Склад кафедри

Кафедра кібербезпеки налічує 7 викладачів, серед них 1 доктор наук, 4 доценти, 2 кандидати наук , провідний фахівець

Завідувач кафедри – Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

прокопович

В 1992 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»

З червня 1992 р. до листопада 1993 р. проходив службу на офіцерських посадаху Збройних Силах України .

У 1993-1994 працював інженером Лінейно-технічного цеху Павлоградського районного вузла зв’язку.

З листопада 1994 р. по квітень 2007 р. проходив військову службу на інженерних та керівних посадах в Службі безпеки України.

В 2006 р. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «правознавство», юрист.

З 2007 року по 2014 рік проходив спеціальну службу на керівних посадах у Державної службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

З 10 грудня 2013 р. Призначений на посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У вересні 2014 року звільнений зі спеціальної служби за вислугою років. Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Під час проходження служби неодноразово нагороджувався відомчими нагородами Служби безпеки України, Служби державної охорони Украіни , Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України , МВС України, у 2008 році нагороджений Подякою Президента України , Подякою Голови Дніпропетровькоі Областноі Ради , Відзнакою міського Голови м . Дніпро“За заслуги перед містом”.

З вересня 2014 року по березень 2017 року працював на посаді Генерального директора НВП “ Укрспецзв’язок”.

У 2015 році працював у США науково-технічним консультантом медичного підприємства “QPULSE. inc” (4280 Galt Ocean Drive, apt 10 C,Fort Lauderdale, Florida, 33308).

Кандидат технічних наук.

Автор 14 наукових та науково-методичних робіт, 1 монографії .

Стаж роботи за фахом 29 років.

У 2013 році закінчив аспірантуру Університету митної справи та фінансів, та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 Телекоммунікаційні системи та мережі. Тема діссертаційного дослідження: “Метод та засоби підвищення безпеки беспроводових телекомунікайійних систем і мереж на основі формування псевдовипадкових ключів авторизації доступу”. Результати досліджень були реалізовані КБ “Дніпровським” м. Дніпро, Дніпропетровський Машинобудівний завод, під час проектування та виробництва автоматизованої територіально-розподіленої системи єдиних регіональних оперативно-диспетчерських медичних центрів спеціальногo призначення за номером 103 на базі обладнання ЦАТС телекомунікаційної системи “ДНІПРО”.

Сфера наукових та науково-технічних інтересів : Кібербезпека, кріптографія, кріптоаналіз, математичне моделювання кіберзагроз, проектування віртуальних приватних мереж, технології пошуку каналів витоку інформації .

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: omega2417@gmail.com

Законотворча діяльність:

Співавтор Закону України “Про внесення змін до Закону України “ Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України “N 4432 від 13.03.14 р

Основні наукові та навчально-методичні праці


Професор кафедри – Богданов Олександр Михайлович

Богданов ОУ 1971 році закінчив Київське вище військове інженерне двічі Краснознаменне училище зв’язку імені М.І. Калініна та отримав кваліфікацію військовий інженер електропровідного зв’язку за спеціальністю «Електропровідний зв’язок».
У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки інформації.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.
Дисципліни, що викладає : «Криптографія», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Програмні та апаратні методи захисту інформації», «Технології захисту інформації», «Тестування програмного забезпечення».

 

Професор кафедри – Бабенко Віра Григорівна

Бабенко ВУ 2006 р. закінчила Черкаський державний технологічний університет, кваліфікація "спеціаліст з комп’ютерних систем", спеціальність "Спеціалізовані комп’ютерні системи").
Кандидат технічних наук (2010, 05.13.21 – системи захисту інформації, тема дисертації: «Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання спеціалізованих логічних функцій»). Доцент (2014). 

Дисципліни, що викладає: Теорія ризиків; Бізнес моделі кібербезпеки; Кібернетичний простір.

Сфера наукових інтересів: Криптографічні методи захисту інформації. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: verababenko84@gmail.com

Робота у складі:
Член спеціалізованої вченої ради К73.052.04 при Черкаському державному технологічному університеті.
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України. Науковий журнал ВАК категорії В "Системи та технології", який є фаховим за спеціальностями 05.13.06 - інформаційні технології та 05.13.21 - системи захисту інформації (згідно вимог МОН, наказ №32).
Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри;
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту);
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
- виконання обов’язків куратора групи.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті;
- зарубіжне стажування;
- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Котух Євген Володимирович

Котух ЄМагістр зовнішньої політики, 2012, Дипломатична Академія України при МЗС України. Магістр філософії, 2005, Системи підтримки прийняття рішень, Університет Уєльсу
К.т.н., 2016, 05.13.21 Системи Захисту Інформації, ХНУРЕ
Дисципліни, що викладає: Технологія програмування; Інформатика; Митна статистика.

Сфера наукових інтересів: криптографія.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: yevgenkotukh@gmail.com
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Член iacr.org (International Association for Cryptologic Research)Початок форми
Організаційна робота:
був керівником групи в рамках стажування в Аерокосмічному Універсітеті Кореї (Південна Корея, Сеул)
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті: SamsungElectronics, CraneCo.
- зарубіжне стажування: Wessex Institute of Technology (Internship programme), National Aerospace University (Research programme associate), Diplomatic Academy of Vienna (Executive Programme for Foreign Policy: Information Security Aspects)
- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 • Котух Е.В. Анализ современных требований к криптографическим примитивам нового поколения / Е.В. Котух, О.Г. Халимов, Д.П. Цапко, А.В. Самойлова // Радиотехника. – 2015. – Вып. 181. – С. 133-142 . 
 • Котух Е. Скоростное универсальное хеширование на основе многопотоковых вычислений / Е. Котух, В. Карташов, Д. Цапко, О. Халимов, А. Самойлова // Захист інформації. – 2015. – Т.17. – №2. – 9с.
 • Котух Е.В. Универсальное хеширование по кривым, ассоциированным с группой Судзуки / Е.В. Котух, Г.З. Халимов // Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – Т.14, №4. – С.361 – 365.
 • Котух Е. Высокоскоростное универсальное хеширование по кривым Ферма // XI Междунар. науч.-практ. конф. "Безопасность информации в информа-ционно-телекоммуникационных системах", Киев, 20 – 23 мая 2008 г. : тезисы докладов. – Киев, 2008. – С.31 – 32.
 • Халимов Г. Каскадное универсальное хеширование / Г. Халимов, А. Бойко, Е. Котух // Сб. трудов Второй Междунар. науч.-техн. конф. 21 «Компьютерные науки и технологии КНиТ-2011». – Белгород, 2011. – С. 541 – 544. 13. Котух Е. Метод универсального хеширования по алгебраическим кривым / Е. Котух, Г.Халимов, А. Бойко, А. Герцог // ХV Междунар. науч.- практ. конф. ”Безопасность информации в информационно-телекомуникационных системах”, Киев, 22-25 мая 2012 г. : тезисы докладов. – Киев, 2012. – С.36. 14. Халимов Г.З.
 • Функциональное поле кривой Судзуки для универсального хеширования / Халимов Г.З., Котух Е.В. // Междунар. науч.- практ. конф. «Застосування інформаційніх технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку». Академія внутрішніх війск МВС України 17 – 18.03.2011 : тези доповідей. – 2011. – С.45-48.
 • Котух Е.В. Композиционное универсальное хеширование по кривым Судзуки / Е.В.Котух // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості : збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – C.60.
 • Котух Е.В. Оценка параметров композиционного универсального хеширования по кривым Судзуки / Е.В. Котух // Праці студентської наук. конф. фізико-технічного факультету. – ДонНУ, 2015. – С.63-64
 • E. V. Kotukh ON UNIVERSAL HASHING APPLICATION TO IMPLEMENTATION OF THE SCHEMES PROVABLY RESISTANT AUTHENTICATION IN TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING ISSN 0040-2508 – Volume 75, Issue 7, 2016 – 595 - 605 p.
 • E. V. Kotukh, V. M. Kartashov, D.P. Tsapko, A.V. Samoilova, O.G. Khalimov
 • ANALYSIS OF MODERN REQUIREMENTS TO NEW GENERATION OF CRYPTOGRAPHIC PRIMITIVES TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING ISSN 0040-2508 – Volume 75, Issue 7, 2016 – 643 - 657 p
 • Materials of the VI International Scientific Conference  «Information-Management Systems and Technologies»   20th – 22th September, 2017, Odessa  К.т.н. КотухЕ.В., ХалимовО.Г "КРИПТОСИСТЕМАНАГРУППЕРИ". C.183-185.
 • Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі / Г.З. Халімов, Є.В. Котух, Ю.О. Сергійчук, О.С. Марухненко // Радіотехніка. Всеукр. мiжвiд. наук.-техн. Сб 2018. Вип. 193. С. 75-81.
 • IEEE International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» PIC S&T`2018 Gennady Khalimov, Yevgen Kotukh "Towards the method of templates protection based on code noise" P.6
 • “Information Technologies and Computer Modelling“ proceedings of the International Scientific Conference May 14-19,2018 Ivano-Frankivsk,Ukraine Gennady Khalimov, Yevgen Kotukh "Analysis of the implementation and computational cost for the cryptosystems on Suzuki group" P.206-209

Доцент кафедри – Смірнов Валерій Васильович

image001У 1975 р. з відзнакою закінчив ордена Трудового Червоного прапора Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю 0606 – "Автоматика і телемеханіка".
У 1984 р. закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва.
Наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки (1990 – 1991 рр.).
У 1984 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в промисловості" на тему:
«Автоматизована система технічного діагностування та оптимального управління якістю монтажу зубчастих передач приводів барабанних млинів».
У 1988 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.
У 2003 р. отримав сертифікований диплом академічного ступеня доктора філософії – Diploma of Philosophy Doctor (Hp.D.).
Дисципліни, що викладає: Інформаційний системи і технології, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Інформатика та сучасні інформаційний системи і технології, Інформаційні митні технології, Організаційне забезпечення безпеки в інформаційно-комунікаційних системах, Теорія інформації, Комп'ютерна системотехніка і архітектура комп'ютерів, Технологія програмування, Статистика.

Сфера наукових інтересів: Автоматизовані системи переробки інформації та управління в промисловості,  системи технічної діагностики з застосуванням методів:
- планованого експерименту,
- імітаційного моделювання,
- випадкового пошуку,
- генетичних алгоритмів і теорії надійності.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: VVSmirnov.52@gmail.com;

Дійсний член Української Академії кібербезпеки (Ukrainian Academy of Cyber Security).
Член редколегії наукового журналу «Системи та технології» (наказ №250 від 26 листопаду 2018р.)
Науковий журнал ВАК категорії В.Журнал є фаховим за двома спеціальностями (згідно вимог МОН, наказ № 32):
1) 05.13.06 – Інформаційні технології;
2) 05.13.21 – Системи захисту інформації.
Заступник директора Інституту економіки Національного технічного університету з методичної роботи.
Куратор академічної групи К-18-2.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Стелюк Барбара Борисівна

Стелюк Барбара БорисівнаУ 1977р., закінчила Дніпропетровський державний університет та здобула кваліфікацію економіста.
У 2003р. закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при президентові України та здобула кваліфікацію керівник проектів та програм.
У 2008р. присуджено науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, тема дисертації: «Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів».
У 2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри управління проектами.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 45років.
Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі два навчальних посібника з грифом МОН, одноосібної монографії та монографій у співавторстві.Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.
Дисципліни, що викладає: «Менеджмент інформаційної безпеки», «Організація спеціального діловодства», «Управління інформаційною безпекою», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Інтелектуальний аналіз даних».
Сфера наукових інтересів: стратегічне управління та планування, управління проектами, управління змінами, інформаційні технології в управлінні проектами.
Електронна пошта: Barbara_St@yahoo.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Тарасенко Юрій Станіславович

Тарасенко Ю.СУ 1969р. закінчив Дніпровський державний університет, 0704 «Радіофізика та електроніка», радіофізик.
Стажування  з 15.04.2018р. до 15.12.2018 р. за фахом 125 Кібербезпека  (наказ по Дніпровськ. Нац. Університету (ДНУ) № 302к від 12.04.2018 р., Довідка ДНУ від 14.12.2018р. №89-400-83).
Науковий ступінь (рік, спеціальність, тема дисертації). Вчене звання (рік).
Кан.  фіз.-мат. наук, – (1975р. , 01.04.03. –Радіофізика, у тому числі квантова радіофізика. МФМ № 024899, «Исследование затухання в двухсвязных линиях передачи с частичным диэлектрическим заполнением)», доцент кафедри фізики надвисоких частот, ДЦ № 026093, 1979 р
Наявність сертифіката з мовної освіти на  рівні  В2  з  англійської  мови (від 24.05.18р. Reference Number 9031754 DP01 Similar to Cambridge First Certificate-English FCE Certificate, BEC Vantage, IELTSLEVELS 5-6, TOEFL 87-109, AptisB2)
Дисципліни, що викладає: Основи технічного захисту інформації, Інформаційні системи та технології, Комплексні системи захисту інформації, Електротехнїка ї електронїка

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: ust_ua@ua.fm

Дійсний член Академії Кібербезпеки Украіни  –  UkrainianAcademyofCyberSecurity.
- член редколегії наукового журналу  «Системи та технології»  (див. наказ №250 від 26 листопаду 2018р.)

Куратор гр.Б18-1

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Ульяновська Юлія Вікторівна

Ульяновская ЮУ 1997 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю математика, отримала кваліфікацію математик, викладач.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (тема дисертації «Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби»).
У 2008 році присуджено вчене звання доцента кафедри інформаційних систем та технологій.
Досвід роботи за фахом: 16 років.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальні автоматизовані системи, методи обробки нечітких та неповних даних.
Основні дисципліни, що викладає: «Дискретна математика», «Теорія інформації», «Методи та системи штучного інтелекту», «Теорія прийняття рішень», «Теорія алгоритмів».
Електронна пошта: yuliyauyv@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 • Ульяновська Ю.В. Определение типа отношений нечеткого равенства ситуаций с учетом возможного изменения информации / Ульяновська Ю.В., Буланий О.П..// Науковия вісник КНУІТУ.– Нові технології № 4(30) – 2010. – С. 49-54
 • Ульяновська Ю.В. Исследование свойств отношений нечеткой близости объектов в информационных интеллектуальных системах / Ульяновська Ю.В., // АСУ и приборы автоматики.–вып. 155 – 2011. – С. 81-87
 • Ульяновська Ю.В Постановка задачі комплексного оцінювання якості знань студента з навчальної дисципліни. / Ульяновська Ю.В., Майстренко Т.С.// Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 2(50) – 2013. – С. 147-152

Тези конференцій

 • Ульяновська Ю.В. Введення електронного декларування як складового елемента «Електронної митниці» для удосконалення митних процедур / Ульяновська Ю.В., Кравець С.С., Білик Н.С. // Матеріали V міжнарод-ної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному ета-пі» - АМСУ, Дніпропетровськ, 30.03.2012, с.241 –242.
 • Ульяновська Ю.В. Введення електронного декларування як складового елемента «Електронної митниці» для удосконалення митних процедур / Ульяновська Ю.В., Кравець С.С. // Материалы 15-го юбилейногоме-ждународногомолодежногофорума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке» - Харьков, , 17-19 апреля 2012, с.120 –121.
 • Ульяновська Ю.В. Аналіз методів кількісної експертної оцінки. / Улья-новська Ю.В., Воронов Я. В.// Міжнародна науково-практична конфе-ренція «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти» - АМСУ, Дніпропетровськ, 30.12.2012.
 • Ульяновська Ю.В. Автоматизація процедури експертного оцінювання. / Ульяновська Ю.В., Воронов Я. В.// Матеріали VI міжнародної науко-во-практичної конференції “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі“ - АМСУ, Дніпропетровськ, 2013, с.141-142
 • Ульяновська Ю.В. Методи класифікації документів в спеціалізованих інформаційних системах. / Ульяновська Ю.В.// Материалы 2-й Международной научно-технической конференции Информационные системы и технологи - ИСТ-2013
 • Ульяновська Ю.В Дослідження задачі прийняття групових рішень із застосуванням технологій експертного оцінювання / Ульяновська Ю.В., Майстренко Т.С.// Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управління перевезеннями: матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції молодих учених, АМСУ, Дніпропетровськ – 2014. – С. 29-31
 • Ульяновська Ю.В Постановка задачі визначення оптимальної множини значень лінгвістичної змінної / Ульяновська Ю.В., Майстренко Т.С.// Материалы XVIII международного молодёжного форума «Радиоэлек-троника и молодёжь в XXI веке» – Харьковский национальный університет радиоэлектроники, Харьков – 2014. – С. 57-58
 • Ульяновська Ю.В Математичне та програмне забезпечення захищених інформаційних технологій у складі критично важливих систем / Ульяновська Ю.В., Артанов В.О.// Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки : науковий погляд молоді» – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ – 2015.
 • Ульяновська Ю.В Постановка задачі визначення оптимальної множини значень лінгвістичної змінної / Ульяновська Ю.В., Дмитренко А.О..// Информационные системы и технологии: материалы 4-й Международ. науч.-техн. конф., Харьков, 21-27 сентября 2015 г.: тезисыдокладов / [редкол.: А.Д. Тевяшев (отв. ред.) и др.]. – Х.: НТМТ, 2015. – 248 с. В предзаг.: Министерствообразования и науки Ук-раины, Харьковский национальный університет радиоэлектроники.
 • Ульяновська Ю.В Створення інформаційної системи для попередньої обробки графічних даних у задачах розпізнавання образів. / Ульяновська Ю.В., Ващенко К.І. // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). – УМФС, Дніпропетровськ – 2015.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри