Колектив кафедри

Штатна чисельність кафедри – 8 осіб. Із них 8 науково-педагогічні працівники, 2 мають науковий ступінь доктора наук, 6 мають науковий ступінь кандидата наук, 1 - вчене звання професора, 5 - вчене звання доцента.

Завідувач кафедри - Калашникова Ольга Леонідівна

В 1977 році отримала вищу освіту та закінчила аспірантуру в Дніпропетровському державному університеті

В 1991 році присуджено ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».

В 1992 році присуджено вчене звання профессора

У 2009 р. її нагороджено нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України" та нагрудним знаком "Відмінний митник" II ступеня за розробку "Ідентифікатора культурних цінностей".

У 2012-2013 рр. брала участь у проекті "Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку" (Митна енциклопедія)".

Основний напрям наукової роботи – Основи мистецтвознавчої експертизи; Історія української культури.

Сфера наукових інтересів: митна експертиза культурних цінностей; управління ризиками у митній справі; історія світової та української культури.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей», «Історія української культури».

Електронна пошта: vassiliska@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Кипр – остров церквей. – Никосия, 2005, - 159 с. (соавтори Победимська С., Подгорнева Е.)
 2. Кипр – остров-музей._ Никосия, 2006, 112 с.
 3. Монастырь Пресвятой Богородицы Киккской. – Никосия, 2006. -115 с.
 4. Iepa BaΣiΛikн kai Σtaypoпнгiakн Моnн Kykkoy. – ΛeykoΣia, 2006. 115 p.
 5. The Holy Royal and Stavropigial Monastery of Kykko. – Nicosia, 2007. – 115 p.
 6. Святые обители Кипра. – Никосия, 2007.– 163 с.
 7. "Сей род сочинений пленителен". Монографія. – Дніпропетровськ: Новая идеология, 2013. – 344 с.
 8. Митна енциклопедія. Наукове видання: У 2-т.– Хмельницький, : ПП Мельник А., 2013. 536 с. (вийшла у 2014 р.) ( у співавторстві з Бережнюком І.Г, Пашко П.В. та ін.)

Підручники, навчальні посібники

 1. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
 2. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, - 287 c. (МОН)
 3. Українська та зарубіжна культура. Лекції. - Дніпропетровськ, 2011. - 216 с.
 4. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. I – III. – Дніпропетровськ, 2001-2003.

Фахові статті

 1. Митна експертиза ювелірних виробів// Музейні читання „Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009, с. 248-255
 2. Міжнародний досвід у сфері правового регулювання переміщення культурних цінностей в умовах поширення інтеграційних процесі //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С.146-148.
 3. Музейні фонди як складова національної культурної спадщини: проблема каталогізації// Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних памяток: Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Київ, 2011. – С.176-179.
 4. Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – С.57-59.
 5. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный вестник Форума рус истов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143.
 6. Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей //"Митна безпека".– Хмельницький: ДНДІМС – 2013. – №2. – С. 70-75.
 7. Розробка єдиного стандарту каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту //// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіка-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 28-29
 8. Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина/ Сквозь литературу. Сб. статьей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 - 464 с. – С.31- 45.
 9. Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника (співавтор Шубкіна К.А.)//Молодий вчений. –№5(33), травень. – 2016. – С. 494-499. (Index Copernicus: 5.77-Value (2014).

Статті в іноземних виданнях

 1. The French view of the Russian Woman: on the literary Origins of a Stereotype // Russian Literature. Volume 72. Issue 2. Amsterdam–L/–N.Y.–Oxford–Paris–Shannon–Tokyo: ELSEVIER, 2012. – Р. 223-238 індексується в Скопус.
 2. A woman's point of view: the Memoirs of N. B. Dolgorukaia //Russian Literature. LXXV (2014) I/II/III/IV. – 1 January – 15 February – 1 April – 15 May. Amsterdam: Elsevier.– 2014. – Р. 249-264 індексується в Скопус.
 3. История и чувства в "женском письме"// Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 11. Zmysły 2// "Slavica wratislayiensia" CLXI. – Wrocław: Wydavnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2015. AUWr n.3632. - P. 17-29 індексується в Скопус.

Тези конференцій

 1. Розробка стандарту каталогізації артефактів як шлях до збільшення ефективності митного контролю за переміщенням культурних цінностей. //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. – Хмельницький: ДНДІМС, 2014. – С. 25-26.
 2. "Проза В.Маканина рубежа веков: принципы миротворчества" // “Русская литература и искусство: междисциплинарные подходы”. Материалы международной научной конференции. – Ханчжоу (Китай): Чжэцзянский университет, 2016. – 56 c. – С. 18-19 індексується в Copernicus

Доцент кафедри - Літвінов Віталій Віталійович

Літвінов Віталій Віталійович

У 1998 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України”, номер диплома НР № 10591813.

З 2006 року кандидат історичних наук.

17 травня 2006 року захистив дисертацію в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

15 грудня 2015 року було присвоєне вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

У 2015-2016 навчальному році викладав дисципліни: “Історія української культури”, “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Литвинов В.В. Из истории украинского Переселенческого движения (1910 – 1916 гг.) // Питання аграрної історії України (XVIII – ХХ ст.): Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 142-145.
 2. Литвинов В.В. Вхождение Приамурья в состав Российской империи во второй половине XIХ века // Збірник наукових праць молодих вчених ДДУ. Історія. Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1 - С. 72-75.
 3. Литвинов В.В. Попытка решения большевиками аграрного вопроса и начало гражданской войны на Дальнем Востоке // Грані. - 1999. - №6(8). - С. 51-55.
 4. Літвінов В.В. Особливості громадянської війни на Далекому Сході (1918-1922) та участь в ній українців // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 1999. – Вип. 5. – С. 134-138. (Серія Історія та археологія.)
 5. Літвінов В.В. Далекосхідний кордон та українці // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 2001. – Вип. 6. – С. 103-108. (Серія Історія та археологія.)
 6. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3 (27). – С. 123-127.
 7. Літвінов В.В. Державний кордон, як чинник, що впливає на розвиток прикордонного регіону. На прикладі російського далекосхідного кордону в другій половині XIX - першій третині XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2010. – №2(2). – С. 143-152.
 8. Літвінов В.В. Економіко-демографічна політика Росії на далекосхідних територіях у XIX – на початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2011. – №2(4). – С. 87-95. 9. Літвінов В.В. Російський державний кордон на Далекому Сході як один із факторів, що впливав на загострення громадянського протистояння в період соціальних конфліктів початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №1(5). – С. 100-107.
 9. Літвінов В.В. Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №2(6). – С. 105-113. Фахове видання
 10. Литвинов В.В. Гражданская война в России и генерал С.Л. Марков. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2011. – № 214. – С. 109-120.
 11. Літвінов В.В. Особливості формування візуального образу історичної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 227. – С. 115-118. 13. Литвинов В.В. Дети и гражданская война в России. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 228. – С. 78-87.
 12. Литвинов В.В. Национальный фактор и защита пограничных регионов. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 248. – С. 107-120. 15. Літвінов В.В. Труднощі використання термінів при атрибуції холодної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 254. – С. 161-166. 16. Литвинов В.В. Особенности атрибуции холодного оружия при помощи клейм. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 257. С. 106-111.
 13. Особенности описания предметов фалеристики в таможенных документах. //Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 258. – С. 123-131.
 14. Особенности описания предметов нумизматики в таможенных документах. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013.– № 259. – С. 94-99.
 15. Литвинов В.В. Перспективы существования молодых государств в зоне пересечения стратегических и геополитических интересов на примере существования Дальневосточной Республики (1920-1922 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 261. – С. 85-95.
 16. Литвинов В.В. Анализ политики русского правительства по организации переселенческого движения на Дальний Восток (1857-1900 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 264. – С. 121-130.
 17. Литвинов В.В. Особенности регистрации предметов бонистики // Філософія, культура, життя. Дніпропетровськ, 2016.– № 43. – С. 169-179.

Тези конференцій

 1. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2005. – С. 47-48.
 2. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства : матер. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих науковців. – Д.: АМСУ, 2005. - С. 138-139.
 3. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2005.- С. 47-48.
 4. Літвінов В.В. Проблеми, пов’язані з організацією викладання культурології для фахівців митної служби // Проблеми вдоско-налення професійної підготовки фахівців з митної справи : матер. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2006. - С. 153-154
 5. Літвінов В.В. Предмети ритуальної та культової зброї як культурне явище та особливості їх ідентифікації при переміщенні через митний кордон України. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези II міжнар. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих учених. Д.: АМСУ, 2009. – С. 270-271.
 6. Літвінов В.В. Історія та характерні ознаки російської нагородної зброї XVIII –XX ст. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези III міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2010. – Т. 2. – С. 186-188.
 7. Літвінов В.В.Особливості ювелірних прикрас на чоловічому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Утро стрелецкой каазни” (1881 р.). // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти). : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2. – С. 220-222.
 8. Літвінов В.В. Особливості опису предметів фалеристики в протоколі про порушення митних правил. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези V міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2012. – Т. 2. – С. 300-301.
 9. Літвінов В.В. Порівняння проблем, пов’язаних з організацією викладання дисципліни “Історія української культури” для фахівців митної служби, 2006-2012 рр. // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Д. : АМСУ, 2012. – С. 78-80.
 10. Літвінов В.В. Особливості опису предметів боністики в протоколі про порушення митних правил // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2013. – Т. 1 – С. 313-315.
 11. Літвінов В.В. Особливості опису предметів скульптури в протоколі про порушення митних правил та під час паспортизації культурних цінностей. // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 376-377.
 12. Літвінов В.В., Чепара Г.М. Особливості ювелірних прикрас на жіночому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Боярыня Морозова” (1887 р.) // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2– С.230-231.
 13. Літвінов В.В. Проблема захисту культурної спадщини та ЗМІ. Українська реальність // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 17-18.
 14. Літвінов В.В. Вплив музейних анотацій на оформлення документів на розшук зброї, що має культурну цінність // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2016. – С. 176-178.

 

Доцент кафедри - Панфілова Галина Борисівна

Панфілова Галина Борисівна

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державномий університет за спеціальністю «Психологія».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях»).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

Має значний досвід викладацької діяльності та роботи практичним психологом.

Керівник студентського наукового гуртка з психології.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, особистість в кризових ситуаціях, психологічні аспекти професійної діяльності митника.

Нагороди, досягнення:Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2007 рік,

Нагрудний знак Академії митної служби України «Знак Академії», 2010 рік.

Основні дисципліни, що викладає: «Психологія і педагогіка», «Психологія і педагогіка вищої школи».

Електронна пошта: gala.panfilova@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

 1. Пашко П. В., Панфілова Г.Б. Морально-психологічна підготовка митника / Пашко П.В., Панфілова Г.Б. – Навч. посібник – Дніпропетровськ, 2010. – 163c.

Фахові статті

 1. Панфілова Г. Б. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці / Г.Б.Панфілова, Є.В. Заїка // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1. Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 215 – 223. 
 2. Панфілова Г. Б. Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості/ Г.Б.Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень в психології». – Випуск 13 – К.: Гнозис, 2016. – С. 392 – 398.
 3. Панфилова Г. Б. Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт / Г.Б.Панфилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37. Том IV (72) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 195 – 202.
 4. Панфілова Г. Б. Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості/ Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59): Тематичний випуск "Вища освіта  України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 237- 244.
 5.  Панфілова Г. Б. Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України, зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. № 1 (38). – С. 281–285.
 6. Panfilova G. B. The age features of dinamics ofthe self-concept students in complicated life situations / G. B. Panfilova // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47. – С. 148–155. –  (Психологія).
 7. Панфілова Г. Б. Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /  За ред. С. Д. Максименка, Л.  А.  Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 22. – С. 434-444. Індетифікатор Сореrnicus Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_38.
 8. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 251–255. 
 9. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2013. – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми  емпіричних досліджень у психології». – С. 189-194.
 10. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 937. – С. 234–237.
 11. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 41. – С. 150–158.
 12. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.
 13. Панфілова Г. Б. Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2011. – Вип. 27. – С. 232–241.
 14. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.

Тези конференцій

 1. Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 3 грудня 2010 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – С. 189–191.
 2. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми емпіричних досліджень у психології ” (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора): Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2013 р. : тези доп. - Режим доступу: www.conf-ER.psy-today.com.ua
 3. Панфілова Г.Б. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури особистості майбутнього фахівця в умовах сучасних геополітичних викликів / Г.Б. Панфілова, Г.Д. Чивліклій// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Міжнар.наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 р.: Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 67-68.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 13 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 15 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення ділових ігор з дисципліни “Морально-психологічна підготовка митника”/ укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 39 с.

Доцент кафедри - Тараненко Ксенія Володимирівна

Тараненко Ксенія Володимирівна

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Українська філологія” та здобула кваліфікацію магістра.

У 2011 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.02.01 – українська мова,

У 2014 році захистила дисертацію на тему “Прагматика антонімії української мови”.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У 2015 році підвищила кваліфікацію в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом “Інноватика у викладанні української мови як іноземної”.

Викладає навчальну дисципліну “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Керівник студентського наукового гуртка “Сучасна українська мова”.

Основний напрям наукової роботи: лінгвістична прагматика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика.

Електронна пошта: xtaranenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові видання

 1. Тараненко К. В. Семантико-прагматичні особливості антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови: [Зб. наук. пр.] / За ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2011. – Вип. 10. – С. 260–267.
 2. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Українська наукова думка. Випуск 2”. – К. : НАІРІ, 2011. – С. 18–19.
 3. Тараненко К. В. Дослідження прагматичного значення антонімів української мови (психосемантичний підхід) / К. В. Тараненко // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 48–53.
 4. Тараненко К. В. Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 24. – 2012. – С. 274–277.
 5. Тараненко К. В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наук. пр. – Вип. 25. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 177–185.
 6. Тараненко К. В. Оцінна прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 3. – С. 341–347.
 7. Тараненко К. В. Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 200–202.
 8. Тараненко К. В. Теорія протилежності та антонімічності як лексико-семантичних категорій / К. В. Тараненко // Український смисл. – № 2. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2012. – С. 149–157.
 9. Тараненко К. В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Сергія Жадана / К. В. Тараненко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 224–229.
 10. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології ї граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2014. – Вип. 15. – С. 79–87.
 11. К. В. Тараненко. Семантичні та прагматичні ознаки антонімії / Тараненко К. В. // Український смисл : наук. зб. / за ред . проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – с. 111–120.
 12. Тараненко К. В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Д. : Ліра, 2014. – С. 93–110.
 13. К. В. Тараненко. Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови) / Тараненко К. В. // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 6. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 193–198.
 14. Тараненко К.В. Прагматика антонімії дейксису / К. В. Тараненко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 243. Т. 255. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 88–91.
 15. Тараненко К. В. Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 310–319.
 16. Тараненко К. В. Прагматика лексичних опозицій в мовотворчості Святослава Вакарчука / К. В. Тараненко // Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 201–204.

Статті в іноземних виданнях

 1. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматичного потенціалу антонімів української мови / К. В. Тараненко // “Вестник. Наука и практика / Zwiastować. Nauki i praktyki” – Познань, 2012. – С. 145–148.
 2. Тараненко К. В. Прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki” (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa, 2014 – S. 92–93.
 3. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімів української мови / К. В. Тараненко // International Scientific Journal: тезисы докладов VIІI Международной научно-практической конференции (Москва – Астана – Харьков – Вена, 30 мая 2016) – Астана, 2016. – С. 61–66.
 4. Тараненко К. В. Внутренняя антонимия украинского языка (прагматический аспект) / К. В. Тараненко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4 (22): В 2-х ч. – Ч. 1. – С. 198–200.

Тези конференцій

 1. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Українська наукова думка. Випуск 2». – К.: «НАІРІ», 2011. – С. 18-19.
 2. Тараненко К. В. Байєр О. О. Особливості ціннісних орієнтацій молоді, схильної до вживання ненормативної лексики / К. В. Тараненко, О. О. Баєр // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю. – Львів, 2011. – С. 123-130
 3. Тараненко К. В. Прагматичний компонент лексичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 596–598.
 4. Тараненко К. В. Прагматичні особливості антонімії прози Ліни Костенко / К. В. Тараненко // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія : Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 199–202.
 5. Тараненко К. В. Трансформація системи ціннісних орієнтацій молоді, що вживає ненормативну лексику / К. В. Тараненко / Здоровий спосіб життя: прблеми та досвід. матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 46-48.

Доцент кафедри – Хомик Володимир Степанович

У 1977 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Психологія”, отримав кваліфікацію «Психолог. Викладач психологічних дисциплін».
У 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю «19.00.01– Загальна психологія, історія психології» на тему «Деформація суб’єктивної картини життєвого шляху продовж ранньої алкоголізації», здобув науковий ступень кандидата психологічних наук.
У 1990 році отримав наукове звання доцента.
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологічна травма
Викладає навчальну дисципліну «Психологія».
Електронна пошта: Volhv72@gmail.com

Основні публікації за напрямом

Має понад 20 публікацій, з яких:

 1. Хомик В.С. Творення нових виглядів на розвиток координування права та відповідальності особистості / В.С. Хомик // Міжнародний збірник наукових праць / За ред. М.З.Степоляка і І.Ю.Філіпової. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 355 – 362.
 2. Хомик В.С. Соціальні активісти: розвиток ідентичності та протидія її змінам / В.С. Хомик // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2016. – С. 172 – 176.
 3. Хомик В.С. Розвиток юнацької ідентичності як чинник конструювання смислу агресії / В.С.Хомик // Психологічні перспективи – 2013. – Випуск 22. – С. 253 – 263.
 4. Хомик В.С. Біографічна ідентичність: конструювання смислу картини життєвого шляху та психологічна травма / В.С. Хомик // Вісник Одеського національного університету. – Том 18. Випуск 22 (3). – Психологія, 2013. – С. 198 – 206.
 5. Хомик В.С. Розвиток ідентичності й агресивний лексикон / В.С. Хомик, І.Ю. Філіпова // EastEuropeanJournalofLinguistics. – Issue 1. – 2014. – C. 97 – 106.
 6. Межвозрастное преподавание / Толковый словарь // [Електронний ресурс] – Invivio.net – Режим доступу до словника: http://invivio.net/dict/84509/
 7. Хомик В.С. Протиалкогольне виховання: організація часу життя / В.С.Хомик // Збірник наукових статей "Особистість у соціальному, віковому та клінічномувимірісучасногожиття» (7 квітня 2016 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - С. 85 – 86.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Хомик В.С. Переживання права та міжособистісних відносин: контекст смислотворення / В.С. Хомик // Матеріали науково-практичної конференції «Права дітей із спектром аутистичних порушень». – 3-4 липня 2013 р. – Львів: Тріада плюс. – 2013. – С. 81 – 86.
 2. Khomyk V. Social Activists: Reversals of Metamotivational States and Immunity to Change // 17th International Reversal Theory Conference. – Windsor: University of Windsor.Canada. – 2015.
 3. Khomyk V. Meaning-making of responsibility and right experiences: the perspective of development // Materialy VI miedzynarodovej konferencji naukovo-praktycznej “Socjologiczne problem prawa: Polska socjologia prawa” ХІХ-ХХ w.» – 30 вересня 2016 р. /Інститутзаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи. – К.: Видавництво «Інститутузаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи», 2016. – С. 29 – 32.
 4. ХомикВ.С. Психологічніаспектипроблемижиттєвогошляхуособистості / Особистістьісуспільство: методологіятапрактикасучасноїпсихології / МатеріалиІІІМіжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції. - Луцьк, 2016. – С. 37 – 41.
 5. ХомикВ.С. Конструюванняперспективирозвиткуікоординаціїправдітейізособливимипотребамитавідповідальностіфахівцівупроцесісоціалізації// МатеріалиміжнародногоКонгресу «Освітадітейзособливимипотребами: відінституціоналізаціїдоінклузії». – 27.10.-28.10.2016. – Вінниця: Вид-водержавногопедагогічногоуніверситетуім. М. Коцюбинського – 2016. – С. 343 – 347.

Доцент кафедри – Перинець Катерина Юріївна

Перинець Катерина Юріївна

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Мова та література (російська)”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.01.02 – російська література.

У 2015 році захистила дисертацію на тему «“Московский текст” в романном творчестве В. С. Маканина».

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Викладає навчальні дисципліни «Латинська мова», «Ораторське мистецтво», «Російська мова як іноземна».

Електронна пошта: perinecekaterin@i.ua

Фахові статті

 1. Перинец Е. Ю. «Российский текст» в романе Н. Ключарёвой «Россия: общий вагон» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 21 (2). – С. 209-212.
 2. Перинец Е. Ю. Московская топография в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 243-247.
 3. Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича «Московіада» / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 234-238.
 4. Перинец Е. Ю. Поэтика романа В. С. Маканина «Испуг»: интертекстуальный и интермедиальный аспект / Е. Ю. Перинец // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1078. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Серія «Філологія». – Вип. 68. – С. 155-158.
 5. Перинец Е. Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. V (185). – С. 194-199.

Статті в іноземних виданнях

 1. Перинец Е. Ю. Художественный код «московского текста» в романе В. Маканина «Предтеча» / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych “Аktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki”. (30.02.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 15-18.
 2. Перинец Е. Ю. Интертекстуальные связи романа В. С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» с произведениями Ф. М. Достоевского / Е. Ю. Перинец // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сб. науч. ст.: в 2 ч.: ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 131-135.
 3. Перинец Е. Ю. Русский язык как иностранный: методика запоминания имён существительных, оканчивающихся на мягкий знак / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 21-23.
 4. Перинец Е. Ю. Мифопоэтический анализ романа В. С. Маканина «Прямая линия»: (к вопросу о природе «московского текста») / Е. Ю. Перинец // Москва и «московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей: сб. науч. ст. – Москва: ГБОУ ВО МГПУ, 2015. – Вып. 8. – С. 109-115.
 5. Перинец Е.Ю. Ономастическая характеристика топонимов на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 46-48.
 6. Перинец Е. Ю. Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 28-30.
 7. Перинец Е. Ю. Словообразовательные модели на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 17-19.
 8. Перинец Е. Ю. «Кавказский след» как «знак» «московского текста»: чувство, ощущение и реальность (на материале романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 40-42.
 9. Статті в нефахових виданнях
 10. Перинец Е. Ю. Гоголевский сюжет в «Московском тексте» «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина / Е. Ю. Перинец // Х Гоголівські читання: зб. наук. пр. матеріалів міжнар. наук. конф. (Полтава, 18-20 квіт. 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 187-190.
 11. Перинец Е. Ю. «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина и «Московиада» Ю. Андруховича: опыт типологического сопоставления / Е. Ю. Перинец // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 141-145.
 12. Перинец Е. Ю. «Знаки» Москвы в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 166-168.
 13. Перинец Е. Ю. Рецепция сказки К. Чуковского «Айболит» в аудитории иностранных студентов-медиков / Е. Ю. Перинец // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 130-136.
 14. Тези конференцій
 15. Перинец Е. Ю. Трудности усвоения и различения глаголов НСВ и СВ иностранными студентами / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 147-148.
 16. Перинец Е. Ю. Специфика ошибок на занятиях по русскому языку в смешанной группе иностранных студентов / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 124-126.
 17. Перинец Е. Ю. «Московский текст» русской литературы: теоретическое оформление понятия в современной науке / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки української науки: збірник статей учасників дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С. 49-51.
 18. Перинец Е. Ю. Урок русского как иностранного: слушаем и понимаем музыкальные произведения / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 104-107.
 19. Перинец Е. Ю. Сверхтекст как актуальная научная проблема / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників двадцять шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2014. – С. 84-85.
 20. Перинец Е. Ю. О роли урбанонимов в лингвострановедческом курсе для студентов-иностранцев / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 80-81.
 21. Перинец Е. Ю. Топонимы на уроках русского языка как иностранного / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-78.
 22. Перинец Е.Ю. Специфика пространственно-временной организации романа В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 126-127.
 23. Перинець К. Ю., Салова О. В. Засвоєння нових назв топонімів Дніпропетровська студентами-іноземцями / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 92-94.
 24. Перинець К. Ю., Салова О. В. Вивчення урбанонімів студентами-іноземцями (на прикладі назв закладів харчування міста Дніпра) / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. – С. 74-76.

 

Доцент кафедри – Козинець Інна Іванівна

Козинець Інна Іванівна1987 року закінчила повний курс Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури».
2014 року захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» на тему «Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах».
2015 здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
2016 року отримала наукове звання доцента.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».
Керівник студентського наукового гуртка «Слово»
Основний напрям наукової роботи: професійна освіта, методична підготовка, активні форми і методи навчання.
Електронна адреса: inna-kozinec@rambler.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1.  Редіна Н. І. На шляху до Болонського процесу: збірка матеріалів з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (для професорсько-викладацького складу) : навч. пос. / Н. І. Редіна, Т.Є Терещенко, І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2006. – 239 с.
 2. Терещенко Т. Є.Методичні рекомендації щодо використання в навчальному процесі засобів навчання : навч.-метод. пос. / Т. Є Терещенко, І. І. Козинець.– Д. : ДДФА, 2006. – 27 с.
 3.  Козинець І. І. Університетська освіта : навчально-методичний посібник для бакалаврів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»: навч.-метод. посібн. / І. І. Козинець, А. О Полішко. – Д. : ДДФА, 2007. – 40 с.
 4. Терещенко Т. Є. Методичні рекомендації щодо ведення учбово-облікової документації в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (пам'ятка на допомогу викладачам) : навч.-метод. пос. / Т. Є Терещенко, І. І. Козинець. – Д. : ДДФА. – 2007. – 27 с.
 5. Козинець І. І. Культура мови: опорний конспект лекцій для бакалаврів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»: навч.-метод. посібн. / І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2007. – 40 с.
 6. Козинець І. І. Основи самостійної роботи : опорний конспект лекцій для бакалаврів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»: навч.-метод. посібн. / І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2007. – 86 с.
 7. Козинець І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Ч.І. навч.-метод. посібн. / І. І. Козинець. – Д. : ДДФА. – 2010. – 96 с.
 8. Терещенко Т. Є. Методичні рекомендації до розробки програм навчальних дисциплін та робочих навчальних програм дисциплін в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою методичні рекоменд. : навч.-метод. посібн. / Т. Є Терещенко, І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2011. – 32 с.
 9. Методичні рекомендації щодо підготовки підручників, навчальних посібників і навчально-методичних посібників (видання друге, перероблене і доповнене) / Т .Є. Терещенко, О. А Рядно., Л. І. Малигіна, І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2011. – 55 с.
 10. Терещенко Т.Є. Методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 8.03050401 "Економіка підприємства", 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050803 "Оподаткування"»: навч.-метод. посібн. / Т. Є Терещенко, І. І. Козинець. – Д. : ДДФА, 2014. – 48 с. 

Фахові статті.

 1. Козинець І. І. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №5(46). – С. 62–72.
 2. Козинець І. І. Педагогічний напрям організації методичної роботи у ВНЗ / І.І. Козинець // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ. – 2012. – №1(17). – С. 128– 132. – (Серія «Педагогічні науки»).
 3. Козинець І. І. Вхідні та вихідні потоки процесу «Формування змісту освітніх послуг» як складники науково-методичного забезпечення і результат підготовки викладача до педагогічної діяльності / І. І. Козинець // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Полтава : Вид-во Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – 2012. – Вип. 9. – С. 96–101.
 4. Козинець І. І. Якість у вищій освіті в умовах трансформації українського суспільства / І. І. Козинець // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №2. – С. 156–160. – (Серія «Педагогічні науки»).
 5. Козинець І. І. Формування змісту освітніх послуг як складова науково-методичного забезпечення підготовки викладача до педагогічної діяльності / І. І. Козинець // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. [за ред. В. І. Лугового, М. Ф. Степка]. – К.: Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – № 1. –  Дод. 2. – Тематичний випуск: «Наука і вища освіта». – С. 119–127.
 6. Козинець І. І. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // Електронне видання «Науковий вісник Донбасу (педагогічні науки)». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN8 /titul.htm.
 7. Козинець І. І. Застосування активних форм і методів навчання під час вивчення української мови за професійним спрямуванням/ І. І. Козинець // Народна освіта (педагогічні науки): електронне наукове фахове видання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=107
 8. Козинець І. І. Мозковий штурм як одна з форм колективного обговорення проблем / І. І. Козинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2015. –  №1. – С. 99–103 (Серія «Педагогічні науки»).
 9. Козинець І. І. Особливості формування засобів невербальної комунікації / І. І. Козинець //Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Полтава : Вид-во Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – 2015. – Вип. 63. – С. 20–25.
 10. Козинець І. І. Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчального процесу / І. І. Козинець // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ. – 2015. – №2(15). – С. 128–134 (Серія «Педагогічні науки»).
 11. Козинець І. І. Культура мовлення як показник загальної культури особистості / І. І. Козинець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2015. – №2(10). – С. 141–146 ( Серія «Педагогіка і психологія»).
 12. Козинець І. І. Переваги та недоліки мозкового штурму під час колективного обговорення проблем / І. І. Козинець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2016. – №1(11). – С. 240 ( Серія «Педагогіка і психологія»).
 13. Козинець І. І. Особливості віртуального спілкування / І. І. Козинець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2016. – №2(12). – С. 71 ( Серія «Педагогіка і психологія»).
 14. Козинець І. І. Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів / Ж. В. Піскова, І. І. Козинець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2017. – №1(13). –  С. 241–247 (Серія «Педагогіка і психологія»).

Статті в іноземних виданнях

 1. Козинець І. І. До питання моніторингу організації навчальної діяльності студентів у умовах кредитно-модульної системи / І. І. Козинець, О. А. Рядно // Стратегия качества в промышленности и образовании: матеріали VI Міжнар. конф.: (Варна, 30 травня – 6 червня 2008 р.) / Технічний університет. – Варна: Технічний університет, 2008. – Т. 2. – С. 185–188.
 2. Козинець І. І. Кредитно-модульна система: поняття „модуль” / І. І. Козинець, О. А. Рядно // Стратегия качества в промышленности и образовании: матеріали VIІ Міжнар. конф. (Варна, 03–10 червня 2011 р.) / Технічний університет. – Варна: Технічний університет, 2011. –  Т. 2. –  С. 440–444.
 3. Козинець І. І. Система управління якістю як педагогічна умова методичної підготовки викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // „Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012”: зб. наук. праць SWorld. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.sworld.com.ua/
 4. Козинець І. І. Подготовка резюме – один из видов активной деятельности и неотъемлемый аспект в процессе поиска работы / І. І. Козинець // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2015. – Вип. 3(105). – С. 91–92.

Тези конференцій 

 1. Козинець І. І. Управління якістю у вищій освіті в умовах трансформації українського суспільства / І. І. Козинець, Л. М. Новікова // Педагогіка вищої школи: досвід і перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 10–11 листопада 2011 р.) / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. –  С. 70–72.
 2. Козинець І. І. Розвиток педагогічної майстерності як показника рівня методичної підготовки викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регонів в умовах реформування державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2012 р.,) / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsfa.dp.ua/org_navch_proc.html
 3. Козинець І. І. Педагогічний такт / І. І. Козинець // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: (29– 30 березня 2012 р., Дніпропетровськ) / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dsfa.dp.ua/org_navch_proc.html
 4. Козинець І. І. Самоосвіта / І. І. Козинець, Б. М. Молібог // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 19 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – С. 295–297.
 5. Козинець І. І. Управління якістю вищою освітою в умовах трансформації українського суспільства / І. І. Козинець // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 лютого 2012 р.). – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – С. 210–213.
 6. Козинець І. І. Використання активних форм музейної педагогіки у підготовці компетентних митників / І. І. Козинець // Музей як візуальний текст культури : тези V Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 5-6 вересня 2017 р.) / Черкаський обласний художній музей. – Черкаси , 2017.
 7. Козинець І. І. Мовно-стилістичні особливості опису культурних цінностей у митній документації / І. І. Козинець //Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (19 жовтня 2017 р., м. Харків) / Національний університет цивільного захисту України. – Харків : Національний університет цивільного захисту України, 2017.

Професор кафедри (за сумісництвом) - Батраченко Іван Георгійович

У 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини»).
У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
Має значний досвід викладацької діяльності
Під науковим керівництвом Батраченка І.Г. захищено 4 кандидатські дисертації
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія антиципації
Основні дисципліни, що викладає: «Психологія».

Автор 6 монографій, серед яких:

1. Основи психологічної теорії антиципації: моногр. / І.Г. Батраченко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 252 с.
2. Психологія життєвої антиципації : моногр. / І.Г. Батраченко,  О.Г. Рихальська. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 252 с.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті.

 1. Batrachenko I.G. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation //I.G. Batrachenko // Journal of Russian & East European Psychology. –  Volume 53, 2016. – Pages 55 – 67.
 2. Батраченко І.Г.  Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства/ І.Г. Батраченко, Т.М. Хаянок // Вісник ДДАЕУ. – 2016. – №3. – С. 18 – 21.
 3. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. – № 2(10). – С. 80 – 84. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 4. Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки / Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. –  № 1(9) – С. 94 – 101. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 5. Батраченко І.Г. Пермакультура особистісного зростання // І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Наука  і освіта. – Одеса, 2014 – С. 13 – 19.
 6. Батраченко И.Г. Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине: социально-психологические аспекты / И. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы (региональный аспект). Сборник научных статей 3-й международной научно_практической конференции. – Выпуск 3. Под общей редакцией Проскуряковой Л.Г., Мартынова А.Ф. – Орел: Из-дательство ОФ АНХиГС, 2013. –№ 5.  – С. 5 – 13.
 7. Батраченко І.Г.  Психосемантична діагностика житєвої антиципації // І.Г. Батраченко, І. Є. Блавацька // Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара – 2013. – Вип. 19. – С. 37 – 43. (Серія «Педагогіка і психологія»).

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології / І.Г. Батраченко // Метафора та її семіотичний контекст. - Матеріали науково-практичного семінару. – Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. – С. 5 – 9.  
 2. Батраченко І. Г. Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова //Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Ред.кол.: Є.О. Лебідь, А.Є. Лебідь. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 11 – 14.  

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри