Кафедра гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей

Завідувач кафедри

 

 • Калашникова Ольга Леонідівна
 • Доктор філологічних наук, професор, стаж науково-педагогічної роботи більше 30 років.
 • vassiliska@ua.fm
 • Автор 7 монографій, 4 підручників, більше 200 наукових робіт, надрукованих в Україні, Німеччині, Польщі, на Кіпрі, в Росії, Білорусі
 • Положення про кафедру

   

  Інфографіка

   

  Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

  Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 10 науково-педагогічні працівники, 2 мають науковий ступінь доктора наук, 8 мають науковий ступінь кандидата наук, 1 - вчене звання професора, 6 - вчене звання доцента.

  Також навчальний процес забезпечує Навчальна лабораторія митної ідентифікації культурних цінностей

   

  Міжнародні зв’язки кафедри:

  • Кафедра має розвинені міжнародні контакти (Франція, Кіпр, Росія, Польща. Литовська республіка, Біларусь).
  • В рамках міжнародної програми "Православна культура Кіпру (2006 - 2009), в якій брала участь професор О.Л.Калашникова, вийшло 5 монографій на Кіпрі . В жовтні 2009 р програму відзначено орденом Дмитра Солунського та медаллю за заслуги перед православною церквою України.
  • Білоруський державний економічний університет

  Співробітництво кафедри:

  • Державна фіскальна служба України.
  • Митниці (консультації з питань переміщення культурних цінностей через кордон)
  • КЗВО Дніпровська академія неперервної освіти.
  • Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради
  • Полтавський університет споживчої кооперації України
  • Білоруський державний економічний університет
  • Дніпропетровський національний університет
  • Дніпропетровська медична академія
  • Технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Дніпропетровський хіміко-технологічний університет
  • Міністерство культури України
  • Національний науково-дослідний реставраційний центр України
  • Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА)
  • Державна академія керівних кадрів культури
  • Національна академія мистецтв України
  • Музей історичних коштовностей України (Києво-Печерська Лавра)
  • Національний реставраційний центр України
  • Дніпропетровський художній музей
  • Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького
  • Музей українського живопису (м. Дніпро)

  Контакти: узвіз Крутогірний, 8, м. Дніпро, н.к. № 3, каб. № 607, тел. 756-05-64.

  Сторінка в Facebook

  Наукова діяльність

  В 2016-2018 рр. колектив кафедри виконував НДР за темою «Єдиний стандарт каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту». В результаті цієї дослідницької роботи запропоновано методику стандартизації каталогізації артефактів з урахуванням міжнародних принципів реєстрації та опису об’єктів культури, а музеям м. Дніпро (Музей українського живопису, Дніпропетровський художній музей, Дніпропетровський історичний музей імені Д. І. Яворницького) запропоновано шляхи удосконалення системи каталогізації, що відповідала б міжнародним стандартам. Отримані при виконанні НДР висновки можуть бути корисними для створення єдиного державного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що передбачено Законом № 2530-VIII, який набрав чинності 04.10.2018. Результати роботи можуть бути застосовані в практичній діяльності митниці, СБУ та МВС по уніфікації принципів опису пам'яток культури у базах даних різних міністерств та відомств, що причетні до процесу збереження, контролю за переміщенням, розшуку та повернення викрадених, незаконно вивезених чи анексованих об'єктів культури. Отримані результати використовуються також у навчальному процесі УМСФ, в межах навчальних курсів Історія української культури, Прикладна культурологія, Криміналістика. З 2019 р. кафедра розпочала дослідження за темою «Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів».
   
  На кафедрі працюють наукові гуртки:«Школа експертів» (керівник - доктор філол.наук, професор Калашникова О. Л.);«Сучасна українська мова» (керівник – к.філол.н., доцент Тараненко К.В.).
   
  З 2017 р. кафедра ініціювала та проводить дві міжнародні конференції: міжнародний форум «Білорусь – Україна: діалог культур» та наукову конференцію за участю іноземних студентів «Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів». Конференції стали традиційними і збирають дедалі більшу кількість учасників.
  Міцні наукові зв’язки встановлено з Білоруським державним економічним університетом: у грудні 2018 р. Та у грудні 2019 р. всі викладачі кафедри взяли участь у міжнародних конференціях «Картина світу крізь призму китайської та білоруської культур». Організаторами конференцій стали такі провідні освітні установи: Білоруський державний економічний університет, Республіканський інститут китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного університету, Університет Хеси (КНР), а також Університет митної справи та фінансів.
   

  Освітня діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних основних навчальних дисциплін:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Ділова українська мова.
  • Вступ до мовознавства.
  • Латинська мова.
  • Основи педагогіки.
  • Педагогіка.
  • Теорія та методика викладання у вищій школі.
  • Культурологія.
  • Прикладна культурологія.
  • Історія української культури.
  • Історія української та зарубіжної культури.
  • Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей.
  • Філософія.
  • Філософія управління.
  • Філософія науки.
  • Логіка.
  • Історія державності та фінансів.
  • Соціологія.
  • Політологія.
  • Політичний розвиток та політичні системи країн світу.

  Колектив кафедри

  Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 10 науково-педагогічні працівники, 2 мають науковий ступінь доктора наук, 8 мають науковий ступінь кандидата наук, 2 - вчене звання професора, 7 - вчене звання доцента.

  Завідувач кафедри - Калашникова Ольга Леонідівна

  В 1977 році отримала вищу освіту та закінчила аспірантуру в Дніпропетровському державному університеті
  В 1991 році присуджено ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».
  В 1992 році присуджено вчене звання профессора
  У 2009 р. її нагороджено нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України" та нагрудним знаком "Відмінний митник" II ступеня за розробку "Ідентифікатора культурних цінностей".
  У 2012-2013 рр. брала участь у проекті "Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку" (Митна енциклопедія)".
  Основний напрям наукової роботи – Основи мистецтвознавчої експертизи; Історія української культури.
  Сфера наукових інтересів: митна експертиза культурних цінностей; управління ризиками у митній справі; історія світової та української культури.
  Основні дисципліни, що викладає: «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей», «Історія української культури», «Прикладна культурологія».
   

  Електронна пошта: vassiliska@ua.fm

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Монографії

  1. Кипр – остров церквей. – Никосия, 2005, - 159 с. (соавтори Победимська С., Подгорнева Е.)
  2. Кипр – остров-музей._ Никосия, 2006, 112 с.
  3. Монастырь Пресвятой Богородицы Киккской. – Никосия, 2006. -115 с.
  4. Iepa BaΣiΛikн kai Σtaypoпнгiakн Моnн Kykkoy. – ΛeykoΣia, 2006. 115 p.
  5. The Holy Royal and Stavropigial Monastery of Kykko. – Nicosia, 2007. – 115 p.
  6. Святые обители Кипра. – Никосия, 2007.– 163 с.
  7. "Сей род сочинений пленителен". Монографія. – Дніпропетровськ: Новая идеология, 2013. – 344 с.
  8. Митна енциклопедія. Наукове видання: У 2-т.– Хмельницький, : ПП Мельник А., 2013. 536 с. (вийшла у 2014 р.) ( у співавторстві з Бережнюком І.Г, Пашко П.В. та ін.)
  9. Калашникова О.Л. ЛИТЕРАТУРА КАК ЯДРО СВЕРХТЕКСТА В. МАКАНИНА //.Література в дзеркалі літератури: монографія / За наук. ред. Т.М. Потніцевої. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - 300 с.– С. 218-240.
  10. Исследовать, чтобы понять: феномен протестного сознания в романе Виржини Депант «Teen Spirit» //Гилев Г.А., Иванков Ч.Т., Калашникова О.Л., Олексин Ю.П., Федотова Г.А. и др. «Инновационная наука, образование, производство и транспорт '2019». Монография. – Одесса: С.В.Куприенко, 2019. – С. 102-114. (РИНЦ, Copernicus, GScholar)

  Підручники, навчальні посібники

  1. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
  2. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
  3. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, - 287 c. (МОН)
  4. Українська та зарубіжна культура. Лекції. - Дніпропетровськ, 2011. - 216 с.
  5. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. I – III. – Дніпропетровськ, 2001-2003.

  Фахові статті

  1. Митна експертиза ювелірних виробів// Музейні читання „Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009, с. 248-255
  2. Міжнародний досвід у сфері правового регулювання переміщення культурних цінностей в умовах поширення інтеграційних процесі //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С.146-148.
  3. Музейні фонди як складова національної культурної спадщини: проблема каталогізації// Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних памяток: Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Київ, 2011. – С.176-179.
  4. Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – С.57-59.
  5. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный вестник Форума рус истов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143.
  6. Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей //"Митна безпека".– Хмельницький: ДНДІМС – 2013. – №2. – С. 70-75.
  7. Розробка єдиного стандарту каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту //// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіка-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 28-29
  8. Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина/ Сквозь литературу. Сб. статьей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 - 464 с. – С.31- 45.
  9. Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника (співавтор Шубкіна К.А.)//Молодий вчений. –№5(33), травень. – 2016. – С. 494-499. (Index Copernicus: 5.77-Value (2014).
  10. Стандартизація обліку пам’яток культури україни в умовах нових глобалізаційних викликів// матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів»16-17 квітня 2018 року. М. Ужгород . – двнз «Ужгородський національний університет» факультет міжнародних економічних відносин, university of economics in bratislava faculty of international relations, akademia polonijna w częstochowie. – с. 315-318.
  11. «Две сестры и кандинский» в индивидуально-авторском сверхтексте в. Маканина//«держава та регіони. Серія: гуманітарні науки». – № 1 (52). –2018. – с. 10-15 [indexcopernicus].
  12. Правові наслідки недосконалості опису та обліку музейних колекцій//«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» № 2/2018. – 224-227. [index copernicus].
  13. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОПТИКА Ф. БЕГБЕДЕРА//Научный взгляд в будущее.   International periodic scientific journal/ Issue 11. November 2018. Т.2 . Педагогика, психология и социология, Физическое воспитание и спорт, Философия и филология – Одесса: Издательство Куприенко СВ, 2018 (РИНЦ, DOI, IndexCopernicus).– С. 91- 102. ISSN 2415-7538
  14. «Я» ИЛИТЕРАТУРА: БЕГБЕДЕРОВСКАЯРЕДАКЦИЯ AUTOFICTION// MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2019/ SWorld – February 2019. –Issue №54 February 2019. International periodic scientific journal. Т. 1.. – С. 76-88 (IndexCopernicus)

  Статті в іноземних виданнях

  1. The French view of the Russian Woman: on the literary Origins of a Stereotype // Russian Literature. Volume 72. Issue 2. Amsterdam–L/–N.Y.–Oxford–Paris–Shannon–Tokyo: ELSEVIER, 2012. – Р. 223-238 індексується в Скопус.
  2. A woman's point of view: the Memoirs of N. B. Dolgorukaia //Russian Literature. LXXV (2014) I/II/III/IV. – 1 January – 15 February – 1 April – 15 May. Amsterdam: Elsevier.– 2014. – Р. 249-264 індексується в Скопус.
  3. История и чувства в "женском письме"// Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 11. Zmysły 2// "Slavica wratislayiensia" CLXI. – Wrocław: Wydavnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2015. AUWr n.3632. - P. 17-29 індексується в Скопус.
  4. Культурные ценности в системе культурных стратегий Китая: заметки о китайском путешествии// «Картина мира через призму китайской и белорусской культур». Сборник статей. Минск: БГАТУ,2019. – С.8 – 16.
  5. «ВАВИЛОНСКОЕПИСЬМО»А.ВОЛОДИНА:ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ//"Науч- ные труды SWorld" Вып.57, 2019. Ноябрь. Т.1 / Issue №54, 2019. November. Т. 1– С. 72-78. (Индекс Коперникус)

  Тези конференцій

  1. Розробка стандарту каталогізації артефактів як шлях до збільшення ефективності митного контролю за переміщенням культурних цінностей. //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. – Хмельницький: ДНДІМС, 2014. – С. 25-26.
  2. "Проза В.Маканина рубежа веков: принципы миротворчества" // “Русская литература и искусство: междисциплинарные подходы”. Материалы международной научной конференции. – Ханчжоу (Китай): Чжэцзянский университет, 2016. – 56 c. – С. 18-19 індексується в Copernicus
  3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ// Матеріали Міжнародна науково-практична конференція на тему: ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ.16-17 квітня 2018 року м. Ужгород . – ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Факультет міжнародних економічних відносин, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA Faculty of International Relations, AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE. – С. 315-318. 
  4. Регламентація принципів формування реєстрів культурних цінностей у міжнародних та національних правових актах (2013–2018 рр.) // «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 176-178.

  Професор кафедри - Корх Олександр Миколайович 

  У 1981 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
  Доктор філософських наук. У 2002 р. захистивдокторську дисертацію  за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз». У 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри філософії. 
  Основні дисципліни, що викладає: філософію та логіку для студентів усіх спеціальностей.
  Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософська антропологія

  Електронна поштаkorh54@gmail.com, korh@umsf.dp.ua 
  Тривалий час був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії та державного управління, а також членом Експертної ради з філософії, соціології та політології ВАК України. Протягом ряду років - членом редакційних колегій збірника наукових праць «Філософія. Культура. Життя», а також наукового часопису «Грані».
  З 2001 по 2014 рр. - проректор з навчальної роботи університету. На сьогодні – завідувач кафедри соціальних комунікацій, філософії та соціально-політичних дисциплін.
  Автор більше сотні наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

  Профіль у Google Scholar

  У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

  1.     Korkh. O. M.   Theconcept of self-determination in the philosophy of the enlightenment / KhmilV. V., Korkh. O. M.   The concept of self-determination in the philosophy of the enlightenment Anthropological measurements of philosophical research. – 2017. - №11. – S. 127-134.   [Online], available at: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/43374 (Accessed February, 26, 2017).
  2.     КорхО.МУмовиісторичностілюдиниталюдяностіісторіїзаЯсперсом / ХмільВ.В., КорхО.МУмовиісторичностілюдиниталюдяностіісторіїзаЯсперсом // Антропологічнівимірифілософськихдосліджень. - 2017. - №12. –110-117.-. [Online], available

  Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

  1.     Конспект лекцій з філософії. /Укладачі - Корх О.М., Антонова В.Ю. – Дніпро: УМСФ, 2019.
  2.     Навчально-методичний комплекс з логіки для студентів юристів. - Дніпро: УМСФ, 2018.

  Тези конференцій, науково-популярні публікації:

  1.     Корх О.М. Ідея особистого самовизначення в філософії екзистенціалізму // Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2015. – С. 13-17.
  2.     Корх О.М. Габермас про засади діалогу культур// Антропологічні виміри філософських досліджень//Матеріали V Міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 2016.- Д.: ДНУЗТ. - С.50-52.
  3.     Корх О.М. Культурні передумови та філософські рефлексії ідеї особистого самовизначення в західному Середньовіччі // Філософсько-гуманітарні читання. - Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. - С.10-14.
  4.     Корх О.М. Філософська рефлексія індивідуалістичних інтенцій вітчизняної культури // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2017. - С.69-70.
  5.     Корх О.М. Методологічні аспекти історико-філософського аналізу феномену індивідуалізму // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Університет – центр формування духовності, патріотизму та інтелігентності». – ДДАЕУ. – Дніпро: ТОВ «ДСГ-ПРІНТ». – 2017. – Вип.7. – С. 51- 55.
  6.     Соціальні комунікації у постмодерному світі Ж. Бодріяра // Антропологічні виміри філософських досліджень. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Дніпро, 2018. - Дніпро: ДНУЗТ. - С.47-49.
  7.     Микола Гоголь про деякі риси вітчизняного менталітету // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2018. - С.91-92.  Доцент кафедри - Літвінов Віталій Віталійович

  ЛітвіновУ 1998 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України”, номер диплома НР № 10591813.
  З 2006 року кандидат історичних наук.
  17 травня 2006 року захистив дисертацію в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
  15 грудня 2015 року було присвоєне вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.
  У 2015-2016 навчальному році викладав дисципліни: “Історія української культури”, “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей”.

  Електронна адресаlitvinov@umsf.dp.ua

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Фахові статті

  1. Литвинов В.В. Из истории украинского Переселенческого движения (1910 – 1916 гг.) // Питання аграрної історії України (XVIII – ХХ ст.): Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 142-145.
  2. Литвинов В.В. Вхождение Приамурья в состав Российской империи во второй половине XIХ века // Збірник наукових праць молодих вчених ДДУ. Історія. Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1 - С. 72-75.
  3. Литвинов В.В. Попытка решения большевиками аграрного вопроса и начало гражданской войны на Дальнем Востоке // Грані. - 1999. - №6(8). - С. 51-55.
  4. Літвінов В.В. Особливості громадянської війни на Далекому Сході (1918-1922) та участь в ній українців // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 1999. – Вип. 5. – С. 134-138. (Серія Історія та археологія.)
  5. Літвінов В.В. Далекосхідний кордон та українці // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 2001. – Вип. 6. – С. 103-108. (Серія Історія та археологія.)
  6. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3 (27). – С. 123-127.
  7. Літвінов В.В. Державний кордон, як чинник, що впливає на розвиток прикордонного регіону. На прикладі російського далекосхідного кордону в другій половині XIX - першій третині XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2010. – №2(2). – С. 143-152.
  8. Літвінов В.В. Економіко-демографічна політика Росії на далекосхідних територіях у XIX – на початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2011. – №2(4). – С. 87-95. 9. Літвінов В.В. Російський державний кордон на Далекому Сході як один із факторів, що впливав на загострення громадянського протистояння в період соціальних конфліктів початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №1(5). – С. 100-107.
  9. Літвінов В.В. Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №2(6). – С. 105-113. Фахове видання
  10. Литвинов В.В. Гражданская война в России и генерал С.Л. Марков. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2011. – № 214. – С. 109-120.
  11. Літвінов В.В. Особливості формування візуального образу історичної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 227. – С. 115-118. 13. Литвинов В.В. Дети и гражданская война в России. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 228. – С. 78-87.
  12. Литвинов В.В. Национальный фактор и защита пограничных регионов. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 248. – С. 107-120. 15. Літвінов В.В. Труднощі використання термінів при атрибуції холодної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 254. – С. 161-166. 16. Литвинов В.В. Особенности атрибуции холодного оружия при помощи клейм. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 257. С. 106-111.
  13. Особенности описания предметов фалеристики в таможенных документах. //Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 258. – С. 123-131.
  14. Особенности описания предметов нумизматики в таможенных документах. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013.– № 259. – С. 94-99.
  15. Литвинов В.В. Перспективы существования молодых государств в зоне пересечения стратегических и геополитических интересов на примере существования Дальневосточной Республики (1920-1922 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 261. – С. 85-95.
  16. Литвинов В.В. Анализ политики русского правительства по организации переселенческого движения на Дальний Восток (1857-1900 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 264. – С. 121-130.
  17. Литвинов В.В. Особенности регистрации предметов бонистики // Філософія, культура, життя. Дніпропетровськ, 2016.– № 43. – С. 169-179.
  18. Возможности применения в таможенных документах методов подготовки паспорта для произведений скульптуры, хранящихся в государственных и частных коллекциях. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. Владивосток, 2018. - № 1.- С. 15-28.
  19. Литвинов В.В. Образ Владимира и Рогнеды в изобразительном искусстве. // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29.03.2018, 24.05.2018). – Д., 20018. С. 19-37.
  20. Литвинов В.В. Взгляд на рефлексии общества через произведения искусства // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2018. № 3(84). С. 77–93.
  21. Литвинов В.В. Образ Сибирского тракта в воспоминаниях и художественной литературе, как элемент подготовки офицеров таможенной службы и историков. Д.: Середяк Т.К., 2018. 148 с., ил.
  22. Литвинов В.В. Создание образа дороги, ведущей на восток, как первый шаг на пути в несколько тысяч ли. // Картина мира через призму китайской и белорусской культур. Сборник статей международной научно-практической конференции. Минск: БГАТУ, 2019. – С. 281-285.
  23. Литвинов В.В. Взгляд из Днепропетровской области на развитие медицины на русском Дальнем Востоке (1857–1922 гг.). // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 1. – С. 90–102.
  24. Літвінов В.В. УЧАСТЬ ЗМІ В ПРОЦЕСІ ДЕГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Д.: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 170-172.
  25. Литвинов В.В. Дикое Поле и две забытые крепости на Днепре. Их образ художественной литературе и место в истории. // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – С. 113-141.

  Тези конференцій

  1. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2005. – С. 47-48.
  2. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства : матер. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих науковців. – Д.: АМСУ, 2005. - С. 138-139.
  3. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2005.- С. 47-48.
  4. Літвінов В.В. Проблеми, пов’язані з організацією викладання культурології для фахівців митної служби // Проблеми вдоско-налення професійної підготовки фахівців з митної справи : матер. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2006. - С. 153-154
  5. Літвінов В.В. Предмети ритуальної та культової зброї як культурне явище та особливості їх ідентифікації при переміщенні через митний кордон України. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези II міжнар. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих учених. Д.: АМСУ, 2009. – С. 270-271.
  6. Літвінов В.В. Історія та характерні ознаки російської нагородної зброї XVIII –XX ст. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези III міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2010. – Т. 2. – С. 186-188.
  7. Літвінов В.В.Особливості ювелірних прикрас на чоловічому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Утро стрелецкой каазни” (1881 р.). // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти). : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2. – С. 220-222.
  8. Літвінов В.В. Особливості опису предметів фалеристики в протоколі про порушення митних правил. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези V міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2012. – Т. 2. – С. 300-301.
  9. Літвінов В.В. Порівняння проблем, пов’язаних з організацією викладання дисципліни “Історія української культури” для фахівців митної служби, 2006-2012 рр. // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Д. : АМСУ, 2012. – С. 78-80.
  10. Літвінов В.В. Особливості опису предметів боністики в протоколі про порушення митних правил // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2013. – Т. 1 – С. 313-315.
  11. Літвінов В.В. Особливості опису предметів скульптури в протоколі про порушення митних правил та під час паспортизації культурних цінностей. // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 376-377.
  12. Літвінов В.В., Чепара Г.М. Особливості ювелірних прикрас на жіночому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Боярыня Морозова” (1887 р.) // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2– С.230-231.
  13. Літвінов В.В. Проблема захисту культурної спадщини та ЗМІ. Українська реальність // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 17-18.
  14. Літвінов В.В. Вплив музейних анотацій на оформлення документів на розшук зброї, що має культурну цінність // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2016. – С. 176-178.
  15. Визначення індексу культурних цінностей. // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів. 2018. – С. 59-62.
  Доцент кафедри - Тараненко Ксенія Володимирівна
  Тараненко КУ 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Українська філологія” та здобула кваліфікацію магістра.
  У 2011 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.
  У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.02.01 – українська мова,
  У 2014 році захистила дисертацію на тему “Прагматика антонімії української мови”.
  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.
  У 2015 році підвищила кваліфікацію в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом “Інноватика у викладанні української мови як іноземної”.
  У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті Данібіус, (Словацька Республіка) на тему: «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організаційної роботи згідно з положеннями Європейський кваліфікаційних рамок».
  З 2018 року – Член Асоціації політичних психологів України.
  У 2018 році склала міжнародний іспит з англійської мови (рівень B2).
  У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарної підготовки, психології та митної ідентифікації культурних цінностей.
  Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Вступ до мовознавства», «Ораторське мистецтво».
  Керівник студентського наукового гуртка “Сучасна українська мова”.
  Основний напрям наукової роботи: лінгвістична прагматика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, еколінгвістика.
  Електронна пошта: xtaranenko@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Web of Sceince

  Монографії

  1. Тараненко К. В. Куртуазна стратегія мовленнєвої поведінки комунікативного садиста // Психолінгвістика. Серія: Філологія. – 2019. – № 25 (2). – С. 290–306. [Web of Science].

  У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

  1. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімії української мови / К. В. Тараненко. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 152 с.

  Фахові видання

  1. Тараненко К. В. Семантико-прагматичні особливості антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови: [Зб. наук. пр.] / За ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2011. – Вип. 10. – С. 260–267.
  2. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Українська наукова думка. Випуск 2”. – К. : НАІРІ, 2011. – С. 18–19.
  3. Тараненко К. В. Дослідження прагматичного значення антонімів української мови (психосемантичний підхід) / К. В. Тараненко // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 48–53.
  4. Тараненко К. В. Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 24. – 2012. – С. 274–277.
  5. Тараненко К. В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наук. пр. – Вип. 25. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 177–185.
  6. Тараненко К. В. Оцінна прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 3. – С. 341–347.
  7. Тараненко К. В. Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 200–202.
  8. Тараненко К. В. Теорія протилежності та антонімічності як лексико-семантичних категорій / К. В. Тараненко // Український смисл. – № 2. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2012. – С. 149–157.
  9. Тараненко К. В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Сергія Жадана / К. В. Тараненко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 224–229.
  10. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології ї граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2014. – Вип. 15. – С. 79–87.
  11. К. В. Тараненко. Семантичні та прагматичні ознаки антонімії / Тараненко К. В. // Український смисл : наук. зб. / за ред . проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – с. 111–120.
  12. Тараненко К. В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Д. : Ліра, 2014. – С. 93–110.
  13. К. В. Тараненко. Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови) / Тараненко К. В. // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 6. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 193–198.
  14. Тараненко К.В. Прагматика антонімії дейксису / К. В. Тараненко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 243. Т. 255. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 88–91.
  15. Тараненко К. В. Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 310–319.
  16. Тараненко К. В. Прагматика лексичних опозицій в мовотворчості Святослава Вакарчука / К. В. Тараненко // Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 201–204.
  17. Тараненко К. В. Комунікативний аспект прагматичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 2. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 135–138.
  18. Тараненко К. В. Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 8. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 108–113.
  19. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви / К. В. Тараненко // Український смисл: науковий збірник / за ред. І. С. Попової. – Дніпро: Ліра, 2017. – С. 68-76. (Index Copernicus).
  20. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 1 (41),  2017. - С. 320 – 323 (Index Copernicus).
  21. Тараненко К. В. Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови) / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник. – № 10, 2017. - С. 60–64. (Index Copernicus).
  22. Тараненко К. В. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії / К. В. Тараненко //  Молодий вчений - № 2 (54),  2018. -  С.213–215. (Index Copernicus).
  23. Тараненко К. В. Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 9 (61), 2018. - С. 120–123. (Index Copernicus).
  24. Тараненко К. В. Явище лінгвоцинізму з позицій еколінгвістики //Український смисл. – № 1. – 2019. С. 113–121.
  25. Тараненко К. В. Засоби вираження прихованої агресії в комунікації // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – № 7. Т. 1. – С. 35–38.

  Статті в іноземних виданнях

  1. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматичного потенціалу антонімів української мови / К. В. Тараненко // “Вестник. Наука и практика / Zwiastować. Nauki i praktyki” – Познань, 2012. – С. 145–148.
  2. Тараненко К. В. Прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki” (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa, 2014 – S. 92–93.
  3. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімів української мови / К. В. Тараненко // International Scientific Journal: тезисы докладов VIІI Международной научно-практической конференции (Москва – Астана – Харьков – Вена, 30 мая 2016) – Астана, 2016. – С. 61–66.
  4. Тараненко К. В. Внутренняя антонимия украинского языка (прагматический аспект) / К. В. Тараненко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4 (22): В 2-х ч. – Ч. 1. – С. 198–200.
  5. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії // Молодий вчений - № 2 (54), 2018. - С.213–215 [IndexCopernicus].
  6. Linguistic markers of conflict, central and cooperative types of verbal personality //Science, research and development. Philology, sociology and culturology # 2. – London. – 20.02.2018. – P. 48-49.      
  7. Тараненко К. В. Кейс-технології у викладанні філологічних дисциплін / К. В. Тараненко // Scientific and pedagogical internship «PHILOLOGICAL EDUCATION IN MODERN UNIVERSITY – PROJECT-BASED APPROACH TO THE WORK ORGANIZATION ACCORDING TO THE GUIDELINESOF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (EXPERIENCE OF DANUBIUS UNIVERSITY)». -  Slаdkoviсovo, 2017. – С. 97–101.
  8. Тараненко К. В. Мовні маркери конфліктної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Osiągnięć akademickich. Teoria. Praktika.2017 (30.08.2017 -31.08.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 75-76.
  9. Тараненко К. В. Психосемантичні методи дослідження прагматики антонімії української мови / К. В. Тараненко // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 137–140.
  10. Taranenko K. Language crime in the aspect of ecolinguistsc // Science, research and development. Philology, sociology and culturology. Monografia pokonferancyjna. – London, 2019. – № 14. – P. 32–33.
  11. Тараненко К. В. Прагматическое влияние на картину мира адресата // Материалы международной научно-практической конференции “Картина мира через призму китайской и белорусской культур. – Минск, 2018.

  Тези конференцій

  1. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Українська наукова думка. Випуск 2». – К.: «НАІРІ», 2011. – С. 18-19.
  2. Тараненко К. В. Байєр О. О. Особливості ціннісних орієнтацій молоді, схильної до вживання ненормативної лексики / К. В. Тараненко, О. О. Баєр // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю. – Львів, 2011. – С. 123-130
  3. Тараненко К. В. Прагматичний компонент лексичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 596–598.
  4. Тараненко К. В. Прагматичні особливості антонімії прози Ліни Костенко / К. В. Тараненко // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія : Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 199–202.
  5. Тараненко К. В. Трансформація системи ціннісних орієнтацій молоді, що вживає ненормативну лексику / К. В. Тараненко / Здоровий спосіб життя: прблеми та досвід. матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 46-48.
  6. Тараненко К. В., Коновальчук І., Летучий В. Збереження мовної ідентичності в умовах збройного конфлікту // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 573-575.
  7. Рекомендації до організації письмового блоку атестації держслужбовців щодо вільного володіння української мовою // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 35-38.
  8. Тараненко К. В. Функційний потенціал антонімів у комунікації / К. В. Тараненко // Мовний простір слов'янського світу: досвід та перспективи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 27 травня 2016 р. – К. : НаУКМА, 2016. – с. 59–61.
  9. Тараненко К., Левицька С. Проблемні завдання у викладанні дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” / К. Тараненко, С. Левицька // Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної̈ інтернет-конференції̈ «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький̆, 2017. ‒ Вип. 32. ‒ С. 138–140.
  10. Тараненко К. В. Мовленнєвий акт погрози як вияв комунікативного садизму. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018 : Абстракти XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2018 року) / Відп. ред. Л. О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький. 2018.  – С. 30-32. (Електронна книга).
  11. Тараненко К. В. Мовні злочини: лінгвістичні та правові чинники // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.) – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 192-194.

  Доцент кафедри - Дашко Наталія Станіславівна

  Фото Дашко НУ 2004 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національногоім. Олеся Гончара; у 2007 році – аспірантуру при кафедрі української літератури ДНУ ім. О. Гончара.
  У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література (тема дисертації «Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» В.Дрозда»).
  Має значний досвід викладацької діяльності.
  Сфера наукових інтересів: історія української літератури, сучасна українська література, стилістика сучасної української літературної мови.
  Викладає дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».
  Електронна пошта: dashko_ns@ukr.net, dashko@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Монографії:

  1. Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» Володимира Дрозда: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. – 224 с.

  Навчальні посібники:

  1. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т./ В.І.Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т.2. – 536 с. (Серія «Альма-матер») (МОН). 

  Фахові статті:

   Має понад 20 наукових статей, серед яких:

  1. Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Ґабора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 23 / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – С.100 – 104.
  2. Дашко Н. Парадигма концептів у художньму дискурсі новел Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1, квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89 – 94.
  3. Дашко Н. Особливості інтертекстуальності новелістики Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Vol.II. – 2014.– PP. 271 – 278.
  4. Дашко Н. С. Філософська концепція людини в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей: В 3 частях. – Часть 3. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – С. 116 – 121. 
  5. Дашко Н. Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // W krȩgu problemόwantropologiiliteratury. Wstronȩ antropologii niezwyklości / Studia pod redakcją Wandy Supy. – Białystok, 2013. – РР.493 – 503.
  6. Дашко Н.С. Жанрова своєрідність твору «Листя землі» В. Дрозда // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Соціальні комунікації», 2013. – Випуск 13. – С. 36 – 41.
  7. Дашко Н. С. Яценко А. Концепція людини революції в новелах «Гайдамака» В. Підмогильного та «Кіт у чоботях» М. Хвильового // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 224 – 232.
  8. Дашко Н. С. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород: Говерла, 2011. – Вип. 15. – С.73 – 76.
  9. Дашко Н. С. Місто як світ абсурду в романі  «Вовкулака»  В.Дрозда // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 275 – 283.
  10. Дашко Н. С. Семіотика міського простору в романі П. Загребельного “Юлія, або Запрошення до Самовбивства” // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – Вип. 10. – С. 125 – 131.
  11.  Дашко Н. С. Художня інтерпретація біблійно-міфологічних мотивів і образів у романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Історико-літературний журнал: Збірник наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. – С. 482 – 490.
  12. Дашко Н. С. Інтерпретація мотиву самотності в романі “Листя землі” Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 148 – 153.

  Тези конференцій:

  1. Дашко Н.С. Особливості художньої реалізації мотиву мандрів у новелах Людмили Таран // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)] / [гол.ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 40 – 42. 

  Навчально-методичні праці:

  1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання Українська мова. Контрольні завдання для слухачів підготовчих курсів / Укладачі Дашко Н.С., Олійник М.П. –  Дніпропетровськ, 2013. – 71 с.
  2. Посібник методичних вказівок/рекомендацій Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт (за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра) / Розробники Підмогильна Н.В., Дашко Н.С. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. – 21 с. 

  Доцент кафедри – к. політ. н. Осін Вадим Володимирович

  Осін Вадим Володимирович1999 р., Дніпропетровський державний університет, «Політологія», політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін, НР № 11910545 диплом з відзнакою від 30 червня 1999 р.
  Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2004, спеціальність: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, тема дисертації:«Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки» ). Вчене звання: доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, 2006. 
  Дисципліни, що викладає: Політологія, Соціологія, Філософія.
  Сфера наукових інтересів: політика, соціальна та інтелектуальна історія, політика знання, соціологія науки.

  Профіль у Scopus

  Профіль у Google Scholar

  Електронна пошта: bigbrotherow@gmail.comosin@umsf.dp.ua 

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Член Асоціації політологів Слобожанщини.
  Міжнародна діяльність:
  2012 - Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, колективний грант (керівник проекту): “Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові ”.
  2011- Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, індивідуальний грант: “Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі”

  Дослідницькі гранти та нагороди

  1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (керівник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».
  2. 2011 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет індивідуальний грант: «Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі».
  3. 2009 – Академія митної служби України, нагорода «Найбільш креативний викладач».
  4. 2008 – Національна Академія наук, почесна відзнака за монографію «Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа».

  Дисципліни, що викладає: політологія, соціологія, філософія.

  Електрона пошта: bigbrotherow@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Доцент кафедри – к. філос. н. Антонова Вікторія Юріївна
  АнтоноваЗ відзнакою закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка за спеціальністю «історик».
  Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистилакандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова». У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.
  Основні дисципліни, що викладає: історію, філософію, соціологію та політологію для студентів усіх спеціальностей.
  Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософія глобальних проблем сучасності, культурологія та релігієзнавство.
  З 2015-2016 рр. - заступник головного редактора фахового міжвузівського збірника наукових праць «Філософія, культура, життя».
  З 2018 р. (до сьогодні включно) – керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми сучасних соціальних комунікацій».
  Електронна пошта: batumi1508@gmail.comantonova@umsf.dp.ua 
  Основні напрямки роботи
  Конкурси студентських науково-дослідних робіт.
  Підготовка та публікація статей під керівництвом викладачів.
  Участь у конференціях різних рівнів та публікація тез доповідей.
  Організація та проведення круглих столів.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Особливість взаємозв’язку біологічного та соціального в людині /В.Ю. Антонова // Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.503-515.
  2. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах формування європейської культурної ідентичності // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.1295-1307.
  3. Антонова В.Ю. Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності // Філософія. Культура. Життя. – 2015. – № 42.- С.5-22.
  4. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації// Філософія. Культура. Життя. – 2016. – № 43.- С.5-17.
  5. Стаття Український етнос в умовах міграційних процесів сучасної цивілізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 40.- С.61-76
  6. Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 41.- С.52-70

  Монографії:

  1. Монографія «Український етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філософський аналіз)» Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.-15,9 дрк.арк.
  2. Монографія «Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації». Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 390 с.

  Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

  1. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етика журналістської діяльності” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 24с.
  2. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Етнокультурології” підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 30с.
  3. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Філософія» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Антонова В.Ю.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 26с.
  4. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Історія державності та фінансів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти “Бакалавр” спеціальності 081 «право», спеціальність 262 «правоохоронна діяльність», спеціальність 292 «міжнародна підприємницька діяльність», спеціальність 125 «кібербезпека», спеціальність 242 «туризм», спеціальність 241 «готельно-ресторанна справа», спеціальність 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальність 121 «інженерія програмного забезпечення», спеціальність 122 «комп’ютерні науки», спеціальність 075 «маркетинг», спеціальність 275 «транспортні технології (автомобільний транспорт)», спеціальність 035 «філологія», спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 051 «економіка», спеціальність 232 «соціальне забезпечення», спеціальність 291 «міжнародні відносини»/ укл. Антонова В.Ю., Чечельницька Г.В., Морозов О.В.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. –   83с.
  5. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Соціологія» підготовки ОКР «Бакалавр» галузі знань 0304 Право напряму 6.030401 Право / укл. к.філос.н., доц. В.Ю. Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 22 с.
  6. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», галузі знань 23 «Соціальна робота», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. –31 с.
  7. Навчально – методичний комплекс з нормативної дисципліни “Філософія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти («бакалавр») у галузі знань 081 «Право» / укл. к. філос. н., доц. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 28 с.
  8. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / укл. В. Ю.Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 29 с.
  9. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 91 с.

  Тези конференцій, науково-популярні публікації:

  1. Антонова В.Ю. Проблема національної ідентичності українців в умовах формування світового комунікативного простору // The 12th International conference “Science and society” (June 7, 2019) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 429 p. – С.265-276.
  2. Антонова В.Ю. Концепція духовно-культурного відродження українського народу у творчості шістдесятників // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.556-568.
  3. Антонова В.Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.605-611.
  4. Антонова В.Ю. Соціальна реклама як ефективний механізм формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.608-611.
  5. Антонова В.Ю. Особливості взаємовпливів сучасних культур в глобалізованому світі // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ С. 474-481.
  6. Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. (27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ, 2015. – 350 с. – С.290.
  7. Державотворчі процеси у сучасному бутті українського етносу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів (28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 354 с. – С. 239.
  8. Україна в глобалізованому світі // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с. – С. 196.
  9. Особливості та сутність цілей Європейського Союзу // Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.–299-300.

  Доцент кафедри – Перинець Катерина Юріївна

  Перинець Катерина Юріївна

  У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Мова та література (російська)”.

  У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.01.02 – російська література.

  У 2015 році захистила дисертацію на тему «“Московский текст” в романном творчестве В. С. Маканина».

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

  У 2019 році склала міжнародний іспит з англійської мови (Pearson Test of English General) на рівень B2.

  Сфера наукових інтересів: методика викладання латинської мови; методика викладання української та російської мов як іноземних; сучасний літературний процес

  Викладає навчальні дисципліни «Латинська мова», «Ораторське мистецтво», «Російська мова як іноземна».

  Електронна пошта: katrinperinets@gmail.com

  Фахові статті

  1. Перинец Е. Ю. «Российский текст» в романе Н. Ключарёвой «Россия: общий вагон» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 21 (2). – С. 209-212.
  2. Перинец Е. Ю. Московская топография в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 243-247.
  3. Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича «Московіада» / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 234-238.
  4. Перинец Е. Ю. Поэтика романа В. С. Маканина «Испуг»: интертекстуальный и интермедиальный аспект / Е. Ю. Перинец // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1078. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Серія «Філологія». – Вип. 68. – С. 155-158.
  5. Перинец Е. Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. V (185). – С. 194-199.
  6. ПеринецЕ.Ю. Чеховский код в романе В. Маканина «Две сестры и Кандинский» // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 728–731.
  7. Perynets K. The phenomenon of provinciality in the creative activity of V. Makanin // Молодийвчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 396–399.

  Статті в іноземних виданнях

  1. Перинец Е. Ю. Художественный код «московского текста» в романе В. Маканина «Предтеча» / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych “Аktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki”. (30.02.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 15-18.
  2. Перинец Е. Ю. Интертекстуальные связи романа В. С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» с произведениями Ф. М. Достоевского / Е. Ю. Перинец // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сб. науч. ст.: в 2 ч.: ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 131-135.
  3. Перинец Е. Ю. Русский язык как иностранный: методика запоминания имён существительных, оканчивающихся на мягкий знак / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 21-23.
  4. Перинец Е. Ю. Мифопоэтический анализ романа В. С. Маканина «Прямая линия»: (к вопросу о природе «московского текста») / Е. Ю. Перинец // Москва и «московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей: сб. науч. ст. – Москва: ГБОУ ВО МГПУ, 2015. – Вып. 8. – С. 109-115.
  5. Перинец Е.Ю. Ономастическая характеристика топонимов на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 46-48.
  6. Перинец Е. Ю. Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 28-30.
  7. Перинец Е. Ю. Словообразовательные модели на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 17-19.
  8. Перинец Е. Ю. «Кавказский след» как «знак» «московского текста»: чувство, ощущение и реальность (на материале романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 40-42.
  9. Статті в нефахових виданнях
  10. Перинец Е. Ю. Гоголевский сюжет в «Московском тексте» «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина / Е. Ю. Перинец // Х Гоголівські читання: зб. наук. пр. матеріалів міжнар. наук. конф. (Полтава, 18-20 квіт. 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 187-190.
  11. Перинец Е. Ю. «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина и «Московиада» Ю. Андруховича: опыт типологического сопоставления / Е. Ю. Перинец // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 141-145.
  12. Перинец Е. Ю. «Знаки» Москвы в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 166-168.
  13. Перинец Е. Ю. Рецепция сказки К. Чуковского «Айболит» в аудитории иностранных студентов-медиков / Е. Ю. Перинец // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 130-136.
  14. Тези конференцій
  15. Перинец Е. Ю. Трудности усвоения и различения глаголов НСВ и СВ иностранными студентами / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 147-148.
  16. Перинец Е. Ю. Специфика ошибок на занятиях по русскому языку в смешанной группе иностранных студентов / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 124-126.
  17. Перинец Е. Ю. «Московский текст» русской литературы: теоретическое оформление понятия в современной науке / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки української науки: збірник статей учасників дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С. 49-51.
  18. Перинец Е. Ю. Урок русского как иностранного: слушаем и понимаем музыкальные произведения / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 104-107.
  19. Перинец Е. Ю. Сверхтекст как актуальная научная проблема / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників двадцять шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2014. – С. 84-85.
  20. Перинец Е. Ю. О роли урбанонимов в лингвострановедческом курсе для студентов-иностранцев / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 80-81.
  21. Перинец Е. Ю. Топонимы на уроках русского языка как иностранного / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-78.
  22. Перинец Е.Ю. Специфика пространственно-временной организации романа В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 126-127.
  23. Перинець К. Ю., Салова О. В. Засвоєння нових назв топонімів Дніпропетровська студентами-іноземцями / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 92-94.
  24. Перинець К. Ю., Салова О. В. Вивчення урбанонімів студентами-іноземцями (на прикладі назв закладів харчування міста Дніпра) / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. – С. 74-76
  25. До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови) // ZbiorartykułownaukowychzKonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanejdlapracownikownaukowychuczelni, jednosteknaukowo-badawczychorazbadawczychzpaństwobszarubyłegoZwiązkuRadzieckiegoorazbyłejJugosławii. (31.03.2018) – Warszawa, 2018. –S. 14-16.
  26. Перинець К. Ю. Робота з термінологічним словником ЮНЕСКО на заняттях з латинської мови / Е. Ю. Перинец // Science, Research, Development (Pedagogy). – London. – 2018. – № 10. – S. 98-101. 
  27. ПеринецЕ.Ю. «Что есть стукач? И что есть прощение?» (на материале романа В. Маканина «Две сестры и Кандинский») // Грани науки. – 2019. – № 2 (3). – С. 13–15.

  Статті в нефахових виданнях

  1. Перинец К.Ю. Работа над мультфильмом «Про бегемота, который боялся прививок» в аудитории студентов-иностранцев медицинского профиля // Recent Studies of Applied Sciences. – Kyiv, 2017. – С. 60–65.

  Тези у  конференціях і семінарах

  1. Перинец К.Ю. Использование песенного материала на занятиях по русскому языку как иностранному // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро – С. 17-19.
  2. Перинец К.Ю., Салова О.В. Чому лінгвокультурознавчі знання необхідні студентам-іноземцям? // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – /С. 77-80.
  3. Перинец Е.Ю., Бровкина М.И. Avecaesar: мудрость императора, запечатлённая в латинских изречениях // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 129-132.
  4. Перинець К.Ю., Левіна Н.М. «Закон ХІІ таблиць» як відомий пам’ятник права Стародавнього Риму // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 153-157.
  5. Перинець К.Ю., Копілець В.В. Навчальний процес: короткий огляд запозиченої латинської лексики // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 145-147.
  6. Перинец Е.Ю., Дергхам Бассам Экономический цикл и его фазы //Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали і міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С 33-35.
  7. Перинец Е.Ю., Умид Ахмедов Как защититься от ГМО? // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С. 53-54.
  8. Перинец Е.Ю., Дубей Прадееп Куркума и её полезные свойства // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 49-50.
  9. Перинец Е.Ю., Ансари Ариб Тайм-менеджмент как часть здорового образа жизни // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 44-45.
  10. Перинец Е.Ю. Еконг Ричард О пользе компьютерных игр для здоровья человека // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 57-59.
  11. Перинець К. Ю., Салова О. В. Особливості «неформальної» мови студентів/ К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2019. – С. 133-135.
  12. Перинец Е. Ю. Топонимика на занятиях РКИ / Е. Ю. Перинец // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.) – Дніпро. – С. 15-16.
  13. Перинець К. Ю. Психолінгвістичні аспекти навчання української мови як іноземної / К. Ю. Перинець // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 184-186.

  Доцент кафедри - Луценко Валентина Іванівна

  Луценко Валентина ІванівнаУ 1986 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури». 
  У 2009 році захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі». 
  У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 
  Викладає навчальну дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням». 
  Електронна пошта: astra4965@gmail.comlutsenko@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Публікації у фахових виданнях:

  1. Луценко В.І. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови // Українська мова і література в школі, 2005. – №2. – С. 5-9; №3. – С. 5-11. 
  2. Луценко В.І. До вивчення функціональної стилістики в 5-9 класах загальноосвітньої школи // Українська мова і література в школі, 2006. – №1. – С. 7-10.
  3. Луценко В.І. Вербальні помилки та причини їх виникнення у мовленні учнів // Українська мова і література в школі, 2006. – №5. – С. 34-38.
  4. Луценко В.І. Особливості навчання тексту-опису // Українська мова і література в школі, 2007. – №3. – С. 13-15.
  5. Луценко В.І. Основні поняття і категорії комунікативної стилістики тексту // Дивослово, 2007. – №4. – С. 45-48.
  6. Луценко В.І. Теоретичні засади комунікативної стилістики тексту Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – Видавничий Дім Бураго, 2007. – Вип. 8. – Т. 12. – С. 166-171.
  7. Луценко В.І. Навчання української мови на функціонально-стилістичних засадах. Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. пр. / Редкол.: Д.Х. Баранник та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – Вип. 6. – С. 82-90.
  8. Луценко В.І. Про дві стилістики в школі // Рідна школа, 2007. – № 11-12. – т С. 53-54.
  9. Луценко В.І. Взаємодія мовної системи і контекстного середовища як основа функціонування прикметників у висловлюваннях учнів 6-7класів. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 197-201. 
  10. Луценко В.І. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять // Українська мова і література в школі, 2009. – №3. – С. 8-12. 
  11. Луценко В.І. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2005. – Вип. 2 (15). – 2011. – С. 78 – 82.
  12. Луценко В.І. Деякі аспекти культури спілкування у віртуальному освітньому середовищі Теорія та методика управління освітою. Електронний журнал УМО Режим доступу: http: // tme. umo.edu.ua
  13. Луценко В.І. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій у процесі вивчення студентами-іноземцями української мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 58. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 448-451.
  14. Луценко В.І. Ситуація успіху: психолого-педагогічні механізми й етапи організації // Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 232 – 236.
  15. Луценко В.І. Сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (114), – 2011. – С. 8-10. 
  16. Луценко В.І. Формування стилістичних умінь і навичок у контексті професійної підготовки психологів Збірник наукових праць «Вісник Луганського університету».– Луганськ: Луганський державний університет, 2010. – С. 262-265.
  17. Луценко В.І., Блажко Л.В. Особливості розроблення електронного підручника// Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 82 – 86.
  18. Луценко В.І. Формування професійної компетенції іноземних студентів на заняттях з російської мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 55. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2016. – С. 64–71.
  19. Луценко В.І., Бондаренко Л.В., Луценко О.В. Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyższych [Текст] // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С.426–430.
  20. Луценко В.І. Сучасні тенденції впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах. Трансформація стандартів вищої освіти в програми підготовки фахівців: зб. доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції за дистанційною формою, Дніпро, 20 квітня 2017. – С.29–36.
  21. Луценко В.І. Ointegracjiteoretycznychipraktycznychaspektówbadaniasocjalno-psychologicznejadaptacjistudentów-cudzoziemców [Текст] // Молодий вчений. – 2018. – №3.

  Інші видання:

  1. Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина, В.І. Луценко, В.Р. Мельниченко. – К.: Університет «Україна», 2006. – 274 с. 
  2. Луценко В.І. Українська література. Робоча навчальна програма та тести оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. – К.: Університет «Україна», 2006. – 72 с.
  3. Луценко В.І. Метод проектів як форма інноваційного навчання // Дивослово. Науково-методичний журнал – 2010. – № 11. – С. 6-7.
  4. Луценко В.І. Планування навчального процесу як чинник продуктивності освіти в епоху глобалізації. Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру. Матеріали І Між-народної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро-петровськ, 24-25 жовтня 2012 р. у 2 т. Т. 2. –С.77-81.
  5. Луценко В.І., Солодюк Н.В. Особливості впровадження інноваційних технологій у формуванні проектної діяльності студентів Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с. – С. 185-187.
  6. Луценко В.И. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в Государственном ВНЗ «Национальный горный университет» Проблеми реалізації академічної автономії вищих навчальних закладів: зб. доповідей наук.-практ. конференції, червень, 2016. – С.29–36. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
  7. Луценко В.І Особливості використання фреймового підходу під час вивчення української мови як іноземної. Шлях до науки : лінгво-культурологічна підготовка іноземних студентів: зб. доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Дніпро, 23 квітня 2018.
  8. Луценко В.І., Лі Гуаньнань Публіцистика: крізь призму часу й Олеся Гончара. Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 18 квітня 2018.

  Навчально-методичні посібники:

  1. Луценко В.І. Методика викладання української мови. – Київ: Університет «Україна», 2011. – 110 с. 
  2. Луценко В.И. Информатика и программирование. Практикум по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов отрасли знаний «Информатика и вычислительная техника» М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Днепропетровск : НГУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://tst.nmu.org.ua (дата обращения: 30.06.2015).
  3. Луценко В.И., Зуенок И.И., Кирпа О.А. Русский язык для иностранных студентов первого года обученияМ-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 85 с.
  4. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т.2 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
  5. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 3 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 150 с.
  6. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 4 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
  7. Луценко В. І. Українська мова для іноземних студентів [Електронний ресурс] навч. пос. у 4-х т. Т. 1 / В. І. Луценко М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. : – Дніпро : НГУ, 2017. – 88 с. Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 21.12.2017). – Назва з екрана.
  8. Луценко В.І. Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей (І-ІІ курс) [Електронний ресурс] / укладач: канд. пед. наук, доц. Луценко В.І.; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2018. – 35 с. – Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 11.01.2018).

  Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. філос. н. Солоділова Олена Володимирівна
   Солоділова Олена Володимирівна
  У 2004 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію культуролога, викладача теорії та історії культури.
  У 2004 році закінчила магістратуру Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».
  У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – Естетика (тема дисертації: «Раціональні виміри естетичної оцінки»).
  Має досвід роботи на адміністративних посадах.
  Досвід роботи у закладах вищої освіти близько 12 років.
  Сфера наукових інтересів: філософія культури, культурологія, естетика.
  Дисципліни, що викладає: «Філософія».

  Електронна пошта: rveo82@gmail.com, solodilova@umsf.dp.ua

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Фахові статті

  1. Солоділова О.В. Стильові підстави естетичної оцінки в культурі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65). - № 3. - Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. - С.266-273.
  2. Солодилова Е. В. Эстетическая инкультурация /О.В.Солоділова // Таврические студии "Культурология". – № 6. – Симферополь: ГБОУВОРК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 2014. – С. 64-71.
  3. Солоділова О.В. Інкультурація – естетичний вимір // Культура і сучасність : альманах. — К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 39-43.
  4. Солоділова О.В. Українська скульптура у вимірах часу// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць; вип. XXXIV]. — К.: Міленіум, 2015. – С. 105-114.
  5. Солоділова О.В. Оцінка крізь призму історії філософії // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 222-226.

  Тези конференцій

  1. Солодилова Е.В. Эстетическая инкультурация // Искусство и наука третьего тысячелетия: ІІІ Международно-творческая конференция, Симферополь, 12-13 декабря 2014 г. / КУКИТ. – Симферополь, 2014. – С. 87-90.
  2. Солоділова О.В. Естетичні механізми чуттєвих форм інкультурації // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати Х міжнародної конференції: збірник наукових праць (20 березня 2015 р.) / відп. ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2015. – С. 68-71.
  3. Солоділова О.В. Про деякі типи естетичних оцінок // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 92-93.

   

   

  Розклад занять та консультацій

   

   

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Про Академію Підрозділи Академії Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю