Відділ наукової роботи студентів

 • Начальник відділу наукової роботи студентів: Марценюк Олена Олександрівна
 • (056) 756-05-78

 

Метою  відділу наукової роботи студентів є організація та забезпечення налагодженого виконання наукової діяльностіУніверситету.

 

Основні завдання відділу наукової роботи студентів:

 • Організація наукової і науково-технічної діяльності, планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень, підвищення рівня якості результатів науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладачів
 • Організація та документаційне супроводження у встановленому порядку науково-дослідних робіт, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, а також за рахунок інших джерел фінансування; а також робіт, які фінансуються за рахунок грантів
 • Дотримання стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень науки і техніки при укладенні та виданні підручників та навчальних посібників
 • Організація і проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій на базі Університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза Університетом
 • Залучення студентів Університету до науково-дослідної роботи, підготовка та організація участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах; робота з обдарованою студентською молоддю
 • Наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, вищими навчальними закладами України, а також з установами і організаціями, що не входять до системи вищої овіти

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, навчальний корпус № 1,
кім. № 204, 205.

 

Редакційно-видавничий відділ

 

DSC 5787

Начальник редакційно-видавничого відділу:
(056) 756 05 05 Дерев'янко Тетяна Пилипівна


Положення про Редакційно-видавничий відділ

Провідні редактори:

 • Богун Людмила Іванівна
 • Іщенко Олена Олександрівна
 • Смирнова Олена Олександрівна

 

Основні завдання:

 • Редагування, верстка та видання наукової та навчально-методичної літератури для навчального процесу, інформаційних і нормативних матеріалів для потреб Університету
 • Забезпечення високоякісного наукового, літературного та поліграфічного рівня друкованих видань
 • Підготовка інформації для розміщення на сайті Університету наукових журналів і збірників, що випускаються в Університеті
 • Підготовка інформації про наукові фахові журнали для розміщення на сайті бібліотеки ім. Вернадського в розділі “Українська періодика”
 • Забезпечення своєчасного та якісного виконання копіювально-розмножувальних робіт для структурних підрозділів Університету
 • Формування проекту річного Плану видання наукової та навчально-методичної літератури Університету
 • Контроль за дотриманням термінів подання рукописів до відділу та виконанням Плану видання наукової та навчально-методичної літератури, друкуванням та виготовленням тиражів видань

Контакти: Корпус 3, узвіз Крутогорний (вул. Рогальова), 8, м. Дніпро, 49000; тел. (056) 756 05 05

Кімнати:

 • 102 - начальник відділу
 • 104 - провідні редактори;
 • 12 - копіювально-розмножувальна дільниця.

Eлектронна пошта: redactor.umsf@gmail.com

Навчально-методичний відділ

Дубицький Денис Павлович

Начальник відділу

 

 • Дубицький Денис Павлович
 • Заступник начальника відділу:Косенко Тетяна Вікторівна

Метою діяльності навчально-методичного відділу є організація та координація навчально-методичної роботи, з метою забезпечення ефективного функціонування Університету та високої якості навчального процесу.

 

Основні завдання:

 • Аналіз та узагальнення вітчизняного, світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
 • Планування та організація навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів Університету з питань організації навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
 • Перевірка стану навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни щодо змістовного наповнення, оформлення, використання в освітньому процесі.
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.
 • Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.
 • Проведення методичних нарад, семінарів з питань організації навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Методичне супроводження, ведення обліку та систематизації документів з питань організації навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Перевірка разом із навчальним відділом актів готовності кафедр та факультетів Університету до нового навчального року.
 • Методичне супроводження організації та контроль підготовки до ліцензування освітньої діяльності або акредитації освітніх програм, напрямів підготовки, спеціальностей.
 • Підготовка кошторисів на проведення акредитації та ліцензування.
 • Підготовка та подання заяв до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на отримання дозвільних документів на здійснення певних видів освітньої діяльності.
 • Аналіз показників діяльності Університету і окремих підрозділів на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.
 • Моніторинг надання освітніх послуг у регіоні та прогнозування можливостей поширення переліку послуг, що надає Університет.
 • Підготовка матеріалів до засідань ректорату, вченої ради та науково-методичної ради з питань навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 1, кім. № 230

Відділ документаційного забезпечення

 

DSC 5777

Начальник відділу -  Мар’їна Юлія Олександрівна, 
 • (056) 756-05-12

Положення про відділ документаційного забезпечення

 

Структура відділу документаційного забезпечення

Начальник відділу – 1
Провідний фахівець – 4

 

Провідні фахівці:
 1. Онуфрієнко Ольга Богданівна – питання обробки внутрішніх розпорядчих документів та вихідної кореспонденції, організація роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію

 2.  Щербань Ірина Тимофіївна – питання обробки вхідної та внутрішньої кореспонденції, відправка поштової кореспонденції

 3.  Хамазюк Валентина Тимофіївна – здійснення архівної справи в УМСФ

 4.  Витріщак Наталія Прокопівна –здійснення архівної справи в УМСФ

Основні завдання:

 • Організація та здійснення діловодства в Університеті митної справи та фінансів, діловодства за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію.
 • Моніторинг і контроль дотримання термінів виконання завдань, визначених законами України, термінів розгляду запитів і звернень народних депутатів України, рішень колегії, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України й керівництва Університету, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, а також термінів виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції.
 • Організаційне, дорадче забезпечення діяльності ректора, першого проректора.
 • Установлення єдиного порядку документування управлінської інформації та організація роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво й контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах.
 • Здійснення архівної справи та організація взаємодії з Державним архівом Дніпропетровської області.

Контакти: м. Дніпропетровськ, вул.Вернадського, 2/4, н.к.№1, кімн.224.

Фінансово-бухгалтерська служба

60463251 1178595955665885 3905202170688962560 nГоловний бухгалтер
 • (056) 756 05 09  Кучугурна Тетяна Олександрівна
 
 
Фахівці
 • (056) 756 05 23 Ткаченко Валентина Георгіївна - питання оплати за проживання в гуртожитках
 • (056) 756 05 23 Бордюгова Олена Олександрівна  - питання стипендіального забезпечення, питання соціального захисту
 • (056) 756 05 88 Тодорова Алла Василівна - розрахунки по заробітній платі
 • (056) 756 05 21 Скрипник Олена Іванівна - укладання та супроводження договорів на навчання на контрактній основі

Положення про фінансово-бухгалтерську службу

 

Структура фінансово-бухгалтерської служби

Сектор планування  та економічного аналізу

 Заступник головного бухгалтера з економічних питань - Назарчук Ольга Леонідівна
(056) 756-05-92, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 132

Провідний фахівець Одношивкіна Наталія Вікторівна

(056) 756-05-38, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 132

Сектор розрахунків та обліку банківських і касових операцій

Заступник головного бухгалтера - Бороденко Наталія Яківна
756-05-88, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 135

Провідний фахівець Скрипник Олена Іванівна – укладання та супроводження договорів на навчання за контрактною формою 756-05-21, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 134

Провідний фахівець Ткаченко Валентина Георгіївна – питання нарахування та оплати за проживання у гуртожитках,  питання нарахувань, пов’язаних із соцзахистом пільгових категорій студентів

(0562) 756-05-23,  м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 107

Сектор обліку матеріальних цінностей

провідний фахівець:  Комарова Тамара Андріївна,

(056) 756-05-23, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1,  кім. № 107 

Сектор розрахунків із заробітної плати та стипендії

провідний фахівець: Тодорова Алла Василівна
(056) 756-05-88,  м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 135 

розрахунки із стипендії та соціальних виплат студентам пільгових категорій: провідний фахівець Бордюгова Олена Олександрівна (056) 756-05-23, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4,  н.к. № 1, кім. № 107 

Основні завдання:

 • Планування видатків на утримання Університету та забезпечення контролю за законним, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до затвердженого кошторису
 • Ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів
 • Облік надходжень та видатків від надання платних послуг та власних надходжень
 • Розроблення спільно з іншими підрозділами Університету плану заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів Університету
 • Складання бюджетної, фінансової, податкової та статистичної звітності та надання її в визначені терміни до органів державного управління відповідно до їх функцій та у небюджетні фонди
 • Ініціювання запровадження сучасної уніфікованої автоматизованої системи для більш ефективної організації бухгалтерського обліку господарських операцій і аналізу фінансової діяльності, контролю за рухом грошових коштів і матеріальних цінностей
 • Відвернення й недопущення порушень фінансової дисципліни, безгосподарності, марнотратства, викривлення фінансової звітності

Адреса: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4,  навчальний корпус № 1, кім. №135, 134, 132, 107

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами