Кафедра прикладної математики та інформатики

Петрусенко Ігор Володимирович

Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики

 

 • Петрусенко Ігор Володимирович
 • кандидат фізико-математичних наук, доцент
 • (056) 756-05-42
 • Викладає дисципліни: Вища математика, Вища та прикладна математика..

 

Кафедра налічує 13 науково-педагогічних працівників, з них: 2 професора, 8 кандидатів наук, 1 ст. викладача, 2 викладачі.

Контакти:

 1.  49000, м.Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4, н.к. №1,, каб. 418, 425, Телефон: 7560542, 7560577

 2. вул. Аржанова, 12, н.к. № 4, каб.438, Телефон: 7269438

Наукова діяльність

На кафедрі здійснюються дослідження за темою «Математичне моделювання технічних систем та економічних процесів» (N держреєстрації 0115U007052). Керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Петрусенко Ігор Володимирович.

Студентські наукові гуртки

На базі кафедри працює один науковий студентських гурток за тематикою науково-дослідницької теми кафедри:

Щороку на кафедрі проводяться олімпіади з дисциплін інформатика та математика.

Студентка групи ФК-10-1 Мостицька Н. нагороджена дипломом ІІІ ступеня у 2 турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика», яка проходила у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара у березні 2012 р. (керівник – Чупілко С.І. ).

Студентка групи ФК-12-5 Кортяк Н. отримала сертифікат переможця Першого міжнародного бліц-конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки та нагороджена дипломом за третє місце, яка проходила у м. Вінниця у 2012 р.

Студент групи ФК-12-1 Биков Б. (керівник – Чупілко С.І.) неодноразово був призером 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика»:

 1. дипломом ІІІ ступеня, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара у квітні 2013 р.,
 2. дипломом ІІ ступеня, Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського у квітні 2015 р.,
 3. дипломом ІІІ ступеня, Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського у квітні 2016 р.

Студент групи ФК-12-2 Баранніков І.Д. зайняв 3 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Математика», яка проходила у м. Одеса 2013р., а також був нагороджений грамотою за оригінальний підхід до розв’язання ірраціонального рівняння (керівник – Л.В. Ромащук).

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри прикладної математики та інформатики забезпечують викладання 21 навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Вища математика
 • Вища математика (загальний курс)
 • Вища та прикладна математика
 • Вища та прикладна математика для управлінців
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Економетрика
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Інформатика
 • Інформаційні системи та технології
 • Інформаційні митні технології
 • Митна статистика
 • Статистика
 • Основи вищої математики та статистика
 • Теоретична механіка
 • Технічна механіка
 • Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 • Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом та економіці праці
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Економічна інформатика
 • Основи інформатики.

Основи вищої математики та статистика

Склад кафедри

Кафедра налічує 12 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор, 7 кандидатів наук, 2 ст. викладача, 2 викладачі

Завідувач кафедри - Петрусенко Ігор Володимирович

Петрусенко Ігор Володимирович

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Радіофізика та електроніка») та здобув кваліфікацію радіофізика.

У 1983 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали (01.04.03 - радіофізика, включаючи квантову радіофізику). Тема дисертації «Рівномірно вигнуті хвилеводні лінії передачі прямокутного поперечного перерізу та пристрої на їх основі».

У 1987 році присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації проектування.

Дисципліни, що викладає: Вища математика, Вища та прикладна математика.

Сфера наукових інтересів: математична теорія дифракції, методи математичної фізики, теорія спеціальних функцій, обчислювальна електродинаміка.

Електронна поштаpetrusigor@yahoo.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Рядно Олександр Андрійович

Рядно Олександр Андрійович

У 1967 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».

У 1973 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 «Теплофізика», Дніпропетровський державний університет (тема дисертації «Нестаціонарна теплопровідність твердих тіл при нелінійних граничних умовах»).

У 1987 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.16 «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях», Державний науково-дослідний енергетичний інститут ім. Г. М. Кржижановського (РФ, м. Москва) (тема дисертації «Основи розрахунку спряжених задач конвективного теплообміну у трубах»).

У 1988 присуджено вчене звання професора по кафедрі прикладна газова динаміка.

Дисципліни, що викладає: Вища математика, Вища та прикладна математика, Методи прийняття рішень в економіці, у фінансах.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання.

Електронна пошта: riadnoroa@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Має досвід наукової та викладацької роботи у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації (з 1967 р.).

Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, академік Академії економічних наук України. За успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України, почесним знаком Міністерства вищої освіти СРСР «За отличные успехи в работе», нагороджений медаллю «Ветеран праці». За цикл робіт у галузі математичного моделювання теплофізичних процесів в 1997 році був нагороджений професорським грантом Сороса. Отримав грант Міжнародної благодійної організації «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» (SEUME) на підготовку монографії у межах проекту міжнародної технічної допомоги «Бізнес-менеджмент освіта в Україні» (США).

Доцент кафедри – Мормуль Микола Федорович

Мормуль Микола Федорович

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобув кваліфікацію математика.

У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.03 – будівельна механіка. Тема дисертації «Багатокритеріальна оптимізація композитних панелей та циліндричних оболонок за допомогою людино-машинних процедур».

У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Дисципліни, що викладає: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Теоретична механіка, Технічна механіка.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, методи оптимізації, статистика та оптимізація економічних та технічних систем.

Електронна пошта: nikolaj.mormul@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Заступник завідувача кафедри прикладної математики та інформатики УМСФ з методичної роботи.

Куратор академічної групи Т15-1.

Керівник студентського наукового гуртка «Математичне моделювання і оптимізація процесів у технічних і економічних системах».

Доцент кафедри – Лебідь Оксана Юріївна

Лебедь

У 2001 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.

У 2005 році закінчила Дніпропетровський державний університет та здобула кваліфікацію психолог-практик.

Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 теоретичні основи інформатики та кібернетики  присуджено у 2012 році. Тема дисертації «Методи та моделі розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин».

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.

Дисципліни, що викладає: Інформатика, Вища та прикладна математика, Оптимізаційні методи та моделі, Економетрика, Інформаційні системи та технології.

Сфера наукових інтересів: методи та алгоритми оптимізації, теоретичні питання інформатики та кібернетики, когнітивне моделювання, когнітивна психологія.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Lebyed_oksana@ ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Заступник завідувача кафедри прикладної математики та інформатики УМСФ з наукової роботи.

Куратор академічної групи К15-1.

Доцент кафедри - Ткачова Оксана Костянтинівна

Ткачова Оксана Костянтинівна

У 2002 році закінчила Академію митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст.

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (спеціальність «Програмне забезпечення автоматизаційних систем») та здобула кваліфікацію інженер-програміст.

У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю - 25.00.02 механізми державного управління (тема дисертації «Інституційні механізми державного управління митною системою України»).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.

Дисципліни, що викладає: Інформатика, Інформаційні системи і технології, Інформаційні системи і технології в управлінні.

Сфера наукових інтересів: математична теорія прийняття рішень, економіко-математичне моделювання економічних систем, інформаційні технології.

Електронна пошта: tkachovaok@ gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри – Рудянова Тетяна Миколаївна

доцент Рудянова Т

У 1982 році закінчила Новочеркаський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».

Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2001 році. Тема дисертаційної роботи «Гранічний аналіз задач векторної оптимізації».

Вчене звання  доцент кафедри прикладної математики присвоєно у 2004 р.

Дисципліни, що викладає: Інформатика, Теорія ймовірності та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика, Інформаційні системи та технології у фінансах.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, математичне моделювання. 

Електронна пошта: rudyanova0@gmail.com.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Чупілко Тетяна Анатоліївна

доцент Чупілко Т

У 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Механіка».

У 1991 році закінчила аспірантуру в НДІ Машиноведення АН СССР (м. Москва) за спеціальністю 01.02.04 – механіка твердого тіла.

Науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка присуджено у 1992 році. Тема дисертації «Розрахунок напружено-деформованого стану великогабаритних шин з урахуванням в’язкості та температури».

У 1998 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки.

Дисципліни, що викладає: Математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи, економетрика, Вища та прикладна математика, Інформаційні системи в економіці підприємства, Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання в економіці та техніці.

Електронна пошта: tata2461@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Жир Сергій Іванович

доцент Жир СІ фото

У 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію інженер-механік.

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію математик.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандадата фізико-математичних наук за спеціальністю - 16.12.09 математичний аналіз (тема дисертації «Найкращі поліномінальні наближення цілих трансцедентних функцій узагальненого порядку в кломплексній площині»)

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: математична теорія розпізнавання образів, теорія трансцендентних функцій, теорія ймовірностей, статистика.

Основні дисципліни, що викладає: Статистика, Митна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Методи розпізнавання автомобільного та інших видів транспорту.

Електронна пошта: gir.sergey@ gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Статті  в  наукових  журналах:

 1. Жир С. І., Мірошніченко С. В. Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю / С. І. Жир, С. В. Мірошніченко // Вісник  АМСУ. Серія «Технічні науки». Дніпропетровськ, 2013.№ 1 (49). С. 39-43.
 2. Жир С. І. Математическая модель коаксиальной тепловой трубы / С. І. Жир,  В. В. Покрышкин, Ю. К. Гонтарев, М. Ю. Гонтарев // Проблемы высокотемпературной техники. Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. – Днепропетровск. – 2013. – С. 50-65
 3. Жир С.І., Батура Ю.І. О наилучшем полиноминальном приближении целых трансцедентных функций многих комплексных переменных некоторых банаховых пространствах // Украинский математический журнал. – 2014 г. – т. 66, №12. – ст. 1598-1614.
 4.  Жир С. І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику / С. І. Жир, Ю. І. Батура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – ст. 22-24.
 5. Жир СІ. Methodical approach to statistical analisis of forced interregional migration / СІ. Жир, В. В. Агапова, Н. А. Черноусова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (53) – С.126-134.
 6.  On the Best Polynomial Approximations of Entire Transcendental Functions of Many Complex Variables in Some Banach Spaces  Vakarchuk, S.B., Zhir, S.I. Ukrainian Mathematical Journal, v.66, №12, 2015 p. 1598–1614. Scopus Author ID: 25029399400
 7. Жир С.І., Агапопа В.В., Пулик О.Я. Деякі питання впливу адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону // «Науковий погляд: економіка та управління»: Університет митної справи та фінансів. – Дніпро. – 2016.
 8.  Жир С.І. Вплив адаптації  потоків беженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону / С.І. Жир, В. В. Агапова, О. Я. Пулик // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (56), 2016. – С. 45-53.

Тези   доповідей  на  конференціях:

 1. Жир С.І., Батура Ю.І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – С. 22-24.

Навчально-методичні  видання:

 1. .Жир С.І. Методичні вказівки зі самостійної  підготовки курсантів та студентів напрямку 6.070101“Транспортні технології” з дисципліни “Теорія  ймовірностей і математична   статистика”. Д. : Академія митної  служби, 2014. – 38 с.
 2. Жир С.І. Методичні рекомендації до практичних занять із  дисципліни “Статистика” за Напрямами підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030503 “Міжнародна  економіка”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Д. : Академія митної служби, 2014. – 130 с.

Старший викладач кафедри - Булгакова Ольга Федорівна

Булгакова Ольга Федорівна

У 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.

Дисципліни, що викладає: Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, Інформаційні митні технології, Митна статистика, Інформатика.

Сфера наукових інтересів: автоматизовані інформаційні системи.

Електронна пошта: volik_amsu@mail.ru

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри – Кондрус Лілія Леонідівна

викладач Кондрус ЛЛ фото

У 1991 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіст.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в економіці та фінансах, електрона комерція, економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів.

Основні дисципліни, що викладає: «Інформатика», «Інформатика ІІ», «Інформаційні системи і технології у фінансах», навчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Електронна пошта: lilya.kondrus@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри (у відпустці по догляду за дитиною) – Лапець Ольга Вікторівна 

Тези   доповідей  на  конференціях

Розклад занять та консультацій

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами