Склад кафедри

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій налічує 11 викладачів, серед них 3 доктори наук, 5 доцентів, 3 кандидатів наук

В.о. завідувача кафедри – Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

прокопович

В 1992 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»

З червня 1992 р. до листопада 1993 р. проходив службу на офіцерських посадаху Збройних Силах України .

У 1993-1994 працював інженером Лінейно-технічного цеху Павлоградського районного вузла зв’язку.

З листопада 1994 р. по квітень 2007 р. проходив військову службу на інженерних та керівних посадах в Службі безпеки України.

В 2006 р. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «правознавство», юрист.

З 2007 року по 2014 рік проходив спеціальну службу на керівних посадах у Державної службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

З 10 грудня 2013 р. Призначений на посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У вересні 2014 року звільнений зі спеціальної служби за вислугою років. Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Під час проходження служби неодноразово нагороджувався відомчими нагородами Служби безпеки України, Служби державної охорони Украіни , Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України , МВС України, у 2008 році нагороджений Подякою Президента України , Подякою Голови Дніпропетровькоі Областноі Ради , Відзнакою міського Голови м . Дніпро“За заслуги перед містом”.

З вересня 2014 року по березень 2017 року працював на посаді Генерального директора НВП “ Укрспецзв’язок”.

У 2015 році працював у США науково-технічним консультантом медичного підприємства “QPULSE. inc” (4280 Galt Ocean Drive, apt 10 C,Fort Lauderdale, Florida, 33308).

Кандидат технічних наук.

Автор 14 наукових та науково-методичних робіт, 1 монографії .

Стаж роботи за фахом 29 років.

У 2013 році закінчив аспірантуру Університету митної справи та фінансів, та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 Телекоммунікаційні системи та мережі. Тема діссертаційного дослідження: “Метод та засоби підвищення безпеки беспроводових телекомунікайійних систем і мереж на основі формування псевдовипадкових ключів авторизації доступу”. Результати досліджень були реалізовані КБ “Дніпровським” м. Дніпро, Дніпропетровський Машинобудівний завод, під час проектування та виробництва автоматизованої територіально-розподіленої системи єдиних регіональних оперативно-диспетчерських медичних центрів спеціальногo призначення за номером 103 на базі обладнання ЦАТС телекомунікаційної системи “ДНІПРО”.

Сфера наукових та науково-технічних інтересів : Кібербезпека, кріптографія, кріптоаналіз, математичне моделювання кіберзагроз, проектування віртуальних приватних мереж, технології пошуку каналів витоку інформації .

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаomega2417@gmail.comprokopovich-tkachenko@umsf.dp.ua 

Законотворча діяльність:

Співавтор Закону України “Про внесення змін до Закону України “ Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України “N 4432 від 13.03.14 р

Основні наукові та навчально-методичні праці


Професор кафедри – Богданов Олександр Михайлович

Богданов ОУ 1971 році закінчив Київське вище військове інженерне двічі Краснознаменне училище зв’язку імені М.І. Калініна та отримав кваліфікацію військовий інженер електропровідного зв’язку за спеціальністю «Електропровідний зв’язок».
У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки інформації.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.
Дисципліни, що викладає: «Криптографія», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Програмні та апаратні методи захисту інформації», «Технології захисту інформації», «Тестування програмного забезпечення».

Електронна адреса: bogdanov@umsf.dp.ua

Професор кафедри – Каткова Тетяна Ігорівна

з 1987 по 1992 рік навчалася в Донецькому державному університеті, спеціальність – математика;
Каткова з 1992 по 1997 рік навчалася в Бердянському інституті підприємництва, спеціальність – економіка підприємства;

з 2015 по 2017 рік навчалася в магістратурі Бердянського університету менеджменту і бізнесу, спеціальність – інформаційні управляючі системи і технології.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-професійна адаптація студентів економічного вуза», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2006 році присвоєне вчене звання доцента.

У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Моделі і методи оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах невизначеності», здобула науковий ступінь доктора технічних наук, спеціальність: 05.13.03 – Системи та процеси керування (диплом: ДД №007608, від 05 липня 2018 р.).

Трудова діяльність: Каткова Тетяна Ігорівна свою трудову діяльність розпочала у 1987 році та в цьому ж році вступила до Донецького державного університету, який закінчила у 1992 році. З 1992 по1994 рік працювала вчителем математики у ЗОШ №3 міста Бердянська. З 1994 року по 1995 рік працювала бухгалтером ТОВ «Босфор». З 1995 по 2006 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри Бердянського інституту підприємництва. З 2006 по 2016 рік займала посаду завідувача кафедри математики та математичних методів у ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу». З 2016 року по серпень 2018 року – доцент кафедри інформаційних систем і технологій ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу». З вересня 2018 року по серпень 2018 року – доцент кафедри математики та методики навчання математики Бердянського доржавного педагогічного університету.

З вересня 2019 року працює в Університеті митної справи та фінансів професором кафедри кібербезпеки.

Областю наукових інтересів є застосування методів і моделей статистики, нечіткої математики, теорії інформації і кодування для розв’язання задач оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах інформаційного суспільства.

Результати наукових досліджень представлено у понад 117 наукових та науково-методичних працях.

Електронна адреса: kotuh@umsf.dp.ua

Професор кафедри – Стеблянко Павел Олексійович

Закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “механіка”. З 1974 р. до 1977 р. працював інженером-конструктором в конструкторському бюро Стеблянко“Південне” (м. Дніпропетровськ). Навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичної механіки Дніпропетровського державного університету з 1977 року. З 1980 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри вищої математики. Завідувач кафедри вищої математики та інформатики Дніпродзержинського державного технічного університету з 1997 року по 2019 рік. Професор кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів з вересня 2019 року.

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “механіка деформівного твердого тіла” з 1981 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного університету. Учене звання доцента по кафедрі вищої математики присвоєно в 1984 році.

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю “механіка деформівного твердого тіла” з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій       вченій раді Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України. Учене звання професора по кафедрі вищої математики присвоєно в 1999 році.

Член спеціалізованих вчених рад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Член наукової ради МОН України за фаховим напрямом «МЕХАНІКА».

Електронна адресаsteblyanko@umsf.dp.ua 

Стеблянко П.О. опублікував більше 300 наукових робіт, серед яких 13 монографій та навчальних посібників. Основні роботи присвячені розробці ефективних чисельних методів розв’язання нестаціонарних тривимірних задач механіки деформівного твердого тіла при неізотермічних процесах деформування.

Доцент кафедри – Котух Євген Володимирович

Котух ЄМагістр зовнішньої політики, 2012, Дипломатична Академія України при МЗС України. Магістр філософії, 2005, Системи підтримки прийняття рішень, Університет Уєльсу
К.т.н., 2016, 05.13.21 Системи Захисту Інформації, ХНУРЕ
Дисципліни, що викладає: Технологія програмування; Інформатика; Митна статистика.

Сфера наукових інтересів: криптографія.

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаyevgenkotukh@gmail.comkotuh@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Член iacr.org (International Association for Cryptologic Research)Початок форми
Організаційна робота:
був керівником групи в рамках стажування в Аерокосмічному Універсітеті Кореї (Південна Корея, Сеул)
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті: SamsungElectronics, CraneCo.
- зарубіжне стажування: Wessex Institute of Technology (Internship programme), National Aerospace University (Research programme associate), Diplomatic Academy of Vienna (Executive Programme for Foreign Policy: Information Security Aspects)
- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 • Котух Е.В. Анализ современных требований к криптографическим примитивам нового поколения / Е.В. Котух, О.Г. Халимов, Д.П. Цапко, А.В. Самойлова // Радиотехника. – 2015. – Вып. 181. – С. 133-142 . 
 • Котух Е. Скоростное универсальное хеширование на основе многопотоковых вычислений / Е. Котух, В. Карташов, Д. Цапко, О. Халимов, А. Самойлова // Захист інформації. – 2015. – Т.17. – №2. – 9с.
 • Котух Е.В. Универсальное хеширование по кривым, ассоциированным с группой Судзуки / Е.В. Котух, Г.З. Халимов // Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – Т.14, №4. – С.361 – 365.
 • Котух Е. Высокоскоростное универсальное хеширование по кривым Ферма // XI Междунар. науч.-практ. конф. "Безопасность информации в информа-ционно-телекоммуникационных системах", Киев, 20 – 23 мая 2008 г. : тезисы докладов. – Киев, 2008. – С.31 – 32.
 • Халимов Г. Каскадное универсальное хеширование / Г. Халимов, А. Бойко, Е. Котух // Сб. трудов Второй Междунар. науч.-техн. конф. 21 «Компьютерные науки и технологии КНиТ-2011». – Белгород, 2011. – С. 541 – 544. 13. Котух Е. Метод универсального хеширования по алгебраическим кривым / Е. Котух, Г.Халимов, А. Бойко, А. Герцог // ХV Междунар. науч.- практ. конф. ”Безопасность информации в информационно-телекомуникационных системах”, Киев, 22-25 мая 2012 г. : тезисы докладов. – Киев, 2012. – С.36. 14. Халимов Г.З.
 • Функциональное поле кривой Судзуки для универсального хеширования / Халимов Г.З., Котух Е.В. // Междунар. науч.- практ. конф. «Застосування інформаційніх технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку». Академія внутрішніх війск МВС України 17 – 18.03.2011 : тези доповідей. – 2011. – С.45-48.
 • Котух Е.В. Композиционное универсальное хеширование по кривым Судзуки / Е.В.Котух // Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості : збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – C.60.
 • Котух Е.В. Оценка параметров композиционного универсального хеширования по кривым Судзуки / Е.В. Котух // Праці студентської наук. конф. фізико-технічного факультету. – ДонНУ, 2015. – С.63-64
 • E. V. Kotukh ON UNIVERSAL HASHING APPLICATION TO IMPLEMENTATION OF THE SCHEMES PROVABLY RESISTANT AUTHENTICATION IN TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING ISSN 0040-2508 – Volume 75, Issue 7, 2016 – 595 - 605 p.
 • E. V. Kotukh, V. M. Kartashov, D.P. Tsapko, A.V. Samoilova, O.G. Khalimov
 • ANALYSIS OF MODERN REQUIREMENTS TO NEW GENERATION OF CRYPTOGRAPHIC PRIMITIVES TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING ISSN 0040-2508 – Volume 75, Issue 7, 2016 – 643 - 657 p
 • Materials of the VI International Scientific Conference  «Information-Management Systems and Technologies»   20th – 22th September, 2017, Odessa  К.т.н. КотухЕ.В., ХалимовО.Г "КРИПТОСИСТЕМАНАГРУППЕРИ". C.183-185.
 • Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі / Г.З. Халімов, Є.В. Котух, Ю.О. Сергійчук, О.С. Марухненко // Радіотехніка. Всеукр. мiжвiд. наук.-техн. Сб 2018. Вип. 193. С. 75-81.
 • IEEE International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» PIC S&T`2018 Gennady Khalimov, Yevgen Kotukh "Towards the method of templates protection based on code noise" P.6
 • “Information Technologies and Computer Modelling“ proceedings of the International Scientific Conference May 14-19,2018 Ivano-Frankivsk,Ukraine Gennady Khalimov, Yevgen Kotukh "Analysis of the implementation and computational cost for the cryptosystems on Suzuki group" P.206-209
Доцент кафедри - Стелюк Барбара Борисівна

Стелюк Барбара БорисівнаУ 1977р., закінчила Дніпропетровський державний університет та здобула кваліфікацію економіста.
У 2003р. закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при президентові України та здобула кваліфікацію керівник проектів та програм.
У 2008р. присуджено науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, тема дисертації: «Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів».
У 2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри управління проектами.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 45років.
Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі два навчальних посібника з грифом МОН, одноосібної монографії та монографій у співавторстві.Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.
Дисципліни, що викладає: «Менеджмент інформаційної безпеки», «Організація спеціального діловодства», «Управління інформаційною безпекою», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Інтелектуальний аналіз даних».
Сфера наукових інтересів: стратегічне управління та планування, управління проектами, управління змінами, інформаційні технології в управлінні проектами.
Електронна пошта: Barbara_St@yahoo.com, stelyuk@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Тарасенко Юрій Станіславович

Тарасенко Ю.СУ 1969р. закінчив Дніпровський державний університет, 0704 «Радіофізика та електроніка», радіофізик.
Стажування  з 15.04.2018р. до 15.12.2018 р. за фахом 125 Кібербезпека  (наказ по Дніпровськ. Нац. Університету (ДНУ) № 302к від 12.04.2018 р., Довідка ДНУ від 14.12.2018р. №89-400-83).
Науковий ступінь (рік, спеціальність, тема дисертації). Вчене звання (рік).
Кан.  фіз.-мат. наук, – (1975р. , 01.04.03. –Радіофізика, у тому числі квантова радіофізика. МФМ № 024899, «Исследование затухання в двухсвязных линиях передачи с частичным диэлектрическим заполнением)», доцент кафедри фізики надвисоких частот, ДЦ № 026093, 1979 р
Наявність сертифіката з мовної освіти на  рівні  В2  з  англійської  мови (від 24.05.18р. Reference Number 9031754 DP01 Similar to Cambridge First Certificate-English FCE Certificate, BEC Vantage, IELTSLEVELS 5-6, TOEFL 87-109, AptisB2)
Дисципліни, що викладає: Основи технічного захисту інформації, Інформаційні системи та технології, Комплексні системи захисту інформації, Електротехнїка ї електронїка

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: ust_ua@ua.fm

Дійсний член Академії Кібербезпеки Украіни  –  UkrainianAcademyofCyberSecurity.
- член редколегії наукового журналу  «Системи та технології»  (див. наказ №250 від 26 листопаду 2018р.)

Куратор гр.Б18-1

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Клим Вікторія Юріївна

Клим

Доцент кафедри - Величкін Валерій Олександрович

У 1962 році закінчив  Дніпропетровський державний університет (фізико-технічний факультет) та здобув кваліфікацію інженера  за спеціальністю «Летальні апарати».
величкінУ 1967 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Строительная механіка  и прочность летательных аппаратов».                    
У 1969 присуджено науковий ступінь «Кандидат технічних наук» за спеціальністю «Строительная механика и прочность летательных аппаратов» (тема дисертації «Статистическое моделирование поведения и надежности сложных систем»).
У 1975 році присуджено наукове звання «Старший науковий співробітник» за   спеціальністю «Строительная механика  и прочность летательных аппаратов» Атестат виданий Президією АН  СРСР,
У 2016 році   присуджено наукове звання «Доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту»                           
Має досвід  наукової  роботи  в інституті  АН  СРСР, роботи фінансовим менеджером в банківських установах.

Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ризиками, оптимальне управління  фінансами складних  систем (банк, господарська кампанія), розробка  технологічних карт фінансових та виробничих оперичкінацій.. 

Дисципліни, що викладає – Основи теорія систем та управління, Інформаційна безпека систем управління
Електронна пошта: AriyZoroastr@ukr.netvelichkin@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 • Величкін В.О. Економічна безпека України: валютна складова та ії зміцнення засобами грошово-кредитної політики / В.О.Величкін , І.В.Дем’яненко.- Вісник ДДФА. - 2012, №1(27). – С.17-28. (Сер.: Економічні науки).
 • Величкін В.О. Банківське кредитування: монографія\В.О.Величкін, В.О.Гордієнко, М.В.Тимошенко.-Дніпро, УМСФ,-Вид.ПП «Акцент», 2017.-166с.
 • Величкін В.О., Бабенко Е.А.Cоціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.79-(Сер.Економіка)
 • Velychkin V.O., Voschina M.O. Сurrency system of Ukraine and stages of  her   development. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.184-194(Сер.Економіка)
 • Velychkin V.O., Morenko  M.O. Аnalysis of the current state of venture ISI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment Вісник  АМСУ – 2015 – № 2 – С.24-33. (Сер.: Економіка).
 • Величкін В.О. Столпак А.И. Управління формуванням ресурсної бази  банку в умовах  макро- та мікроекономіки // Економічни форум, вид.Луцький національний технічний університет, №3, 2015. -С.362-367 Журнал входить у науково - метричні бази Ulrich'sPeriodicalsDirectory(США), РІНЦ(Росія), IndexCopernicus (Польща)
 • Величкін В.О., Щирий Г.Л. Причини світової економічної кризи//«Економіка.Управлін-ня. Іновації», вид. Житомирського національного університету, вип.№2(12), 2014. -с.90-99
 • Величкін В..О., Дем»яненко С.В. Механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на фінансовому ринку та його ризики//Формування ринкових відносин в Україні: Вид. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічно-го розвитку і торгівлі, №5(156), 2014. - С.17-21.

Навчальні методичні праці:

 • Банківське регулювання та нагляд: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 240с
 • Безпека фінансово-кредитних установ:навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціаль- ності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 150с.
 •  Фінансовий менеджмент у банку: навчально-методичний посібник  для студентів, які навчаються за  ОКР “магістр” галузі знань 0305 - Економіка та підприєм-ництво  спеціальності 8.03050802- Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-177с.
 • Валютні операції в банку і контроль: навчально-методичний посібник для студентів,  які навчаються за ОКР “магістр”  галузі  знань 0305 – Економіка тапідприємництво   спеці- альністі  8.03050802 – Банківська  справа –Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-145с.
 • Проектне фінансування: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” галузі знань 0305 Економіка та підприєм-ництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.- Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014-215с
 • Аналіз діяльності комерційного банку:опорний конспект лекцій для студентів  всіх форм  навчання, які навчаються за ОКР «спеціаліст» за галуззю знань 0305 «Економіка та  підприєм-ництво» за спеціальністю  7.03050801  «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012-72.с
 • Банківська  система:Навчально-методичний посібник для  слухачів ЦПО, які навчаютьсяза ОКР «спеціаліст» у галузі знань 0305 «Економіка та підпри-ємництво»  спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013.-150с
 • Кредитування і контроль: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчан-ня, які навчаються з напряму 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа»,  ОКР – магістр.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.=120с
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, у галузі знань  0305  «Економіка та   підпри- ємництво» за  напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-146с.
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, які  навчаються  за галуззю знань 0305 «Економіка та  підпри- ємництво» за напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит»-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-155с.

  Тези конференцій:
 • Величкін В.О. Бабенко Е.А.Монетаризм та кейнсианство:теоретический аспект//«Перспективныенаучныеисследова-ния- 2014»/Материалимеждународной НПК , Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 2014.-96 стр. - с.16-21.
 • ВеличінВ.О.Форфейтинг  як ефективний інструмент  кредитування зовнішньоекономічної  діяльності підприємств//«Научнаямысль информационноговека – 2015»,Материалы XIМеждународной НПК, 07.03-15.03.2015.- Вид:Sp. zo.o. “NaukaIstudia”,(Przemysl, Польща).-2015.-72с-С.21-25.
 • VelychkinV.O., Selesnjova O/I Creditrisk-menegmentofbanks//Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, 22 квітня 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-С.117-118
 •  VelychkinV.O. Dollarizationofeconomyasbasicthreatofcurrencysafetyofcountry//Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти:Міжнародна науково-практична конференція, 25 листопада 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-Том 2, С.130-131
 • Величкін В.О., Кабак О.І. Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємства з метою підвищення прибутковості підприємства //Вітчизняна наука на зламі епох, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХІХ Всеукраїнської НПК, 26 січня 2017 року.-Переяслав-Хмельниць-кий,2017.-С.29-32.
 • VelychkinV.O., KaschanO.IТhecreditpoliticsasbasisofsafetyofbank//Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України:  матеріали Міжнародної  НПК молодих  учених.-Дніпро  :УМСФ, 2017.-С.386,387
 • Величкін В.О. University is a complex dynamic financial and economic system with a trust function of profit «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі освіти».Cб.матер.МНПК- 20 квітня 2018 р.,УМСФ, м.Дніпро.-2018.-С.123-126.
 • Величкін В.О. Рrospects for factoring in Ukraine «Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття», Сб.матер. МНПК, Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, м.Чернівці.- 10 квітня 2018р.- С.92-94
 • Величкін В.О., Яренчак М.В. Іinflation: essence and reasons of the economic  phenomenon. inflation is in Ukraine.Міжнародна науково-практична конференція « управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції » 23 листопада 2018 р., УМСФ, С.125-126
 • Величкін В.О., Лобач Ю.С. Вecoming and development of  financial market  in Ukraine. Міжнародна науково-практична конференція « Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції » 23 листопада 2018 р., УМСФ, С.127-128
 • Величкін В.О., Голубєв М.В., Гуцюк К.А. А contents, a sense and a basic tasks   of dividend politics Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», листопад 2018.-Переяслав-Хмельницький.-2018, С.245-252

Старший вмкладач кафедри - Швайдак В'ячеслав Миколайович 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Колектив кафедри