Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно до Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності УМСФ, а також індивідуальних планів викладачів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри грошового обігу та банківської справи виконано наступні науково-дослідні роботи:

 1. «Стратегія і механізм забезпечення фінансової безпеки держави», 2005-2009 р.р.
 2. «Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки України» (№ державної реєстрації 0111U006508), 2009-2014 р.р.
 3. «Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України.», (№ державної реєстрації 0115U007035), 2015 – 2018 р.р.

Науковий керівник: професор кафедри грошового обігу та банківської справи, д.е.н., професор Мещеряков А.А. Об’єкт дослідження: фінансова система держави. Предмет дослідження: регуляторний вплив фінансових інструментів на формування інноваційної моделі розвитку економіки України.

Викладачами кафедри були опубліковані наступні підручники та навчальні посібники:

 • «Політична економія»: Щетинін А.І., 2011; «Національна економіка»: Щетинін А.І., 2013.; «Гроші та кредит» : Видання 4-те, перероблене та доповнене. Щетинін А.А. 2010.; «Макроекономіка» (Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф.) з грифом МОН (лист № 1.4/18.2-2814 від 09.12.2005р.); «Фінансово-господарська діяльність митних органів», Архірейська Н.В., Губа О.І.,2013.; «Місцеві фінанси », навч. посіб. з грифом МОНУ, 2007; Архірейська Н.В., Рева Т.М.; монографія «Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави». Дніпропетровськ: Видавництво «Грані».- 2014.- Мещеряков А.А., Щетинін А.І., Губа О.І., Новікова Л.Ф., Архірейська Н.В., Рева Т.М., Панасейко І.М.

За участю викладачів кафедри розроблений та підтримується в актуальному стані електронний сайт Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України.

Студентський науковий гурток

На базі кафедри вже понад 5 років діє науковий гурток кафедри, який створений за ініціативи доцента кафедри Реви Т.М. та Архірейської Н.В.

На засіданнях Клубу студенти не лише долучаються до наукової роботи за напрямом «Банківська справи», але і розглядають питання фінансової системи України, податкові новації, зміни в фінансовому законодавстві.

Діюча Рада Клубу :

 1. Пшеничний Ю. (керівник гуртка) 
 2. Єфіменко А.
 3. Кривко Ю.
 4. Клюєва А.
 5. Таран О.
 6. Решетило К.
 7. Соколовська А.
  Учать у Міжнародних конференціях: - 9 студентів
  Участь у Всеукраїнських олімпіадах: - 3 студенти
  Участь у конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх»

 

Аспірантура

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів з відривом від виробництва за спеціальністю: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», науковий керівник Мещеряков Андрій Адольфович. На сьогодні на кафедрі навчається 1 аспірант:

 1. Мельник Станіслав Євгенович;

При кафедрі діє Регіональний центр інноваційного розвитку бнківської системи України , сайт http://uninbank.dp.ua/ 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Наукова діяльність