Аспірантура та докторантура

Університет митної справи та фінансів

 

З 1998 р. Університет митної справи та фінансів готує наукові та науково-педагогічні кадри через аспірантуру, з 2005 р. – в університеті функціонує постійно діюча аспірантура. У 2016 році згідно із наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за новими спеціальностями, зокрема:


- Спеціальність - 051 Економіка;
- Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
- Спеціальність - 074 (281) Публічне управління та адміністрування;
- Спеціальність - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- Спеціальність - 081 Право;
-Спеціальність - 073 Менеджмент (проліцензовано у 2018 р. наказом Міністерства освіти і науки від 29.01.2018 р. № 90-л).
 
Наразі загальна кількість аспірантів університету становить понад 80 осіб.
 
Рішенням Вченої ради університету від 02 грудня 2019 р. та відповідним Наказом УМСФ від 04.12.2019 р. № 175 в університеті відкрито докторантуру за такими спеціальностями:
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
081 Право.

Для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на високому науково-методичному рівні в університеті створено необхідні організаційну, наукову, матеріально-технічну та інформаційну бази: видаються журнали, проводяться науково-комунікативні заходи, виконуються НДР. З метою здійснення відповідні функції з координації діяльності структурних підрозділів щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у структурі університету функціонує відокремлений підрозділ – аспірантура.

Також в Університеті функціонують спеціалізовані вчені ради, зокрема,

Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 

К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», 

К 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


Результати дисертаційних досліджень аспіранти можуть публікувати у фахових виданнях, які видаються Університетом:

1. Правова позиція.
2. Науковий погляд: економіка та управління.
3.Системи та технології.
4. Історія торгівлі, податків та мита.
5. Публічне управління та митне адміністрування.
6. Customs Scientific Journal «CUSTOMS»

Крім того, аспіранти університету активно залучаються кафедрами до виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які розробляються кафедрами за відповідним напрямом, зокрема:

 

- розвиток державних фінансів та публічного адміністрування: бюджетної, податкової та митної справи; соціального забезпечення та пенсійної системи; фінансово-економічної безпеки; їх організаційно-правового та кадрового забезпечення;

 

- теорія та практика розширеного суспільного відтворення: економічного зростання та розвитку; розвитку продуктивних сил, інвестиційно-інноваційних процесів; формування економічного та інтелектуального потенціалу; розвиток ресурсозбереження та науково-технічного прогресу;

 

- економіка та фінанси інституційних структур: банківської і страхової систем; окремих галузей, корпорацій (фінансових та не фінансових) і виробничих підприємств;

 

- розвиток економічного та фінансового механізмів функціонування суб’єктів господарювання: менеджменту, маркетингу, лізингу, державно-приватного партнерства, корпоративної соціальної відповідальності тощо;
 
 
Ліцензовані обсяги прийому здобувачів для підготовки їх на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти ступеня доктора за відповідними спеціальностями становлять:
Галузь знань
Спеціальність
Ліцензований обсяг
«05 Соціальні та поведінкові науки» 051 Економіка 15 осіб
«07 Управління та адміністрування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування 9 осіб
«07 Управління та адміністрування» 073 Менеджмент 8 осіб
«07 Управління та адміністрування» 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 осіб
«08 Право» 081 Право 15 осіб
«28 Публічне управління та адміністрування» 281 Публічне управління та адміністрування 20 осіб
 
 
Перелік освітніх компонентів
(дисциплін, практик) освітньо-наукових програм
за спеціальностями, що отримали ліцензію
на провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти в університеті:


 
Спеціальність

Освітня компонента 

051 Економіка 48 кредитів 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 кредитів 
073 Менеджмент 48 кредитів 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 48 кредитів 
081 Право 44 кредитів 
281 Публічне управління та адміністрування» 48 кредитів 

 

 

 

 Етапи вступної кампанії до аспірантури:

Етапи вступної кампанії

Форма навчання (денна/вечірня (заочна))

За державним замовленням

На умовах контракту

Прийом заяв і документів

з 02 серпня до 30 серпня

з 02 серпня до 31 серпня

з 01 березня до 01 квітня

Проведення вступних іспитів

з 01 вересня до 10 вересня

з 01 вересня до 10 вересня

з 05 квітня до 10 квітня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

до 14 вересня

до 14 вересня

до 14 квітня 

Зарахування аспірантів

до 15 вересня

до 15 вересня

до 15 квітня

Початок занять в аспірантурі

з 01 жовтня

з 01 жовтня

з 03 травня

 

Етапи вступної кампанії до докторантури:

Етапи вступної кампанії

Форма навчання (денна (очна))

За державним замовленням

На умовах контракту

Прийом заяв і документів

з 02 серпня до 20 серпня

протягом року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

21 серпня

протягом трьох днів з моменту подачі документів

Прийняття рішення вченої ради Університету про зарахування

з 23 серпня до 31 серпня 

після подачі документів

Зарахування докторантів

з 01 вересня

протягом місяця з моменту подачі документів 

 

        Обсяги державного замовлення у 2021 році     Вартість навчання у 2021 році   

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури   Перелік документів для вступу у 2021

Програми вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

 

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

 

Діяльність структурного підрозділу

Академічна мобільність

Телефон для довідок: (056) 756-05-78, e-mail: naukvid@ukr.net

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    Вы здесь: Головна Наукова діяльність Аспірантура