Декан технiчного факультету

1

 • Мороз Борис Іванович
 • Науковий ступінь: Доктор технічних наук
 • Вчене звання: Професор
 • (056) 756-05-19

У структурі факультету:

Кафедра інформаційних систем та технологій

Кафедра транспортних систем та технологій

Кафедра вищої математики та інформатики

Кафедра спеціальної підготовки

Кафедра товарознавства та митної експертизи

Кафедра державного управління та митної справи

Технічний факультет засновано в 1998 році.

На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямками (спеціальностями):

 • Комп’ютерні науки
 • Транспортні технології
 • Державна служба
 • Управління інформаційною безпекою

Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: 8 докторів наук, 29 кандидатів наук.

На факультеті проводиться науково-дослідна робота за такими темами:

 • Розробка методів, засобів та алгоритмів обробки інформації митного контролю (Керівник роботи: Мороз Борис Іванович, доктор технічних наук, професор);
 • Напрями удосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів (Керівник роботи: Сохацький Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор);
 • Математичне моделювання технічних систем та економічних процесів (Керівник роботи: Петрусенко Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук);
 • Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівня акредитації (Керівник роботи: Корольов Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент);
 • Митна експертиза якості та безпеки товарів як об'єктів ЗЕД (Керівник роботи: Білова Наталія Анатоліївна доктор біологічних наук, професор);
 • Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій (Керівник роботи: Івашова Людмила Миколаївна, доктор наук державного управління, професор).

На факультеті через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації за спеціальностями:

 • 05.13.06 - "Інформаційні технології "
 • 05.22.01 - "Транспортні системи"
 • 25.00.02 – «Механізми державного управління»
 • 25.00.03 – «Державна служба»

Кількість курсантів та студентів на факультеті нині становить майже 600 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвиватися.

Особлива увага на факультеті приділяється залученню курсантів і студентів до активної науково-дослідної та пошукової діяльності, реалізації їх творчих здібностей.

Курсанти і студенти факультету активно беруть участь у науково-дослідній та пошуковій діяльності, різноманітних всеукраїнських конкурсах, олімпіадах; проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, інших наукових форумів, публікують свої статті в наукових виданнях; у роботі Курсантсько-студентського наукового товариства, наукових гуртках, утворених на кафедрах факультету, а також у культурно-масовому та спортивному житті. В Університеті функціонує багато спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.

Курсанти та студенти, які відзначилися в навчанні і наукових досягненнях, отримують персональні стипендії Університету, іменні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.