Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри фінансів є невід’ємною складовою освітньої діяльності навчального закладу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки фахівців на засадах взаємодії науки, освіти та фінансових установ, розширення форм співпраці з науковими установами Національної та галузевих академій наук, зокрема, з Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Академією економічних наук України, а також з іншими науковими та вищими освітніми закладами та фінансовими установами.

Професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів виконано наступні науково-дослідні роботи:

 1. «Дослідження потенціалу розвитку малого підприємництва у промислово розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» (розділи «Питання інвестування та кредитування підприємств малого та середнього бізнесу», «Бюджетні важелі стимулювання малого бізнесу») (№ державної реєстрації 0204U005127), 2006-2007 рр.;
 2. «Перерозподіл ВВП між галузями економіки» (№ державної реєстрації 0108U002223), 2008-2009 рр.;
 3. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку» (№ державної реєстрації 0110U006601), 2011 р.
 4. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні» (№державної реєстрації 0111U004745), 2010-2013 рр.
 5. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні (№ державної реєстрації 0115U007049), 2014-2015 рр.
За час існування кафедри колективом кафедри реалізовано науково-освітній міжвузівський проект «Реформування бюджетної системи та державної служби України» (у межах тематичного напряму дослідження Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України «Методологія та організація управління державними фінансами»), в результаті якого були опубліковані: науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України; колективна монографія «Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах»; підручник з грифом МОН України «Управління державним бюджетом України». У 2011 р. професорсько-викладацький склад кафедри приймав участь у проекті імплементації Бюджетного кодексу України та брав активну участь у проведенні Круглого столу «Взаємовідносини «ДЕРЖАВА-БІЗНЕС-СУСПІЛЬСТВО» в контексті імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України».

image1Колектив кафедри фінансів бере активну участь у наукових дослідженнях із питань розвитку фінансів, бюджетної та податкової політики, міжбюджетних відносин, боргової політики, казначейської системи, управління місцевими фінансами, бюджетного менеджменту. Науковці кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій, виступають офіційними опонентами на захистах. Також колектив кафедри приймає участь у рецензуванні дисертацій, авторефератів, монографій та інших наукових праць.

Щорічно молоді вчені – викладачі кафедри приймають участь у Всеукраїнських, регіональних, міських конкурсах для отримання грантів державних, громадських фондів на виконання наукових досліджень і розробок («Новітній інтелект України», «Молоді вчені – Дніпропетровщині», «Інтелект-творчість-Успіх»).

Невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри фінансів є науково-дослідна робота студентів, що здійснюється керівництвом викладачів. Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається підготовкою студентів до участі у конкурсах, конференціях, олімпіадах та інших наукових заходах міжнародного, всеукраїнського та міського масштабу.

На кафедрі фінансів організована й успішно функціонує студентська науково-дослідна група, яка має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі молодих вчених кафедри. За останні роки студенти кафедри фінансів, що активно займаються науковою роботою, під керівництвом наукових керівників та досягли таких успіхів:

image4

 1. Конкурс «Державне казначейство України – сторінками історії» (2004 р.) – Зиненко Н.М. грамота за І місце.
 2. Конкурс «Державне казначейство України – сторінками історії» (2004 р.) – Ларко О.О. грамота за І місце.
 3. Диплом лауреата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2005 р.) – Григораш О.В.
 4. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2009 р.) – Стовба Я.С., Скрипник В.В. дипломом І ступеня.
 5. Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» (2009 р.) – Піменова М.М. І місце у регіональному етапі.
 6. Всеукраїнський конкурс на кращі студентські та аспірантські наукові праці з питань євроатлантичної інтеграції (2009 р.) – Саранюк Т.С. дипломом ІІІ ступеня.
 7. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2010 р) – Ярошенко А.В. дипломом І ступеня.
 8. Міський конкурс «Інтелект-Творчість-Успіх» (2010 р) – Григораш О.В., Кривега Т.В. дипломом І ступеня, Бахчева І.Л дипломом ІІІ ступеня.
 9. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі науки «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2011 р.) – Чудіна Г.О. дипломом ІI ступеня.
 10. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2013р.) – Шаматріна Н.А. дипломом ІI ступеня.
 11. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (2013р.) – Кіріченко Ю.П. дипломом І ступеня.
 12. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (2013р.) – Цівата П.Ю. перемога у номінації «Високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми».
 13. VIII Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» (2014р.) – Чернета Д. ІІІ місце.
 14. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності „Фінанси і кредит” (2014р.) – Зюзін В.О. дипломом ІІІ ступеня.
 15. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2014р.) – Бахчева І.Л. I місце.
 16. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2015р.) – Вербицька Л.С. ІІ місце.
 17. ІV Міжнародний конкурс «Економіка майбутнього» (м. Тамбов, Росія) (2015 р.) – Зюзін В.О., Ревенець Д.В. I місце.
 18. V Міжнародний конкурс «Економіка майбутнього» (м. Тамбов, Росія) (2015 р.) – Абдін А.В. ІI місце.
 19. Міський конкурс «Інтелект-Творчість-Успіх» (2015 р.) - Зюзін В.О., Ревенець Д.В. ІІ місце.
 20. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.) – Самойлова К.К. І місце.
 21. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.) – Куценко К.А. ІІ місце.

Кожного року студенти активно беруть участь в роботі науково-практичних конференцій студентів, аспірантів, та молодих вчених Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

image5

Щороку кафедрою фінансів проводиться конкурс «Успіх року» за номінацією «Краща курсова робота» з дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент» та за номінаціями «Краща магістерська робота», «Краща дипломна робота». Переможців конкурсів дипломних та магістерських робіт колектив кафедри рекомендує до вступу в аспірантуру університету.

АСПІРАНТУРА

Активна наукова робота студентів разом з відмінним навчанням знаходить логічне продовження – в аспірантурі, де випускники кафедри фінансів продовжують навчання та працюють над кандидатськими дисертаціями. Так, у минулому наші випускники, зараз аспіранти успішно виконують дисертаційні дослідження зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». На кафедрі працюють наші випускники – зараз кандидати економічних наук – Качула С.В., Роменська К.М., Піменова М.М., Сальникова Т.В., Гриценко О.В.

image6

Аспіранти кафедри фінансів, які навчаються за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»:

Гетьман Дмитро Олександрович, науковий керівник – д.е.н., професор Лисяк Любов Валентинівна, тема наукового дослідження: «Фінансова конкурентоспроможність регіону та її забезпечення в ринкових умовах в Україні»

Куліченко Вероніка Олегівна, науковий керівник – д.е.н., професор Лисяк Любов Валентинівна, тема наукового дослідження: «Управління інноваційними проектами та програмами у системі бюджетного менеджменту».

ФІЛІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів підтримує міцний науково-теоретичний та практичний взаємозв’язок з Департаментом фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головним управлінням Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, органами Державної аудиторської служби України у Дніпропетровській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області та іншими органами.

image7

У Департаменті фінансів Дніпропетровської обласної держаної адміністрації та на базі Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області функціонують філії кафедри фінансів, які забезпечують консультування професорсько-викладацького складу кафедри, проведення практичних занять на базі філій кафедри з дисциплін «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська система», керівництво навчальною, виробничою і переддипломною практиками студентів, проведення зустрічей із першокурсниками учбового закладу з метою введення до спеціальності.

image8

Результати співпраці з органами фінансової системи використовуються в навчальному процесі з метою підготовки висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» для роботи в органах фінансової системи.

image9

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Наукова діяльність