місцевими гідами-екскурсоводами.
 
Ближче до завершення туру, було проведено опитування туристів щодо оцінки ними усіх складових туру за анкетою туристичного центру «Риба Андрій», кожному туристу подаровано пам’ятні сувеніри та надано рекламно-інформаційні матеріали від організатора подорожі. Під час такої роботи реально поєднується приємне з корисним.
Кафедрою міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму в рамках дисципліни «Країнознавство» була організована зустріч здобувачів вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Країнознавство») зі стейкхолдером Антоніною Баранник, яка є ліцензованим екскурсоводом по містах Італії (Флоренція, Піза, Вольтерра і Долина К’янті).
 
Антоніна Баранник захоплююче розповіла про Італію, особливо про Тоскану, де вона мешкає і займається своєю улюбленою справою вже багато років. У цікавій доповіді переплелися історія і сучасність: слухачі пригадали династію Медичі, особливості епохи Ренесансу з її провідними Майстрами (Мікеланджело Буонарроті, Сандро Ботічеллі, Леонардо да Вінчі), побачили провідні пам’ятки історії та культури того часу, від яких і сьогодні в захваті весь світ. Більше уваги було приділено саме Тоскані, батьківщині італійського Відродження, та м. Флоренція – студенти змогли занурилися у світ музеїв, архітектурних шедеврів, карнавалів.
 
Спікер розповіла про особливості італійського менталітету та місцеві діалекти, конкуренцію міст у архітектурних стилях, проведенні свят та фестивалів, місцеві вина та вишукану кухню, навела приклади пам'яток і туристичних місць, які слід в першу чергу відвідати в Італії.
 
Студенти дізнались багато корисної інформації щодо ліцензування діяльності приватних гідів на території Італії, про вплив ситуації з COVID-19 на італійський туризм та поступове відновлення галузі після карантину.
 
Наприкінці заняття лектор надала вичерпні відповіді на поставлені питання здобувачів вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:
1) про роботу гіда в умовах карантину;
2) про організацію індивідуальних та групових екскурсій;
3) про переваги замовних турів для дорослих та дітей й використання послуг гідів.
 
Дякуємо за таку цікаву зустріч та сподіваємось на подальше співробітництво!
Студенти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» у рамках обов’язкової компоненти «Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації» циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю зустрілися онлайн із засновником ТОВ «Бізнес-група Співдружність» Сердюковим Костянтином Георгійовичем.
 
Тематика зустрічі була присвячена сучасним корпораціям, їх сутності та змістовним характеристикам, формам та особливостям функціонування корпорацій в міжнародному бізнесі. Пан Костянтин розкрив сутність поняття «корпорація», виокремив три основні «кити» корпорації та переваги корпоративної форми капіталу, а також навів багато прикладів різних аспектів функціонування корпорацій на ринку.
 
Окрема частина лекції була присвячена питанням розвитку транснаціонального бізнесу, зокрема процесам інтернаціоналізації капіталу як істинного, справжнього джерела економічної глобалізації.
 
Спікер пояснив студентам особливості етапів становлення вітчизняного фондового ринку, причини його стагнації та звернув увагу на необхідність вжиття заходів для формування організованого ринку та його інтеграції в світовий фондовий ринок.
 
Дякуємо Костянтину Георгійовичу за проведену зустріч та сподіваємось на подальше співробітництво.
Страница 1 из 7

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    Вы здесь: Головна Новини кафедри