Спеціалізована вчена рада Д 08.893.03

В Університеті митної справи та фінансів функціонує спеціалізована вчена рада Д 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 387).

 

Контактна інформація:

Cпеціалізована вчена рада Д 08.893.03,
Університет митної справи та фінансів
49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського, 2/4
Тел. (056) 756 05 78

 

 

Інформація про дисертації, які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді
К 08.893.03
 
26 липня 2018 р.о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Уханенка Сергійя Анатолійовича «Адміністративні процедури в сфері соціального захисту населення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

26 липня 2018 р.о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Панової Ганни Валеріївни «Втручання адміністративного суду в розсуд суб’єкта публічної адміністрації: сутність та підстави» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 


30 листопада 2018 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Харківського Сергія Анатолійовича «Адміністративно-правовий захист земельних ресурсів України від нераціонального використання» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

30 листопада 2018 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Чорного Олександра Анатолійовича «Принцип фіскальної достатності у фінансово-правовому регулювання» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

1 грудня 2019 р. «Адміністративна відповідальність за невиконання судових рішень» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

26 квітня 2019 р. о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Розгона Олександра Григоровича «Адміністративно-правове регулювання малої приватизації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

26 квітня 2019 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Червєнкової Марини Георгіївни Адміністративно-правове регулювання взаємовідносин держави та релігійних організацій в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

26 червня 2019 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Макаренка Анатолія Вікторовича «Попередні рішення в державній митній справі», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 
26 червня 2019 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Ханової Надії Олександрівни «Дискреційні повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування в Україні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 
27 червня 2019 р. о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Хайдарової Інни Олексіївни «Адміністративно-правовий статус Вищого антикорупційного суду в Україні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 
27 червня 2019 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Палій Євгенії Анатоліївни «Спрощені провадження в адміністративному судочинстві України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

25 жовтня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Бучинського Олега Йосиповича «Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

    25 жовтня 2019 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Бойка Антона Віталійовича «Якість адміністративно-процесуального законодавства: питання теорії та практики», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
     
    26 жовтня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Кругового Олексія Олександровича «Адміністративні процедури реалізації арештованого нерухомого майна через електронні торги», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    29 листопада 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Хамзіна Тимура Рафаїловича «Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади в процесі переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    30 листопада 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Дяковського Олександра Сергійовича «Правове забезпечення захисту персональних даних», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    30 листопада 2019 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Сагайдака Валерія Вікторовича «Податково-правовий режим нерухомого майна в Україні»представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    18 грудня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Єлісєєвої Марини Вікторівни «Адміністративно-правовий аспект ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    19 грудня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Кравченко Іллі Миколайовича «Адміністративно-правові засади взаємодії адміністративних судів з органами публічної влади та громадськістю в Україні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
     
    19 грудня 2019 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Васильчука Богдана Геннадійовича «Прокуратура як суб’єкт адміністративного права України»,представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    20 грудня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Демидової Марії Олександрівни «Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    20 грудня 2019 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Ющенко Тетяни Василівни «Процесуальна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    25 червня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Максименко Олени Юріївни «Публічне адміністрування Національного архівного фонду», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    25 червня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Шахова Сергія Володимировича «Норми адміністративного права: теоретико-правові аспекти ефективності», представленої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    26 червня 2020 р. о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Мельник-Томенко Жанни Миколаївни «Застосування практики Європейського Суду з прав людини при тлумаченні загальних принципів адміністративного судочинства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    26 червня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Ішханяна Андрія Рашидовича «Адміністративно-правові засади надання електронних послуг», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    27 червня 2020 р. о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Коліуша Олега Леонідовича «Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг: адміністративно-правові засади протидії», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    27 червня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Єрмакова Юрія В’ячеславовича «Адміністративні процедури в сфері міграції», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    29 червня 2020 р. о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Тимченко Лілії Михайлівни «Процедура надання адміністративних послуг в контексті євроінтеграційних процесів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    29 жовтня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Білоуса Олега Валерійовича «Поняття та категорії адміністративного судочинства: людиноцентричні та аксіологічні аспекти тлумачення»,  представленої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    29 жовтня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача  Буличова Єгора Володимировича «Адміністративні послуги у сфері справляння податків і зборів»,  представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право.

     

     

    30 жовтня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Марича Євгена Васильовича «Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді»,  представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     

    1 листопада 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Золотнікова Олександра Сергійовича «Адміністративно-правові аспекти проведення огляду товарів та транспортних засобів комерційного призначення за ініціативою правоохоронних органів»,  представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

     

     
    20 листопада 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів відбудеться захист дисертації здобувача Желтобрюх Ірини Леонтіївни «Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики», представленої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  

     

     • Автореферат 
     • Відгук офіційного опонента
     • Відгук офіційного опонента
     • Дисертація

     

     

    Ми в Iнтернетi

    Пiдпишись та розкажи друзям

    Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

    Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

    Курси підвищення кваліфікації УМСФ

    Юридична адреса

    Адреса унiверситету:

    49000, м.Дніпро,
    вул. Володимира Вернадського

    (вулиця Дзержинського), 2/4

     

     

     Зв'яжіться з нами

     Вы здесь: Головна Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Спеціалізована вчена рада Д 08.893.03